علـــــی مــحـمـد اولیـــــــایـــــــی خلخال_دبیــــــر عربی

معرفی کتابهای مهم عربی

کتاب های فرهنگ لغت (نقل از سایت عادل اشکبوس)


نام کتاب

نویسنده / مترجم

ناشر

ویژگی

1 - فرهنگ معاصر عربی – فارسی چاپ اوّل 1379

نوشته: هانس ور

ترجمه:دکتر آذرتاش آذرنوش

نشر نی

6498294

دارای ترجمه مصطلحاتی که در کتب دیگر موجود نیست . انتخاب
مناسب معادلهای فارسی

2- فرهنگ لاروس عربی – فارسی

نوشته: دکتر.خلیل الجرّ

ترجمه: دکتر.سیدحمید طبیبیان

امیر کبیر

دارای ترجمه اصطلاحات علمی و فنّی

3- فرهنگ اصطلاحات روز

دکتر: محمد غفرانی و

دکتر: مرتضی آیت الله زاده شیرازی

امیر کبیر

دارای عبارات، ترکیبات، جمله ها و اصطلاحات امروزی/ در این
کتاب اشتباهی نمی بینید اما بسیاری از واژه ها در آن نیامده است . ولی هرچه
آمده دقیق و کاربردی است .

4- فرهنگ قواعد زبان عربی

نوشته: آنطوان دحداح

ترجمه:دکتر.عبدالعلی آل بویه لنگرودی

انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی کد 0281

2،6،7- 661201

روش نو در تنظیم و ترتیب موضوعات قواعد و استفاده از
نمودارها و جدولها در آموزش/نویسنده کتاب با اینکه فردی نظامی است اما در
این حوزه هنرمندانه عمل کرده / مترجم نیز رئیس و استاد دانشگاه بین المللی
امام خمینی در قزوین است .

5- مجمع اللغات

ترجمه و تنظیم بخش فارسی

دکتر: آذرتاش آذر نوش

دکتر: سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

3112100

فرهنگ مصطلاحات به چهار زبان عربی، فارسی، فرانسه و انگلیسی

6- المعجم المفهرس لـألفاظ القرآن کریم

محمد فؤاد عبد الباقى

نشر پرتو (اسماعیلیان) ناصرخسرو پاساژ مجیدی 396310

یافتن سریع و آسان آیات قرآن کریم

7- المنجد ( فـﻰ اللغة و فـى الاعلام) عربی- عربی

لویس معلوف

نشر اسماعیلیان

396310

بسیاری از فرهنگها از این کتاب اقتباس کرده اند. قسمت اعلام
برای شناخت بزرگان مفید است.

8- فرهنگ فرزان فارسی – عربی

دکتر: سیدحمید طبیبیان

نشر و پژوهش فرزان 8768524

دارای آوانگاری واژه های فارسی از کامل ترین فرهنگ های فارسی –
عربی

9- فرهنگ دانش‌ آموز

دکتر: عیسی متّقی زاده

انتشارات مدرسه 9-8800324

مناسب برای مدرسه و دانش آموز

10- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی – فارسی

چاپ اوّل 1377

نجفعلی میرزایی

دارالثقلین قم

732993

راهنمای جامع اصطلاحات سیاسی- مطبوعاتی و اجتماعی

11- فرهنگ فارسی به عربی

چاپ دوم 1377

دکتر محمّد التّونَجى

انتشارات هیرمند 6461007

6016686

نویسنده کتاب عرب زبان است و آنرا برای عربهایی که می خواهند
فارسی بیاموزند نوشته است.

12- اعلام قرآن

دکتر محمد خزائلی

انتشارات امیر کبیر

پژوهش کامل در اسم های علم مانند آدم، آزر، ابراهیم ابلیس،
ادریس، ارم، ذوالقرنین،‌ جودی، ‌سبأ


کتابهای بلاغت
نام کتاب

نویسنده/ مترجم

ناشر

ویژگی

1- مَعالِمُ البلاغة

محمد خلیل رجائی

انتشارات دانشگاه شیراز

در علم معانی و بیان و بدیع. تطابقی بین بلاغت عربی و فارسی

2- جواهر البلاغة

سید احمد هاشمی

انتشارات مصطفوی قم

در علم معانی و بیان و بدیع به زبان عربی کتاب درسی دانشگاهی

3- البلاغة الواضحة مع دلیل البلاغة‌الواضحة چاپ اول 1379

علی الجارم و مصطفی امین

انتشارات الهام 6468010

کتاب بلاغی همراه راهنما کتاب درسی دانشگاهی به زبان عربی

4- معیار البلاغة

ترجمه: دکتر محمد جواد نصیری

انتشارات دانشگاه تهران

مقدّمه ای در مباحث علوم بلاغت به انضمام ترجمه کتاب صناعتین
(نظم و نثر عربی) تصنیف ابوهلال عسکرى


کتابهای قواعد


نام کتاب

نویسنده یا نویسندگان

ناشر

ویژگی

1- مجموعه کتابهای کوچک عربی (19 جلد در دست تألیف و چاپ)

اعداد در زبان

فعل صحیح و معتل

مذکر و مؤنث
‌‌‍‌‍‌‍‌[دکتر عبد العلی آل بویه لنگرودی، دکتر عیسی متقی
زاده، دکتر نجفی ، علی چراغی ،حمید رضا حیدری ،‌ عادل اشکبوس ، مهدی
ستاریان و .... ‌]

عادل اشکبوس

عادل اشکبوسمهدی ستاریان با ویراستاری عادل اشکبوس

انتشارات مدرسه

9-8800324

شرح دقیق و کامل کلیه قواعد صرف و نحو عربی همراه با تمرینات
متنوع و جدول و نمودار.

تأیید این نوزده کتاب در شورای علمی اساتید و مؤلّفین
انتشارات مدرسه صورت می گیرد. مخاطب کتابها دانش آموز، معلّم دانشجو و همه
علاقمندان به زبان عربی است و می توان این کتابها را بهترین مجموعه در
زمینه ی صرف و نحو بر اساس روش های نوین آموزش به حساب آورد .

2- آموزش عربی آسان از پایه تا دانشگاه

صفا بخش شیرزاد

نشر رهنمای اندیشه

نظم منطقی مطالب (از ساده به مشکل)

3- علوم العربیّة

سیّد هاشم حسین تهرانی

انتشارات مفید، ناصر خسرو، کوچه حاج نایب

شرح کامل قواعد

4- الفوائد

عادل اشکبوس

مؤسسه توسعه روستایی ایران 8839130

اطّلاعات جدید، خواندنی و جالب توجّه درباره زبان عربی

5- مبادئ العربیّة 5جلد (اولین جلد آن بی شماره است)

رشید الشرتونـى

انتشارات اسماعیلیان 396310

اصل کتاب به عربی شامل شرح قواعد صرف و نحو همراه تمرین است.
سالهاست کتاب درس دانشگاههای مختلف ا ست. ترجمه فارسی آن نیز موجود است.

6- راهنمای تجزیه و ترکیب عربی

دکتر عیسی متقی زاده

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب جهت دانشجویان و علاقه مندان

7- آموزش عربی از راه بازی و سرگرمی

قاسم کریمی

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب برای نوآموزان

8- از مدرسه تا دانشگاه

(پرسش های چهار گزینه ای با پاسخ های تشریحی )

<در سه جلد>

عربی 1

عربی2

عربی3

دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی، عادل اشکبوس علی چراغی

انتشارات مدرسه

9-8800324

هر کتاب 500 تست دارد که شامل کلیه نکات ترجمه و صرف و نحو
است و فرد را برای کنکور کاملاً آماده می سازد. از این کتاب در طول سال
تحصیلی نیز می توان بهره برد. پاسخنامه کتاب تشریحی است.کتابهای مکالمه


نام کتاب

نویسنده / مترجم

ناشر

ویژگـی

1- گفت و گو

ناصر علی عبدالله

مجمع علمی و فرهنگی مجد 6495034

روش نوین در آموزش مکالمه عربی

2- مکالمه عربی

علی اصغر اشکبوس

شهر قم

همراه نوار،‌فصیح و عامیانه
3- المجاورات الیومّة

تنظیم خادمعلی سالاریان و سید جواد دجای رجائی

نشر مشعر

مخصوص موسم حج به دو زبان فصیح و عامیانه

4- المدخل إلی تعلّم المکالمة العربیة لغیر الناطقین بها

محمد الحیدرﻯ

علی الحیدرﻯ

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیه قم

به صورت مصوّر و مفصّل< 5 جلد>

5- العربیة لغیر الناطقین بها

راجحة الجبورﻯ محمد صادق المعدل علی علی خان ،‌قاسم المعدل / و
دیگران

ناشر: الشرکة العالمیة للطاعة و النشر (منظمة الاعلام
اﻹسلامـﻰ ) ص پ 6319/ 14155

تهران

درچند جلد از آسان به مشکل

6- العربیةُ لِلناشِئین < 12جلد>

دکتر محمود اسماعیل صیینـى، ناصف مصطفی عبد العزیز، مختار
الطاهر حسین

کانتاش (استانبول ترکیه)

و دار الثقلین قم

آموزش مکالمه ،‌متن خوانی و جمله سازی (همراه نوار)

7- مکالمات روزمره عربی به فارسی

احمد موسی

عبدالکریم جـرادات

انتشارات اشراق (پخش کتاب بینش) 6408487

مکالمه و اصطلاحات روزمره، چکیده دستور زبان، واژه نامه دو
سویه راهنما ی سفر

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

بارم بندی دروس عربی

بارم دروس عربی


بارم بندی درس عربی (1) سال اول متوسطه

 

نمره

عناوین

مشترک در امتحان پایانی نوبت‌های اول ، دوم وشهریور

الف- ترجمه عبارت‌ها و
درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اکمل الفراغ …یافتن ترجمه کلمات از طریق کلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

5/2

1- یادآوری شامل: شناخت افعال و کاربرد صیغه های مختلف آن، ضمیر و اعراب بعضی کلما ت

25/2

2- ثلاثی مزید

25/2

3- جامد و مشتق

1

4- التحلیل الصرفی

1

5- اضواء قرآنیه و فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و کاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2-  ضمیر

5/0

3-  موصول

75/0

4-  معرب ومبنی

1

5-  جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

6-  جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

7 - التحلیل الصرفی و الاعراب

1

8 - التشکیل

1

9 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و کاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2- جامد و مشتق

75/0

3- ضمیر

5/0

4- موصول

5/0

5- معرب ومبنی

1

6- جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

7 - جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

8- التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

9- التشکیل

1

10 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

تذکرات :
در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی درس عربی(2)سال دوم رشته های غیرعلوم انسانی

 

نمره

عناوین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها
 و درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6-  طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اکمل الفراغ …یافتن ترجمه کلمات از طریق کلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

1

1- معرفه و نکره

5/2

2- اعراب فرعی

1

3- اعراب تقدیری و محلی

5/1

4- صفت و مضاف الیه

2

5- التحلیل الصرفی و الاعراب

1

6- التشکیل

نمره

عناوین

نوبت دوم :

5/0

1- معرفه و نکره

1

2- اعراب فرعی ، تقدیری و محلی

5/0

3- عدد

5/0

4- صفت و مضاف الیه

75/1

5-  اعراب فعل مضارع

75/0

6-  معلوم و مجهول

1

7-  افعال ناقصه

75/0

8-  حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس

75/1

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

5/0

10- التشکیل

نمره

عناوین

شهریور :

5/0

1- معرفه و نکره

1

2- اعراب ظاهری (اصلی و فرعی )

75/0

3- اعراب تقدیری و محلی

5/0

4- صفت و مضاف الیه

5/1

5- اعراب فعل مضارع

75/0

6- معلوم و مجهول

5/0

7- افعال ناقصه

5/0

8- حروف مشبهه بالفعل

2

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

1

10- التشکیل

تذکرات :

در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی عربی (2) رشته ادبیات و علوم انسانی

 

نمره

عناوین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها و
درک و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- کاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

2

1-  یادآوری مباحث سال گذشته شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نکره

5/1

3-  انواع اعراب

5/1

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

2

6-  التحلیل الصرفی و الاعراب 

1

7-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

2

1-  معرفه و نکره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

5/0

عدد

5/1

نواسخ

75/0

اضافه و توصیف

75/0

مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

75/1

التحلیل الصرفی و الاعراب

75/0

التشکیل

1

8-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1-  یادآوری شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نکره

75/0

3-  انواع اعراب

75/0

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

5/0

6-  عدد

75/0

7-  نواسخ

5/0

8-  اضافه و توصیف

5/0

9-  مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

2

10-  التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

11-  التشکیل

75/0

12-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

تذکرات :
- دروس 9 و18برای مطالعه آزاد می باشد و در ارزشیابی لحاظ نمی شود.
- در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود .
- درطرح سوالات سعی گردد درعبارت های کتاب تغییراتی داده شودوازدادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی کتاب عربی(3) سال سوم رشته های غیر علوم انسانی

 

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون
 (11 نمره)

1- ارزشیابی پایانی نوبت اول :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعکس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

نمره

عناوین

ب : کا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

1

1-  شناخت فعل معتل و انواع آن

2

2- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و کاربرد آن

5/1

3 - مفعول مطلق و مفعول فیه

5/1

4- حال

2

5- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

6- التشکیل

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون (11 نمره)

2 - ارزشیابی پایانی نوبت دوم و شهریور :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعکس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

1

7-  ترجمه عباراتی خارج از کتاب مطابق با آنچه که در کارگاه ترجمه درس هفتم آمده است.

نمره

عناوین

ب: کا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

1

1- شناخت فعل معتل وکاربرد صیغه های مختلف آن

1

2- مفعول مطلق و مفعول فیه

75/0

3-  حال

1

4-  تمییز

75/0

5- مستثنی

5/1

6- منادی ، حرف عطف، مضاعف

5/1

7- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

8-  التشکیل

75/0

9-  سوالاتی که دبیر به اختیارخود از موضوعات مختلف کتاب طرح می کند.

تذکر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 


بارم بندی کتاب عربی (3) سال سوم رشته علوم انسانی

 

نمره

عنا وین

( مشترک در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم وشهریور)

الف: ترجمه عبارت ها و درک و فهم متون (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

75/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی کتاب

5/2

3- تهیه متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درک مطلب

75/1

4- تصحیح اغلاط از قبیل کارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی ومفاهیم واژه ها ازقبیل:دادن واژه های عربی وخواستن معادل فارسی آن ودادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن ودادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6- تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب: کاربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

75/1

1- یادآوری مباحث

5/0

2- شناخت فعل معتل و انواع آن

75/1

3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و کاربرد آن

1

4- مفعول مطلق و مفعول له

1

5- توابع

2

6- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

7- التشکیل

نمره

عناوین

نوبت دوم و شهریور :

1

1- یادآوری مباحث

1

2- ساختن صیغه های مختلف از فعل معتل

5/0

3- مفعول مطلق و مفعول له

5/0

4- توابع

5/0

5- حال

5/0

6- تمییز

5/0

منادی

5/0

استثناء

5/0

9- تعجب و مدح و ذم

1

10- بلاغت

75/1

11- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

12- التشکیل

تذکر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های کتاب خودداری شود.

 

 

 

 

 

 

نمره

بارم بندی درس عربی سال چهارم انسانی

پایانی دوم

نمره

پایانی اول

3

ترجمه ی جمله های عربی به فارسی از متن درس و تمرینات

3

ترجمه ی جمله های عربی به فارسی از متن درس و تمرینات

5/0

معنی لغت عربی به فارسی (کلمه ها در جمله داده شود)

0/5

معنی لغت عربی به فارسی (کلمه ها در جمله داده شود)

5/0

انتخاب ترجمه  فارسی مناسب به صورت سه گزینه ای

0/5

انتخاب ترجمه  فارسی مناسب به صورت سه گزینه ای

2

درک مطلب(از قواعد سؤال طرح نشود)

2

درک مطلب(از قواعد سؤال طرح نشود)

5/1

للتعریب

 

5/1

للتعریب

1

سؤالات چند گزینه ای در زمینه کاربرد واژگان

1

سؤالات چند گزینه ای در زمینه کاربرد واژگان*

0/5

متضاد و مترادف مفرد و جمع

0/5

متضاد و مترادف مفرد و جمع

1

تصحیح غلط در ترجمه فارسی عبارات عربی

1

تصحیح غلط در ترجمه فارسی عبارات عربی

1

للمحادثه

1

للمحادثه

1

نواسخ

1

انواع  کلمه(اسم-فعل و حرف ،انواع جمع ،انواع مذکر و مؤنث)

1

مفاعیل

1

جامد و مشتق(تشخیص و ساخت)

5/0

حال

1

تشخیص انواع معارف

5/0

تمییز

1

تشخیص انواع اعراب و بناء ،اسم های مقصور،منقوص ،ممدود و صحیح الآخر

5/0

استثناء

1

مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب

5/0

منادا

1

جمله ی اسمیه و فعلیه

5/0

مضاعف

2

للاعراب و التحلیل الصرفی

5/0

مهموز

1

صحح الاخطاء  مع بیان السبب

1

اسالیب جمله

 

 

5/1

للاعراب و التحلیل صرفی

 

 

5/1

 صحح الاخطاء مع بیان السبب 

 

 

20

جمع

20

جمع

 

*مانند الگوی زیر :

 1- ما التواضع الا  .........................(الادبَ-التکبر-الحقارة)   2-المؤمنون یساعدون ..............(المظلومین-الظالمین)

3-فصل ......بارد جدا( الصیف/الشتاء)

  

جدول بارم بندی نمرات درس عربی سال چهارم ادبیات علوم انسانی

نمره

پایانی دوم

نمره

پایانی اول

1

درس اول

5/3

درس اول

1

درس دوم

5/3

درس دوم

5/0

درس سوم

3

درس سوم

1

درس چهارم

5/3

درس چهارم

1

درس پنجم

5/3

درس چنجم

5/0

درس ششم

3

درس ششم

3

درس هفتم

 

 

3

درس هشتم

 

 

5/2

درس نهم

 

 

5/2

درس دهم

 

 

2

درس یازدهم

 

 

2

درس دوازدهم

 

 

20

جمع

20

جمع

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

نمونه سوال عربی 2 انسانی

ردیف

نمونه سؤال عربی (2) ادبیات و علوم انسانی ـ نیمسال اول

بارم

1

للتَّرجمة:

1- رَفَعَ یَدیْه الی السّماء و دمُوعُهُ جاریهٌ مِن عَیْنیْهِ.

2- وَ اجْعلِ التّوفیقَ حظّی            و نصیبی فی الحیاه

3- فَتساقطُ علی الأرضِ مطراً یُنعشُ النّباتَ و الحیوانَ و البشرَ.

4- ربّنا إغفرْلَنا ذنوبَنا و کّفِّرْ عنّا سیّئاتنا.

5- فاقَ النّبیّینَ فی خَلْقٍ و فی خُلُقٍ         

 و لمْ یُدانوه فی علمٍ و لاکرمٍ.

6- فتباحثوا کثیراً فلمْ یَتّبعْ طالوتَ إلّا قلیلٌ منهمْ.

3

2

اللغات:

متضاد بروده: ...........     مترادف التلمیذ: ...........         انگشتری بالعربیه: ...........

سهم الموت بالفارسیة: ...........

1

3

للتعریب:

دانش‌آموزان امیدها آینده هستند.

دوست دارم که در همه درسها قبول شوم.

1

4

صحّحْ الأخطاءَ فی التّرجمة:

هذان خصمان اختَصموا فی ربِّهمْ.   

این دو گروه دشمن یکدیگر هستند که درباره پروردگار با هم ستیز کردند.

لمّا یدخُلِ الایمانُ فی قلوبکم.         

هنگامیکه ایمان به دلها راه نمی‌یابد.

تُنَزَّلُ علینا النّعمُ السّماویّهُ.          

 نعمتهای آسمانی را نازل کردیم.

5/1

5

عَیِّنْ التّرجمة الصحیحة:

العصفورُ علی الشّجرةِ.   گنجشک روی درخت است. ¨          گنجشک روی درخت قرار گرفت. ¨

تَعاونوا علی البرِّ و التّقوی:  

   در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید. ¨  

                در نیکوکاری و پرهیزکاری کمک کنیم. ¨

إنَّ المؤمنینَ لنْ یطلبوا الدّنیا فی معصیة اللهِ.    مومنان دنیا را در نافرمانی خدا نمی‌خواهند. ¨

                        مومنان دنیا را در نافرمانی خدا نخواهند خواست. ¨

5/1

6

إقرأ النّصّ و أجبْ عن الأسئلة:

ذَهبَ ملکٌ لعیادةِ وزیرهِ، فَوجدَ إبنَهُ الصّغیرَ بجانبهِ، فقَصَدَ أنْ یختبِرَ ذکاؤهُ. فقالَ له: أ قصری أحسنُ أم قصرُ أبیکَ؟ فقالَ الولدُ. قصرُ أبی أحسنُ مادامَ مولایَ فیهِ. فَسُرَّ الملکُ مِنْ جوابِهِ.

أیْنَ ذهبَ الملکُ؟                  ما قصدُ الملکُ منْ هذا السّؤالِ؟

ماذا أجابَ الولدُ؟

عَیّنْ الفعل المضارعَ المنصوبَ و اسماً ممنوعاً من الصرف فی النصّ.

2

7

عیّن المعارفَ و نوعها:

قالّ النبیُّ: أنَ اللهَ قدْ بعثَ لکمْ طالوتَ ملکاً.

1

8

عیّن علامات الاعراب الفرعیّة فی العبارة التالیة:

یذهبُ کثیرٌ مِن المسلمینَ فی ذی الحجّه الی مکّهَ.

75/0

9

عیّن الأفعالَ المضارعة و إعرابها:

تواضَعْ یرفَعْکَ اللهُ.

أسألُ اللهَ أنْ تنجحوا فی حیاتکم.

75/0

10

إجعل الجملة مجهولةً:

یُرْشِدُ المعلّمُ التّلمیذاتِ فی المدرسهِ.

1

11

صحّحْ الأخطاء مع بیان السبب:

أمرَ اللهُ المسلون أن یتعاونوا علی التّقویِ.

1

12

أعربْ ما تحته خطّ:

یحکمُ القاضیُ بما أنزلَ اللهُ.

لاتُبطلوا صدقاتِکمْ بالأذی.

نُصِرَ المؤمنون ببدرٍ.

الحجابُ یحفظُ المسلماتِ.

2

13

أکمل الفراغ:

الف) جَهّزَ طالوتُ جیشاً حتّی ........... الأعداءَ (یحاربُ / یحاربَ / یحاربوا)

 

ب) المؤمنانِ ........... ربَّهمْ (یشکران / یشکرا / یشکرون)

 

ج) قرأتُ ........... فی المکتبهِ (المجلّاتُ / المجلّاتِ / المجلّاتَ)

 

د) إنْ تصبروا ........... (تتغلَّبوا / تتغلَّبون / تتغلَّبْ)

 

ه‍) العمّالُ یوصلـ  ........... البلاد الی الإکتفاء الذاتی (انِ / ینَ / ونَ)

 

و) التّلمیذاتُ هنَّ ........... یحفظنَ حجابهنّ

 

(الّتی / اللتانِ / اللّاتی)

 

ز) الجّنهُ تحتَ أقدامِ الأمّهاتِ (نوع خبر ...........)

 

ح) علَّمَ آدمَ الأسماءَ (نوع فاعل ...........)

 

ط) اسم الآله مِن «کَنَسَ» ...........

 

ی) اسم مکان مِن «عَبَدَ» ...........

 

۲/۵

14

للتحلیل الصّرفیّ:

هذانِ الطّالبانِ یَصدُقانِ فی حیدثهما.

1

 

 

ردیف

نمونه سؤال عربی (2) ادبیات و علوم انسانی ـ نیمسال اول

بارم

1

للتَّرجمة:

الف) بِاسمکَ الُحلوِ هَتفنا                        یا ولیَّ المؤمنین.

ب) غَضِبَ الخلیفةُ غضباً شدیداً و أمرَ الجلّادینَ بِقَطعِ لِسانِ هذا العالمِ الشُّجاع.

ج) اُصبِحُ مجنوناً کلَّ یومٍ مرَّةً فی مثلِ هذه الساعةِ.

 

د) أعزِزْ جارَکَ فَبِذلکَ تثُبتُ لکَ سیادَتَکَ.

 

هـ) له قصیدةٌ فی 180 بیتاً أنشَدَها حینما کانَ فالِجاً

 فَاستشفَعَ بها إلی اللهِ.

5/3

2

إقرأ النَّصّ ثَّم أجبْ عن الأسئلةِ

الف) ذهبَ رجُلٌ إلی بیتِ صدیقِه و بقَی عندَهُ أیّاماً مُتوالیَةً حتّی ضَجِر صاحِبُ البیتِ مِن إقامتِه فَفَکّرَ فی حیلةٍ لِیتخلَّصَ مِنه. فَاقَترحَ علی ضیفِه أن یتَسابَقا فی القفزِ غداً حتّی یعرِفا مَنِ الفائِزُ؟

   1) ما اقترَحَ صاحبُ البیتِ علی ضَیفِه؟             2) ما هو دلیلُ اقتِراحِ السِّباقِ؟

ب) أحدثَ رجلٌ محسنٌ مسجداً فَسألَه بهلولٌ عن سببِ البِناءِ المسجدِ فَقالَ الرّجلُ: أحدثْتُه لإکتسابِ الثّوابِ. قصدَ بهلولٌ إختبار الرجلِ فَکتبَ علی جِدارِ المسجدِ: قد أحدثَ هذا المکانَ المُقدّسَ بهلولٌ.

   1) ما قالَ الرّجلُ لبِهلولٍ حینَ سأله عن سببِ بناءِ المسجدِ؟

   2) ما فعلَ بهلولٌ لاِختبارِ الرِّجلِ؟

2

3

عیّن التّرجمةَ الصّحیحة:

الف) اللهمَّ اجْعلِ الیقینَ فی قلبی:

                 1. خدایا یقین را در قلبم قرار ده. ¨

                                                 

 ۲.خدایا یقین ر ا در قلبم قرار داد. ¨

ب) لّما شاهَدَ بهلولٌ هذا العملِ إبتَسمَ

   1. بهلول این کار را مشاهده کرد و لبخند زد. ¨

                                                       

 2.هنگامی که بهلول این کار را دید لبخند زد. ¨

ج) و ما نُرسِلُ المرسَلینَ إلّا مُبشِّرینَ و منذِرینَ.

   1. ما فرستادگان را نمی‌فرستیم مگر آنکه بشارت دهنده و بیم دهنده باشند. ¨

   2. ما پیامبران را نفرستادیم جز آنکه به آن بشارت داده شده و هشدار دهنده باشند. ¨

د) قد جاءَکم مِن اللهِ نورٌ و کتابٌ مبینٌ.

   1. به راستی از سوی خداوند روشنایی و کتاب روشنگر برای شما آمد. ¨

   2. به راستی شما را از سوی خدا نوری و کتابی روشنگر آمده است. ¨

هـ) ما رأیُکَ فی الحجّاجِ؟

   1. چه چیزی در مورد حجاج دیدی؟ ¨

                2. نظرت در مورد حجاج چیست؟ ¨

و) اللهُ یُبارِکُ فی کسبِه.     1. خداوند در کسب و کارش برکت می‌دهد. ¨

                2. خداوند در کسب و کارش برکت داد. ¨

5/1

4

صحِّح الأخطاءَ فی التّرجمةِ:

الف) لن تَنالوا البِرَّ حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ.

   هرگز به نیکی دست نیافتند مگر از آنچه برای خود دوست داشتید انفاق کرده باشید.

ب) مَن ظلمَ الِعبادَ کانَ اللهُ خصمَه.

   هرکس به بندگان ستم کرد خداوند دشمن او بود.

ج) تُنَزلُ علینا النِّعمُ السّماویّةُ.

   نعمتهای آسمانی بر ما نازل شد.

5/1

5

لِلتّعریبِ:

الف) دانش‌آموزان امیدهای آینده هستند.           ب) چرا علوم انسانی را انتخاب کردی؟

1

6

تَرجِم الکلماتِ إلی الفارسیّةِ:

هزَمَ:                                      الکَونَینِ:

5/0

7

تَرجِم الکلمات إلی العربیّة:

فریادرس:                                      دشنام داد:

5/0

8

إملأ الفراغَ بِالکلمةِ المُناسبةِ:

الف) یا قومُ ........... نِعمةَ اللهِ. (اُذکُروا - اُذکُرْ - اُذکرا)

ب) ولا ........... أهل الکتابِ إلّا بِالّتی هی أحسنُ. (تُجادلونَ - تُجادلُ - تُجادلوا)

ج) الاُمّهاتُ ........... علی راحةِ أولادِهنَّ.

 (ساهراتُ - ساهرونَ - ساهراتٌ)

د) فضَّلَ اللهُ ........... بِأموالِهم.

(المجاهدینَ - المجاهدونَ - المجاهدانِ)

هـ) خَلَقَ اللهُ ........... و الأرضَ بِالحقِّ.

 (السّماواتِ - السّماواتُ - السّماواتَ)

و) النّاسُ یُجبّونَ ........... العادِلَ.

 (القاضی - القاضیُ - القاضیَ )

ز) لِفاطمةَ فضائلُ لانجِدُها فی ...........

(الآخرانِ - الآخرینَ - الآخرونَ)

75/1

9

عیِّن الفعلَ المزیدَ و المجرد:

الف) علّمَ آدم الأسماءَ کلَّها. ب) ألم نشرحْ لکَ صدرکَ.               ج) إذا زُلزِلتِ الأرضُ زلزالَها.

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

نقد عربی 3 تجربی

نقد عربی سوم      تجربی ریاضی        

 

مقدمه:

با اینکه واژه نقد و انتقاد در اذهان بیشتر مردم واژه خوشایندی نیست اما این واژه نزد صاحبان اندیشه و خرد ابزاری برای تعالی و پیشرفت در کارها می باشد و باعث می شود تا صاحبان اندیشه و خرد به نقاط ضعف خود در کارهای مورد نظر بپردازند و آنها را به نقاط مثبت و قوت خود تبدیل نمایند.در زمینه امور آموزشی و تربیتی هر انتقاد مثبت و سازنده ای خود ، عاملی برای سوق دادن افراد تحت تعلیم و تربیت به سوی اهداف مورد نظر و مطلوب میباشد.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

مترادف ومتضاد سال سوم تجربی

بنام خدا

مترادف و متضاد های عربی 3 تجربی

درس اول

معنی

متضاد

معنی

متراد ف

مرگ  # زندگی

حَیات# مَمات

بخشید

رفت

رها کرد

بهتر

می بینی

 

وَهَبَ : أعْطی ، جادَ

راحَ : ذَ هَبَ

وَدَعَ : تَرَکَ

اَزْکی : اَفْضَل

تَلقَی : تنْظُرُ

 

درس دوّم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

 

امتناع کرد # پذیرفت

 

اَبَی #  قَبِِلَ

 

ثروتمندان

خوشحالی

رسید

گناه

عذا ب

 

الأغنیاء : المُترَفُونَ

الفَرَح : السُّرور

نالَ : بَلَغَ

الخَطیئَة : الذَّنْب

العُقُوبة : العِقاب

 

درس سوّم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

روبرو #پشت

صبح #شب

بدی #خوبی

بالا # پایین

خوبی ها #بدی ها

...............

خوبی #بدی

پنهان # آشکار

مرد #زن

کم # زیاد

شب # روز

............

 

أمامَ  # وَراء                      صَباح # عِشاء                   إساءة  # إحْسان                  فَوْق  #  تَحْت                   حَسَنات # سیئا ت                قَبل # بَعد                         خَیر # شَرّ                         السِرّ # العَلانیة

الذّکر #الاُنثی

القَلیل # الکَثیر

اللّیل # النهار

الدنیا # الآخرة

دلیل ها

شادی

مهربانی

تاریکی

نگاه می کند

البَرا هین : الأد لّة

البَهْجَة : السّرور

التهنّن : الرحمة

الظُلْمُة : الظَّلام

یُشا هِدُ : یَنظُرُ

 

 

 

 

درس چهارم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

سرای باقی # سرای  فناپذیر

مردگان   # زندگان

بهشت # آتش جهنّم

..........................

شادی  # اندوه

...................

ساکت # سخنگو

روشنایی # تاریکی

الدار الباقیة #الدار الفانیة         الأموات # الاحیاء              الجنة # النار                      کا فرین # مسلمین             فَرَح #حُزْ ن

ایمان  # کفر                      صامِت # ناطِق

نُو ر  # ظَلام

رستگار شد

زیاد

جنگ

اندوه شدید

نیکی

احساس کرد

خبر

گریه

فروتن

برخاست

دگرگون شد

روبرو شد

انداخت

تربیت کرد

أفلَحَ : فازَ

جَزیل  : کَثیر

مَعرکة : حَرْب

الکابة :الحُزن الشد ید

البِرّ : الاحسان

شََعَرَتْ  : أحسّتْ

نبأ  : خبر

بُکاء  : عَو یل

خاضع : خاشع

نَهَضَ : قامَ

تَحَوّ لَ : تغیّرَ

واجَهَ : قابَلَ

أوْقعَ : ألْقی

نَشَأ : تَربّی

درس پنجم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

برتر#  پست

پایین تر # بالاتر

فَوْ ق # دُ وْن

أسفل # أرفع

مقام

جشن

مهربانی

مَقام : شأن

حَفلة : مرا سم

حَنا ن : رِفق

درس ششم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

ترس # دلیری

تلخی  # شیرینی

اندوه # شادی

جُبْن # اِ قدام                      المُرّ # الحُلْو

حُزْن # سُرُور

مهربان

بزرگی

تنبلی

رَؤُوْ ف  : عَطُو ف

شَرَف :  مَجْد

الکَسالة  : الخُمُول

درس هفتم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

مرگ #  زندگی

نا امیدی#  امید

تنبلی  #  فعّالیت

دنیا #  آخرت

حلال کرد#   حرام کرد

آرامش #  حرکت

.......................

مَوْت # حَیاة

یَاْ س# رَجاء

کَسَل # نَشاط                      دُنیا # اُ خْری ( عقبی )        أحَلّ  # حَرّمَ

سُکُو ن # حَرَکة

الحَقّ # البا طل

آخرت

نعمت ها

دوام ، ثبا ت

ازدین برگشتگان

سنّت ها

 

آخرة : عقبی

مَواهب : النِّعَم

بَقاء : دَوام

مارقین : خارجین

سُنَن : قوانین

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

نمونه سوال داخلی عربی 3 تجربی

ارزشیابی پایانی درس 1 عربی سوّم تجربی - ریاضی

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

سوال عربی پیش دروس 4و5

 

آزمون دروس 4و5 عربی چهارم انسانی

اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل

تاریخ آزمون: 19/9/90

نام دبیر: اولیائی

نام ونام خانوادگی:

آموزش وپرورش شهرستان خلخال

دبیرستان شهید بهشتی

مدت:65 دقیقه تعداد صفحات :2

ساعت آزمون 11صبح

 

 

الرقم

السؤال                                                         صفحه اول

العلامه

1

للترجمه:                                                                   

أ. کانً علیکِ اَن تسهَری علی نعاجک لااَن تنامی.

 ب. اَطلُبُ منکم اَن تاخذونی الی الحاکم لِیَنظُر فی قضیتی.

 ج. وُلِد الهُدی فالکائناتُ ضیاءُ                 وَفَمُ الزمانِ تبسمٌ وثناءُ.

 د.وقد أعجبَ علماءَ الغرب آراءُ ابن خلدون الإجتماعیة.

 هـ.اَحمدُاللهَ فلو لا                    حیلتی ضاعت حیاتی.

 و. من ساتر عیبک فهو عدوک.

3

2

للتعریب:                                                                    

أ.من صاحب حقی هستم که از من دزدی شده است.                           ب.مسلمانان درداروسازی کتابها نوشتند.

 

5/1

3

 

إقرأالنّصَّ ثُمَّ أجب عن الاسئله :

ان کتابَ ( أبی القاسم الزهراوی ) المؤلفَ من عشرینَ جزءاَ فی الطبِّ والجراحةِ اسمُهُ( التصریف لِمَن عَجَزَ عن التألیف) قد اشتمل علی أکثَرَ مِن مائتی شکلٍ للالاتِ والادوات الجراحیهِ.

الف) ما اسمُ کتاب ابی القاسم الزهراوی ؟

ب) ما هو موضوعُ کتاب ابی القاسم الزهراوی؟

5/1

4

الف.أجب بالعربیة:                                                            

1. اَتُریدُ ان تواصلَ دراستک؟

2. هل کتَبتَ وظائفَک المدرسیه؟

ب. استخرج من هذه الأسئلة فعلَینِ مضارعَینِ:                                  

5/1

5

ترجم الکلمات التالیة:      الف:بالفارسیه:الصمت:                  اَعرَضَ:                

                                    ب:بالعربیه:دربان:                     شایسته:

1

6

املأ الفراغات التالیة مما بین القوسین:                            

أ. ………… التلامیذ یحترمون معلمیهم.(اسم الإشاره للبعید) 25/0                       

ب. التلمیذات  اللاتی ………… حجابهنَّ محترمات.(فعل مضارع مِن یَحفظُ)25/0

ج. انَ الله یُحبُ ................(الجمع من المتوکل )5/0

د. مضارع منصوب مِن( بلغَ)……………….………. 5/0

هـ. شجَّعَ المعلِّم……….…… (مثنی الطالب)5/0

2

 

صفحه دوم

 

7

 

 

أجب عن الأسئلة التالیة:                                                        

أ.میِّز المقصورمن المنقوص:1نمره                  عالٍ،  علَی،   لیالی،  عصاً

 

ب.عیِّن الإسم الممنوع من الصرف واذکر إعرابه:5/0نمره     لی خمسة دنانیرَ.

 

ج.اُکتب الفعل التالیه مع ادات مِن ادوات الناصبه والجازمه1.  یتلونَ:                 

 

د.اُذکُر سبب جزم فعل المضارع فی هذه العباره:5/.اُذکُرونی اَذکُرکُم

 

3

8

للتحلیل الصرفی و الإعراب فیما أشیر إلیه بخط:

                                                       الا لیتَ الشبابَ  یَعودُ یوماً  

الکلمة

التحلیل الصرفی

الإعراب

لیتَ

 

 

الشباب

 

 

یَعودُ

 

 

یوماً

 

 

 

2

9

أعرب ما أشیر إلیه بخط:  ماکُلُ  مایتمنی المرءُ یُدرکُــه             المعلمون المخلصون عماد الامهِ

 

5/1

10

صحِّح الأخطاء مع بیان السّبب:                                                 

أ.أخاک مَن یَعرِفُکَ فی وقتِ الشِّدّةَ.          ب.لَن یُهلِک امروٌ عرفت قدرَ نفسه

 

2

11

ضع الکلمتین فی جملتین مفیدتین:  لِیکتُبنَ

                                                  العجوز:

 

1

 

جمع

20

نمره باحروف:                                     نمره با عدد:       

نام و نام خانوادگی مصحح:                        امضاء و تاریخ تصحیح:                                                        

                                                                                    

                                                                                      أرجو لک التوفیق والنجاح  

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

ضرب المثل عربی ومعادل آنها

ضرب المثلهای عربی با معادل فارسی

 

3- الید الواحده لا تصفّق (یک دست صدا ندارد)

4- وهب الأمیر ما لا یملک (از کیسة خلیفه می‌بخشد)

5- و للناس فیما یعشقون مذاهب (سلیقه‌ها یکنواخت نیست)

6- هل یصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوی باز نیاید)

7- من یمدح العروس إلّا أهلها (هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)

8- من کثر کلامه کثر ملامه (پرگو خطاگوست)

9- من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوینده یابنده است)

10- من طلب العلی سهر اللیالی (گنج خواهی در طلب رنجی ببر)

11- من طلب شیئاً وجدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)

12- من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ. (گل بی‌خار خداست یا کجاست)

13- من حفر بئراً لأخیه وقع فیها (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)

14- من جدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)

15- من صارع الحقّ صرعه (با آل علی هر که در افتاد بر افتاد)

16- المعیدی تسمع به خیر من أن تراه (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

17- المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)

18- لکلّ فرعون موسی (دست بالای دست بسیار است)

19- لکلّ مقام مقال (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)

20- ماحکّ جلدک مثل ظفرک (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

21- ماهکذا تورد یا سعد الإبل (راهش این نیست) (این ره که تو می‌روی به ترکستان است)

2- الکلام یجرّ الکلام (حرف حرف می‌آورد)

23- کلم اللسان أنکی من کلم السنان (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)

24- کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

25- کلّ رأس به صداع (هر سری دردی دارد)

26- کلّ شاه تناط برجلیها (هر کس را در قبر خود می‌گذارند)

27- لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ (کار امروز را به فردا میفکن)

28- لا یؤخذ المرء بذنب أخیه (گناه دیگری را بر تو نخواهند نوشت)

29- لکلّ جدید لذّه (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)

30- لکلّ صارم نبوه (انسان جایزالخطا است)

31- لا یلدغ المرء من جحر مرّتین (آدم یک بار پایش در چاله می‌رود)

32- علی نفسها جنت براقش (خودم کردم که لعنت بر خودم باد)

33- عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)

34- غاب القطّ إلعب یا فار (حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن)

35- فعل المرء یدلّ علی أصله (از کوزه همان برود تراود که در اوست)

36- فوق کلّ ذی علم علیم (دست بالای دست بسیار است)

37- کالشمس فی رابعه النهار (مثل روز روشن)

38- کلام اللیل یمحوه النهار (کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند)

39- قاب قوسین أو أدنی (کنایه از بسیار نزدیک بودن)

40- الصبر مفتاح الفرج (گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)

41- الطیور علی أشکالها تقع (کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز)

42- عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین (دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

43- عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره (سرکه نقد به زحلوای نسیه)

44- ربّ سکوت أبلغ من کلام (چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است)

45- السکوت أخو الرّضا (سکوت علامت رضاست)

46- سبق السیف العذل (دیگر کار از کار گذشت)

47- زاد الطّین بلّه (خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد)

48- رحم الله إمری‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه (کار نیکو کردن از پر کردن است)

49- حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)

50- الحسود لا یسود (حسود هرگز نیاسود)

51- الحقّ مرّ (حرف حق تلخ است)

52- خیر الأمور أوسطها (اندازه نگهدار که اندازه نکوست)

53- خیر البرّ عاجله (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)

54- خیر الناس من ینفع الناس (بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند)

55- خیر الکلام ما قلّ و دلّ (کم گوی و گزیده گوی چون درّ تا جهان زاندک شود پر)

56- خالف تعرف (مخالفت کن و مشهور شو)

57- أین الثری و أین الثریّا (این کجا و آن کجا) (تفاوت از زمین تا آسمان است)

58- بات یشوی القراح (آه ندارد که با ناله سودا کند)

59- بلغ السّکین العظم (کارد به استخوان رسید) (کاسة صبرش لبریز شد)

60- بیضه الیوم خیر من دجاجه الغد (سرکه نقد به زحلوای نسیه است)

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٤:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

قواعد دروس 1تا3 عربی دوم تجربی

قواعد درسهای اول تا سوم عربی۲رشته کار ودانش

 

  قواعد درس اول                                     معرفه                   

                            اسم

                                                                نکِره

اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسیم می کنند: اسم معرفه و اسم نکره

اسم معرفه: اسمی شناخته شده است که بر  فرد یا چیز مشخّصی دلالت می کند و یا برای بار دوم در جمله تکرار می شود.

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

جامد ومشتق

جامد ومشتق

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

تست ضمیر

                                                

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

سوال عربی پیش

باسمه تعالی

    سوال عربی چهارم انسانی                     

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

التحلیل الصرفی

التَّحلیل الصَّرفِى  و الإعراب:

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳٠

تست عربی

باسمه تعالی

تست عربی

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٩:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

سوال قرائت 1 پیام نور

ردیف

آزمون: قرائت3 ترم اول 86-85

نام ونام خانوادگی:

تاریخ آزمون:22/9/85

وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

رشته:زبان وادبیات فارسی

مقطع:کارشناسی

مدت:20دقیقه

نمره

1

مفهوم عبارت:"ماشَکَکْتُفی الحقِّ مُذ اُریتُهُ" چیست؟

الف:اززمانی که حق دیده شد در آن شک نکردم           ب:شناختهای من استوار وتردید ناپذیر است

ج:در حقیقت شکّی ندارم                                     د:از اول دیدن حقّ دچار شکّ نشدیم

5/0

2

"اخلاقُکُم دِقاقُ" یعنی: الف:اخلاق شما دقیق است            ب:شما دارای خویهای عمیقی هستید

                          ج:شما دارای خویهای نا استوار وپریشان هستید  د:شما پیمان شکنید

5/0

3

تَثاقُل یعنی:   الف:سستی وسرباززدن    ب:دلتنگی    ج:چیره گشتن         د:گمان بردن

5/0

4

در عبارت:"اِنْ تَلقَهُ تَجِدْهُ کالثَّور" فعل های تَلْقَ وتَجِدْ چه نوع فعلی هستند؟

الف: مضارع, ماضی                                ب: مضارع مرفوع, مضارع مجزوم 

ج:مضارع مجزوم.مضارع مجزوم                      د:مضارع منصوب ,مضارع مجزوم

5/0

5

"اِطْماَنَّتْ صَفاتُهُم" یعنی چه:الف:نیزه شان راست شد                 ب:جای پای آنها محکم شد

                               ج:به محل نجات خود رسیدند              د:به صفات والای خود رسیدند

5/0

6

لَم یُعْطَ چه نوع فعلی است؟  الف:مضارع مجهول    ب: مضارع مجزوم  ج:مضارع معلوم  د:الف وب

5/0

7

مفرد"الغُواه" چیست؟   الف: الغیّ            ب:الغوایه            ج:الغاوی          د:الغیّه

5/0

8

عبارت"یُمنّیه التّوبه لِیُسوِّفها" یعنی:الف:توبه را برای او می آرایدب:اورا در آرزوی توبه نگه می دارد تا آنرا به تاخیر اندازد ج:او را نادان نگه می دارد تا آن را به تاخیر اندازد           د:آرزوی او فریبنده اوست

5/0

9

اِنَّ له اِمرهً کَلَعقهِ الکلبِ اَنفَهُ یعنی:الف: حکومت او کوتاه خواهد بود  ب:حکومت او طولانی خواهد بود
                             ج:در حکومت او روزگار سختی خواهد بود   د:حکومت او با نیرنگ خواهد بود                 

5/0

10

یَقولُ فَیُفهِمُ ویَسکُتُ فَیَسلَمُ یعنی:

الف:می گوید می فهماندوخاموش می شود می فهماندب:می گوید می فهماند  خاموش می شود سالم می ماند     ج:سخن می گوید خاموش می شود         د:حرف می زند سالم می ماند

5/0

11

اسم فاعل از "یَعدو" چیست:الف:عادٍ     ب:مَعدی     ج:مُعادِی   د:مِعداء

5/0

12

لاجَبُنْتُ:الف: دور نشدم        ب:  جنایت نکردم         ج:ناتوان نشدم          د: نترسیدم

5/0

 

ارجو لکم التوفیق

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

مقاله علل گرایش به مصرف کالای خارجی

مقدمه

 

می دانیم که الان جامعه ما به نوعی از مصرف کالاهای داخلی وبه طور کلی از مصرف مطلوب، فاصله گرفته وبه مصرف کالاهای وارداتی وهویت سوز روی آورده است.که آن دلایل زیادی دارد از جمله می توان به نقش استعماروتهاجم فرهنگی درفروش کالاهای خود وعقب نگهداشتن کشورهای درحال توسعه است.جامعه دانش آموزی هم بنا به دلایلی که نشات گرفته از خانواده وجامعه است به مصرف کالاهای خارجی روی آورده است.لذا دراین مقاله به بررسی دلایل آن وارائه چند راهکاردرافزایش تولید داخلی وبهینه کردن آن ودوری از مصرف گرایی پرداخته شده است امید است مفید واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

مقاله آسیبهای نو

مقدمه:

 

در این عصر یکی نقشه های دشمن تهاجم به فرهنگ ملتها وجنگ نرم ازطریق انحراف جوانها بوسیله آسیب های نوپدید ناشی از فضاهای مجازی از قبیل اینترنت وتلفن همراه وغیره می باشد وبه تبع آن می خواهند به جامعه آسیب های اجتماعی وفرهنگی وسیاسی وارد بکنندو آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، جامعه را در مسیر فروپاشی و تزلزل قرار داده، علایق ملی و روابط اجتماعی را به ویژه در میان خانواده‌ها مختل می‌کند. آسیب‌های سیاسی آن نیز حاکمیت واقتدار دولت‌ها را با تنش مواجه می‌کند. از این رو، پرداختن به آسیب‌های پدیده جدیدی چون اینترنت و فضای سایبر، از لوازم مهم دور ماندن از خطرات و صدمات آن است.ما دراین چند سطر ابتدا درباره فضای مجازی (سایبر)واثرات وویژگیهای آن مطالبی را مطرح می کنیم وبعد چند راهکار درمقابله با آن ارائه می نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

عربی 1

 

آزمون عربی 1فروردین ماه 85   دبیرستان الزهراء   

  نام ونام خانوادگی:                         نام کلاس:                                             

 

1

للترجمه:

الف:دیننا لا یسمح لنا  بالسجود الا لله الذی خًلقًنا.

 

ب:ان الله بًعثً الینا رسولا یامرنا بالصدق واداء الامانه.

 

ج:یا عباد الله توبوا         فهو کهف التائبینا                 د:یسبح له من فی السموات والارض.

 

2

2

عین الصحیح فی ترجمه العبات التالیه:

الف:العاجز من عجز عن اکتساب الثواب:ناتوان کسی است که از به دست آوردن ثواب علجز باشد

                                               ناتوان از به دست آوردن ثواب عاجز است

ب:انی لما انزلت الی من خیر فقیر:همانا به آنچه از نیکی به سویم فرستی نیازمندم

                                        همانا من به آنچ نفرستادی از خوبی ها نیازمندم

2

3

غلطها در ترجمه اصلاح کن:اجلس معک ولا اخرج من المسجد:باتو نشستم واز مسجد خارج نشدم

 

خلق الله السموات والارض فی سته ایام:خلق کرد خداوند آسمانها وزمین را در شش شب.

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال

باسمه تعالی

دبیرستان .....................

امتحان پایان ترم دوم سال تحصیلی 87-86

نام درس : عربی                                        رشتــه / پایه :ریاضی- تجربی/ دوم

نام دبــیر :                                                                                      تاریخ آزمون : 25/3/87

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

عربی پیش خرداد

باسمه تعالی

مرکز پیش دانشگاهی ........

امتحان پایان ترم دوم سال تحصیلی 87-86

 نام درس : عربی 2                                                                 رشتــه / پایه : انسانی/ پیش دانشگاهی

 نام دبــیر :                                                              تاریخ آزمون : 21/2/87

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی1

  عربی یک+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 3 دروس 4تا6

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                   کلاس2/3ریاضـﯽ

تاریخ آزمون :11/12/87       امتحان عربی دروس6-4دبیرستان                    زمان: 45 دقیقه                                                     

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 1

                                                                     

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 1 دروس 6و7

                                                                            

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال

سوال عربی 2 دی

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

تست

تست"الاسم"

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

مقاله حذف درعربی

مشاهده یادداشت خصوصی

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 2تجربی

نام و نام خانوادگـﯽ :                            «  باسمه تعالـﯽ »                                      نام دبیر :

                                امتحان عربـﯽ سال دوم رشته ﻯ ریاضـﯽ - تجربـﯽ                              6/8/86

 کلاس :                                           زمان : 30 دقیقه

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی3 دروس 4تا6

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی          کلاس سوم

تاریخ آزمون :13/12/87       امتحان عربی دروس6-4دبیرستان .............    زمان: 45 دقیقه                                                     

1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) یا أیها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله ... .                                                  1

 

 ب) لما وصلت إلـﯽ المنزل دخلت الغرفة قلقة و سلمت علـﯽ أمی .                                                   1

 

 ج) إن الشجرة البریة أصلب عودا ً و الرواتع الخضرة أرق جلودا ً.                                                     1

 

 د) و اترک الحرص تعش فی راحة             قلما نال مناه من حرص                                                 1

 

2. صحح الأخطاء فی الترجمة :                                                                                        1

        یا أحفاد الشیطان ! تعالوا ، ستقاتلکم امرأة مسلمة .

                                                 اﯼ پسران شیطان ! بروید ، خانم مسلمانـﯽ شما را خواهد کشت .

 

3. للتعریب :                                                                                                          5/1   

                              خانم مجدﯼ ایام جوانـﯽ از عمر خود را غنیمت شمرده است .

 

4. للتشکیل :                                                                                                           5/1

                                             أمر الله رسوله بمداراة الناس .

 

5. املأ الفراغ :                                                                                                         2

 الف) الحنان   بالفارسیة   ...................                      چشید   بالعربیة   ...................

       شعرت  المرادف  ...................                          حیّ  المتضاد  ....................       

 ب) تذهب الطالبات إلـﯽ المدرسة ........................ (الحال من "مشـﯽ" )

 ج) و جاؤوا أباهم عشاء .................. ( یبکین _ یبکی _ یبکون )

 د) أستشیر الناس إلا ................... ( الجاهلون _ الجاهلین _ الجاهلُ )

 ه) نبینا(ص) أصدق الناس .................... ( کلاما ً _ متکلما ً _ کلمة )

 

« صفحه ﯼ دوم »

6. اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :          

    الخفافیش من أعجب مخلوقات الله تعالـﯽ . فلا تساعدها عند الطیران إلا آذانها ، فهی لاتستفید من عیونها عند

 الحرکة . قد زود الله تعالـﯽ هذا المخلوق وحده بحاسة سمع حادة جدا ً یستعملها للاجتناب من الاصطدام بالأشیاء

 أثناء الطیران . هذا خلق الله ، فاملأ قلبک إیمانا ً .   

الف) ماذا یساعد الخفافیشَ عند الطیران ؟                                                                               5/0

 ب) هل تستفید الخفافیش من عیونها عند الحرکة ؟                                                                      5/0

 ج) لماذا یستعمل الخفاش من حاسة سمعه ؟                                                                            5/0

 د) اذکر :  1_ حالا ً و بین صاحبها .                                                                                 5/0

            2_ تمییزا ً و میز نوعه .                                                                                  5/0          

 ه) عین إعراب الکلمات التی أشیر إلیها بخط :      مخلوقات :                            أثناء :                      5/0

 

7 . الف) للإعراب :                                                                                                  5/1

                                                     لیس المفلح إلا الصادق .

 

 

      ب) للتحلیل الصرفی :                                                                                            5/0

                         لیس :

 

                         مفلح :

 

                                                                                                                     

                                                                                                                         15

 

أرجو لکم التوفیق

                                                  

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی3 درو3 4تا6

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی          کلاس سوم

تاریخ آزمون :13/12/87       امتحان عربی دروس6-4دبیرستان .............    زمان: 45 دقیقه                                                     

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 3 دروس 4تا6

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                   کلاس سوم تجربی

تاریخ آزمون :13/12/87       امتحان عربی دروس6-4دبیرستان ....................                  زمان: 45 دقیقه                                                     

1. للترجمة :                                                                                                                                                 بارم

 الف) فعسـﯽ أن تکرهوا شیئا ً و یجعل الله فیه خیرا ً کثیرا ً.                                                                          1

 

 ب) استشهد فی سبیل الحق حتـﯽ تستطیع زمیلاتک أن یعشن فی راحة .                                                             1

 

 ج) تستقبل الخنساء العائدین من ساحة المعرکة و جرت دموع الفرح من عیونها .                                                    1

 

 د) إنما الدنیـا خیال عارض                  قلما یبقـﯽ و أخبار تقص                                                                        1

 

2. صحح الأخطاء فی الترجمة :                                                                                                                        5/1

     إن الشجرة البریة أصلب عودا ً و الرواتع الخضرة أرق جلودا ً.  

                                                      همانا درخت شهرﯼ سخت تر و گیاه روستایـﯽ نازک است .                                              

 

3. للتعریب :                                                                                                                                                            5/1   

                                 جشن در سالن اداره ﯼ آموزش و پرورش برپاشد .

 

4. للتشکیل :                                                                                                                                                                  1

                                               إنه أکثرهم قراءة للقرآن .

 

5. املأ الفراغ :                                                                                                                                                             2

 الف)  أبدﯼ  بالفارسیة   ...................                        پیرﯼ   بالعربیة   ...................

       تربّتْ  المرادف  ...................                         الفرَح  المتضاد  ....................       

 ب) لاینجح فی هذه الحیاة إلا  ........................ ( المُجدّین _ المُجدّون _ المُجدّ )

 ج) تکلموا مع الناس .................. ( الحال من "صدق   ُ   " )

 د) لیست عندی ذرة ................... ( حسودا ً _ حاسدا ً _ حسدا ً)

 ه) تخرج الأخوات من البیوت .................... ( متحجباتٌ _ متحجباتٍ _ متحجبة ً )

 

6. اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :          

    فی غزوة أحد تقدم المشرکون یظنون أن نهایة الإسلام قد أصبحت قریبة . سمعت الرمیصاء صیاحهم : هیوا إلـﯽ

 تلک الخیمة التی فیها محمد(ص) ! أحست الرمیصاء بقوة عظیمة ، فتقدمت جریئة و غرست خنجرها فی ظهر المشرک

 الذی قصد قتل النبی(ص) .

الف) متـﯽ تقدم المشرکون ؟                                                                                                                                           5/0

 ب) ماذا کان یظن المشرکون ؟                                                                                                                                        5/0

 ج) کیف تقدمت الرمیصاء ؟                                                                                                                                         5/0

 د) لماذا غرست الرمیصاء خنجرها فی ظهر ذلک المشرک ؟                                                                                           5/0                 

 ه) عین جملة حالیة و اذکر صاحبها .                                                                                                                               5/0

 و) عین إعراب الکلمات التی أشیر إلیها بخط :            قریبة :                          الذی :                                                        5/0

 

7 . الف) للإعراب مما تحته خط :                                                                                                                               5/1

                                  و من أحسن دینا ممن أسلم وجهه لله و هو محسن .

 

 

      ب) للتحلیل الصرفی :                                                                                                                                                5/0

                         من :

 

                         أسلم :

 

                                                                                                                      

                                                                                                                         15

 

أرجو لکم التوفیق

     

                                                  

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال

نام و نام خانوادگـﯽ :                    « باسمه تعالـﯽ »                                  نام دبیر :

نیم سال اول    امتحان عربـﯽ سال دوم رشته ﻯ ریاضـﯽ- تجربـﯽ                 20 /10/ 84  

کلاس :                                            دبیرستان ........                               زمان :80 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

1. للترجمة :                                                                                                                                                بارم

 الف) اللهم ألــْهـِمْـنا طاعَتـَکَ وَ جَنـِّـبـْنا مَعْصیتک .                                                                                                                5/0

 

  ب) الذی صادَقَ الأخیارَ فـَهُوَ منهم و الذی صادقَ الأشرارَ نـَحْـسَبـُهُ واحداً منهم .                                                                       5/0

 

  ج) أطلبُ مِـن شـَبابـِنا التــّمَسّکَ بالاستقلال و الحُرّیة و القِـیَم الإنسانیة .                                                                                  5/0

 

   د) ذَهَبَ علیّ (ع) مَحْزوناً إلـﯽ دار الحکومة و حَمَلَ زنبیلاً فیه طعامٌ .                                                                                      5/0

 

  هـ) أصْـلُ العا لـَم ِ سِـرٌّ غامِـضٌ و الآیة ُ تـُخـْبـِرُ العالـَمینَ عَن حَقیقة ِ هذا الأمر .                                                                       5/0

 

   و) اُطلـُبِ العلمَ و لا تـَکـْسَـلْ فـَما                     أبـْعَدَ الخَیـْرَ علـﯽ أهل ِ الکَسَـل                                                                     5/0

 

 2. املأ الفراغ للکلمات :                                                                                                                               1

                اِنـْفَصَلَ   بالفارسیة   ..............                               گرسنگـﯽ  بالعربیة   ................

                الکوکب   الـمُرادف   ..............                               المَحْزون  المتضاد   ............... 

3. للتعریب :                                                                                                                                                  1

                مردان مجاهد از وطن اسلامـﯽ دفاع مـﯽ کنند .              

4. عین الصحیح فی الترجمة :                                                                                                                     5/1

 الف) دو حریص سیر نمـﯽ شوند : طالب علم و طالب دنیا .        مَـنهومان ِ ......... : طالبُ علم ٍ و طالبُ دنیا.

          لا یَـشـْبـَعونَ                       لا یَـشـْبـَعان

  ب) ذ ُقْ یا علی ! هذا جَزاءُ مَن نـَسِـیَ المَساکینَ .                                                                

          اﻯ علـﯽ بچش . این جزاﻯ کسـﯽ است که بیچارگان و یتیمان را فراموش کرده است .

          اﻯ علـﯽ بچش . این جزا و پاداش بیچارگان و یتیمان است .

  ج) هؤلاء الطالباتُ مُجتهداتٌ .         

          این ها دانش آموزان کوشا هستند .                     این دانش آموزان کوشا هستند .

     

 

 

                                                          « صفحه ﻯ دوم »                                                                           بارم

5 . صَحّح الأخطاء فی الترجمة :                                                                                                                                     5/1

  الف) کیفَ أحْدَثـَتْ قطراتُ الماء ِ ثـُقـْباً فی الصّخرة ؟  

       چگونه قطره ﻯ آب سوراخـﯽ در صخره ایجاد مـﯽ کند ؟

  ب) کَثــُرَ عَجَبـُهم حینَ أخَذَ النبی(ص) یَدَ الفَلاح ِ بـِیـَدِهِ الکَریمة .       

       تعجب او افزون شد هنگامـﯽ که پیامبر(ص) دست صحابه را با دست بزرگوار خویش گرفت .

  ج) فی یوم ٍ مِـنَ الأیام قالَ بلبلٌ للصَّـقـْر : أنا أتـَعَجَّبُ مِـن حالی و حالِـکَ .

      در روزﻯ از روزها بلبل به شاهین گفت : من از حال تو تعجب مـﯽ کنم .

6 . عین المعارف و أنواعها :                                                                                                                             1

                                    وَ نـُنـَزِّلُ مِـنَ القرآن ِ ما هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَحْمَة ٌ للمؤمنینَ .

 

 7 . عـین الکلمات التی لها علامات فرعیة و اذکر أنواعها :                                                                                           2

     الف) اِرْحَمْ أباکَ وَ أمَّـکَ العَجوزیْن ِ .

      ب) أینَ الطالبُ بـِدَم ِ المَقـتول ِ بـِکربلاء ؟

      ج) خَـلـَقَ اللهُ السّـمواتِ السّـبـْعَ .

 

 8 . أکمل الفراغ :                                                                                                                                        5/1  

    الف) حَکَمَ ......... ( القاضیُ – قاض ٍ – قاضٌ )       

     ب) اُنصُـرْ ........... المظلومَ . ( أخوک – أخاک – أخیک )

     ج) فی الحیاةِ ......... غامِـضٌ . ( سرّاً - سرٌّ – السرُّ )

      د) .......... تـَکْذِبُ تـُشاهِـدُ نـَتـیجة َ کِـذبـِها . ( التی – الذی – الذین )

     هـ) .......... د افـَعْـنا مِـنْ عِـزّةِ الإسلام ِ فی الحَرْب . (أنا – أنتَ – نحن )

      و) رأیتُ ............ فی الشارِع ِ . ( طِـفلـَین ِ – طِـفلان ِ – طِـفلٌ )

 9 . صحح الأخطاء فی الإعراب :                                                                                                                                   5/1

 

    الف) ألـّفَ المُسْـلمینَ رَسائلاً . 

 

     ب) ناوَلـَهُ الإمامٌ (ع) مِـن ذلک الدَّ راهِـم ِ .

 

     ج) الناسَ لا یُحِـبّـونَ الرّاضی عَـن نفسِهِ .

 

 

                                                        « صفحه ﻯ سوم »                                                                                            بارم

 10 . اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :        

    موسـﯽ یَقولُ فی نفسِه : ماذا نفعلُ ؟ آثارُ أیـْدی الذئـبِ مَشْهودة ٌ فی سَرِقـَةِ النـِّعاج ِ  .  فـَسا رَ  نـَحْوَ المزرعة  .

عندئذ شاهَـدَتــْهُ لیلـﯽ أخْتـُه و قالتْ لـَهُ : « هذا المُعْـتدی الذی سَرَقَ نـِعاجَنا قـَویّ ٌ . فاحْـذَرْ مِـنْ أذَﻯ هذا الحَیَـوان .»

فـَوَضَعَ موسـﯽ فـَخّـا ً فی طریق ِ الذئبِ فـَوَقـَعَ الحَیوانُ فی الفَـخّ . أخَذَهُ موسـﯽ و أشـْعَـلَ ذنـَبَهُ .

  الف ) ما ذا قالتْ لیلـﯽ لأخیها موسـﯽ ؟                                                                                                                               5/0

    ب) کیف أخذَ موسـﯽ الذئبَ ؟                                                                                                                                           5/0     

    ج) ما ذا فَعَلَ موسـﯽ بَعْدَ أخْذِ الذئب ؟                                                                                                                                 5/0

     د) عَـیّـن فعلاً مزیداً و اذکر بابَـه .                                                                                                                                        5/0

 11 . شَکـّـلْ ما أشیرَ إلیه بخطٍ :                                                                                                                     1

 

   الف) حَـفِـظتُ آیات مِـن القرآن .                                              ب) الأعداء قـَتـَلوا الأطفالَ فی فلسطین .  

 12 . عین الإعراب التقدیری و المحلی :                                                                                                          1

  الف ) أخَذَ الرّاعی عَصا هُ .

  

    ب) أ ُحِـبّ هَذِهِ الغَـزالة َ .

 

13 . الف) للإعراب ممّا تحته خط :                                                                                                                   1

                                                القاضی أخذ حق المظلوم ِ مِـنَ الظالم .

 

          القاضی :                                                           أخذ :

           حق :                                                               الظالم :

 

       ب) للتحلیل الصرفی :                                                                                                                                                 1

          قاضی :

          أخذ :

          حق :

          ظالم :

  نرجو لکم النجاح الدائم

       

 

 

                              

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نمونه سوال عربی 3دروس 4تا6

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                            کلاس:1/3&2/3تجربـﯽ

تاریخ آزمون :11/12/87       امتحان عربی دروس6-4دبیرستان                    زمان : 45 دقیقه                                                                                                                                                                             

                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) فعسـﯽ أن تکرهـوا شیئـا ً و یجعـل الله فیـه خیـرا ً کثیـرا ً .                                              1

 

 ب) نحن اجتمعنا هنا حتـﯽ نکرّم إنسانا ً ضحّـﯽ بنفسه و دافع عن حقیقته .                                            1

 

 ج) نشـأت الفتـاة الشاعـرة فی بیـت السیـادة و الفروسیـة و البیـان.                                             1

 

 د) و ما المال و الأهلون إلا ودائع           و لابد یومـا ً أن تردّ الودائع                                              1

 

2. عین المنصوبات و نوعها فی الجملة :                                                                              5/1

                               إن الإنسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات .

 

 

3. للتعریب :                                                                                                           1   

                                          پیامبر ما(ص)راستگو ترین مردم بود .

 

4. للتشکیل :                                                                                                            1

                                         نجح التلامیذ فی الامتحان إلا المتکاسل .

 

5. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) اقترب  بالفارسیة   ...................                      فداکارﯼ   بالعربیة   ...................

       تحوّل  المرادف  ...................                        الصِّبا  المتضاد  ....................     

 

 ب) هل جزاء الإحسان إلا ...................... ( الإحسانُ _ الإحسانَ _ الإحسان ِ )

 ج) إن الطالب یستمع إلـﯽ القرآن .................. ( الحال من "خشع    َ‌  ") 

 د) ساعَدَتِ الطالبتان ِ المِسکینَ .................... ( مؤمنة ً‌_ مؤمنتان ِ _ مؤمنتین ِ )

 

« صفحه ﯼ دوم »

6. اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :          

    البارویّ مصریّ المولد . جمع تجارب قیـّمة فی حیاته . شجع الشاعر فی قصیدته "اغتنام الفرصة " الشباب إلـﯽ الاستفادة من الفرص للوصول إلـﯽ الشرف و المجد قائلا ً :

                         بادر الفرصة و احذر فوتها                فبلوغ العز فی نیل الفرص

    و یعتقد أنه لاینجح فی هذه الحیاة إلا المُجدّون .  

الف) أین وُلد البارودی ؟                                                                                               5/0

 ب) ما هو قصیدة الشاعر المعروفة ؟                                                                                  5/0

 ج) إلامَ شجع الشاعر الشباب فی قصیدته ؟                                                                            5/0

 د) من ینجح فی الحیاة ؟                                                                                               5/0

 ه) عین حالا ً من النص و اذکر صاحبها .                                                                             5/0

 

 و) عین إعراب الکلمات التی أشیر إلیها بخط :      قیمة :                            المُجدّون :                      5/0

 

7. الف) للإعراب :                                                                                                    5/2

                        یقول الإمام الصادق(ع) بحنان : إن الإیمان عشر درجات بمنزلة السلم .

 

 

      ب) للتحلیل الصرفی :                                                                                            5/0

                         یقول :

 

                         إیمان :

 

 

 

                                                                                                                         15

أرجو لکم التوفیق

 

 

                                                   

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

نویسندگان پرآوازه عرب

جستاری در ادبیات داستانی معاصر عرب

 

نام و آوازه اهل قلم و داستان پردازان ممالک عربی درمیان ادبیات داستانی معاصر جهان کم رنگ و بی‌جلوه است. اما تعدادی انگشت‌شمار ازنویسندگان معاصر عرب آثاری درخور تأمل به نگارش درآورده‌اند که پرداختن به زندگی، شخصیت و آثار آنان امری ضروری به نظر می‌رسد. هر چند فقدان ترجمه‌های قابل اعتماد، منابع و مآخذ کافی و تعداد کارشناسان ادبیات داستانی عرب از دشواریهای پرداختن به این مقوله است، با این همه در این مجال، از منظر ادبیات داستانی معاصر جهان به ادبیات داستانی معاصر عرب نیم‌نگاه خواهیم داشت.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

تست عربی 1

سوالات تستی عربی 1سال اول

11-در جمله (قَوْلک حق) حق چه نقشی دارد؟
الف) مبتدا                                                              ب) خبر
ج) فاعل                                                                 د) مفعول

 

12-کدام گزینه ثلاثی مزید است؟
الف ) رَجَعوا                                                           ب) یَشْعرون
ج) اعتَمدَ                                                                د) طرَفْتُمْ

 

13-کدام گزینه جامد است؟
الف) قاتِل                                                              ب) مَشْمول
ج) مُشْرک                                                               د) عالَم  

 

14-کدام گزینه در مورد ترکیب (الطّالبُ) در جله ( نجَحَ الطّالبُ) صحیح است؟
الف) مبتدا و مرفوع                                                 ب) فاعل و مرفوع
ج) خبر و مرفوع                                                      د) مفعول به و منصوب

 

15-ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) اُطْلبُوهُ باعزازٍ و اکرام : او را با عزت و احترام بخواهید
ب) رَجعُ الفارةُ من بیتها بالمظلّة : موش چتر را از خانه اش می آورد
ج) لماذا لا تُبادرون بنباء المستشفی ؟ چرا به ساختن بیمارستان اقدام نمی کنید؟
د) لا یقدرُ الاطباءُ معالجة هولاءِ المرضی : پزشکان نمی توانند این مریض ها را معالجه کنند

 

16-کدام گزینه جمله ( .... المسلمون فی المسجد) را کامل می کند؟
الف) اجْتمَعْنَ                                                                 ب) اِجْتَمَعَتْ
ج) اِجْتَمَعَ                                                                      د) اجْتمعوا

 

17-عین المعرب؟
الف) یکْتُبُ                                                                    ب) اُکْتَب
ج) کَتَبَ                                                                        د) یکْتُبنَ

18-ترجمه کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) التطمیع : به طمع انداختن                                        ب) کذلک : چطور
ج) طیّب : بسیار خوب                                                     د) الموحّد : یکتاپرست

 

19-در جمله (شاهَدَ الرّجُلُِ انواعاً مختلفة من الحیاة )مفعول به کدام است؟
الف) انواعاً                                                                  ب) الرّجُلُ
ج) من الحیاة                                                                 د) مختلفة

 

20-هر جمله (سافر تشخصًٌ الی بلادٍ کثیرة ) نوع فاعل کدام است؟
الف)‌ضمیر بارز                                                            ب) ضمیر مستتر
ج) اسم ظاهر                                                                د) این جمله فاعل ندارد

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

طرح درس

بسمه تعالی

طرح درس روزانه درس نهم عربی 1 سال اول:جمله فعلیّه:

نام درس:عربی1 سال اول  موضوع درس:جمله فعلیه   مدت:80دقیقه   شماره طرح درس:9   نام مدرسه الزّهراء کوثر  تعداد دانش آموز:28 نفر     نام معلم:علی محمد اولیائی سجهرود   تاریخ اجراء:15/2/87

هدف کلی

 

هدفهای رفتاری

پس ازپایان درس از دانش آموز انتظار می رود:

حیطه

سطح

1-جمله و  جمله فعلیه رابشناسد.

شناختی

دانش

2-بشناسد که هرفعلی درطبیعت ودردنیای کلمات ,خالی ازفاعل نیست. 

شناختی

دانش

3-راه تشخیص فاعل ومفعو ل رابداند

شناختی

دانش

4-اعراب فاعل ومفعول رابداند ومثال بزند.ودجمله به کاربرد.

مهارت ذهنی

کار بستن

5-تغییرات فعل رادرجمله مختلف بشناسد.

مهارت ذهنی

تجزیه وتحلیل

6-انواع فاعل را بشناسد

شناختی

دانش

7-مفعول بی واسطه وباواسطه وهمچنین حروف جررا که فقط برسر اسم می آیند بشناسد.

شناختی

دانش

8-اختصاراً باتوجه به موارد بالا فعل لازم ومتعدی رابشناسد.

شناختی

دانش

 

رفتار ورودی

از دانش آموزان انتظار می رود:

1-انواع کلمه را بشناسند   2-جمله را بشناسد 3-ازسال سوم راهنمایی  اختصاراً با فاعل ومفعول آشنا باشند

4-ضمایر را بشناسد

مشخصات کلی

فرآیند یاددهی-یادگیری

فعالیتهای معلم

فعالیتهای دانش آموز

زمان

مرحله اول:فعالیتهای مقدماتی:

الف:سلام واحوالپرسی به زبا عربی وتوجه به حالات روحی دانش آموزان

ب:ذکر آیه یا حدیث ج:حضور وغیاب دانش آموزان د:بررسی تکالیف خواسته شده از جلسه قبل 

الف:سلام متقابلوپاسخگویی دانش آموزان

ب:گوش دادن به  آیه یا حدیث

ج:اعلام حضور وبعد ارائه تکالیف

 

5دقیقه

مرحله دوم:

ارزشیابی

 تشخیصی

باطرح چند سوال از گروههای کلاس درباره اسم

 وفعل وحرف وجمله وضمایر وغیره  تشخیص داده

 می شود  درچه حدی هستند:مثلا:ازبین این کلمات

 فعل راتشخیص  دهید:الکتاب – یضرب  - الی  -هم و....

 

 گروههای مختلف که اسامی خاص دارند

 به  سوالات جواب می دهند

 

5دقیقه

 

طراحی کلاس

 

با توجه به امکانات کلاس جهت استفاده بهتر از وسایل کمک آموزشی نظیر رایانه وغیره کلاس طراحی می شود

 

 

روش تدریس:

 

روش تدریس:1-روش گروهی 2-روش تدریس براساس   IT   3-روش پرسش وپاسخ

 

امکانات

 ورسانه ها

1-وایت برد 2- ماژیک قرمز وآبی ومشکی 3-رایانه 4-نرم افزار مرتبط بادرس5- CDآموزشی 6-ویدئو پروژکتور

 7-وسایل آماده شده دستی

مرحله سوم:آماده سازی  (ایجاد انگیزه):

با نشان دادن تصاویر توسط رایانه درباره کار وفعل درطبیعت وپرسش

 

 چند سوال دراین مورد:درهریک از این تصاویر کاری صورت گرفته

 

 ویادرحال انجام است ومتوجه می شویم که بدون فاعل یا کننده کار,

 کاری صورت نمی گیرد وهر فعلی فاعلی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت دانش آموزان وپاسخ به سوالات

 

 

 

 

5

دقیقه

مرحله چهارم:معرفی درس وبیان اهداف رفتاری:

الف:معرفی موضوع درس جدیدب:بیان اهداف رفتاری:

1-جمله را تعریف کنید.  2–فعل راتعریف کنید.3- از زبان فارسی فاعل

ومفعول به یاد آورید.4-درکار گروهی شرکت کنید و...

 

بادقت گوش کرده وتوجه می کنند

5

دقیقه

 

مرحله پنجم:ارائه درس جدید:

مطالب وقواعد درس جدید با استفاده از رایانه وCDآموزشی  ومطالب

آماده شده(بااستفاده ازرایانه قواعد  فاعل ومفعول وحروف جر بابرنامه

 Power point)ارائه می شود/گروهها با مشورت همدیگر مطالب را رد

 وبدل می کنند ودرصورت داشتن سوال واشکال از معلم می پرسند

 

 

گروهها با مشورت همدیگر مطالب را رد

 وبدل  وبررسی می کنند وبه سوالات

 جواب می دهند واز نظرات سرگروه

استفاده        می شود

 

35 دقیقه

مرحله ششم: جمع بندی ونتیجه گیری:با استفاده از رایانه:

1-اینکه متوجه شدیم جمله فعلیه بافعل آغاز می شود

2-فاعل غالباً بعداز فعل می آید ومرفوع است

3-فعل اگر لازم باشد فقط به فاعل نیاز دارد واگر متعدی باشد به مفعول هم نیاز دارد

4-راههای تشخیص فاعل ومفعول  را شناختیم

5- انواع فاعل وطریقه آمدن فعل دراول جمله ویادر جای دیگر جمله را شناختیم

6-مفعول به غالباً بعد ازفاعل می آید.

7-آیا حروف جر راشناختیم.

8-آیا مفعول درآغاز جمله نیز قرار می گیرد

 

 

 

 

دانش آموزان درجمع بندی وخلاصه

 همراهی وکمک می کنند

 

 

 

 

 

 

10دقیقه

مرحله هفتم: ارزشیابی پایانی:دانش آموزان به سوالات طراحی شده

 ازطرف معلم  درروی وایت برد وبا استفاده از رایانه جواب می دهند

پاسخگویی گروهی دانش آموزان

10دقیقه

مرحله هشتم:تعیین تکلیف :

1-پیدا کردن جملات فعلیه وارکان آن در متن درس با ترجمه درس

 توسط  دانش آموزان

2-حل تمرینات درس

 

1-موظف شدن به انجام تکالیف وتشویق

 از طرف معلم

2-تهیه روزنامه دیواری یا تحقیق برای

 جلسه بعد

 

5دقیقه

کل زمان

80 دقیقه

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

نمونه سوال عربی 1

 

  سؤالات امتحان نوبت اول عربی 1 سال اول

نام ونام خانوادگی:

  1 – ترجم بالفارسیة

الف) هَبْ لی حُکْماً و الْحِقْنی بالصّالحین
ب) نَحْنُ اجْتَمَعْنا هُنا لکتریم تلمیذ مثالیّ
ج) انّ عاقبتَ فانتَ المُنصف
د) لماذا لا تبادرون ببناء المستشفی  

 2 – اکمل الفراغ مناسباً للضمیر

مضارع(کرم)

هم

هن

هما

باب

انتما

انتن

انتم

 

 

 

افعال

 

 

 

 

 3 – ترجم الکلمات التالیة

بالعربیة: آستین:                            گوارا باد :
بالفارسیه :المألوفة :                            لا تجزعی :  

 4 – اکمل الجدول التالی :

ماضی

ماضی منفی

مضارع

مضارع منفی

نهی

 

 

تَصرُخینَ

 

 

 

  5 – عیّن اعراب الکلمات التی اشیر الیها بخطٍ

الف) شربَ الطفّل الماء                           ب) العلمُ مفیدٌ  

6 – وزن کلمات روبرو را بنویسید :

انتظار                                مفْتاح  

  7 – پاسخ کوتاه بدهید :

الف) فعل تَضارَبَ ماضی است یا مضارع ؟
ب) باب تفعیل چند حرف زائد دارد؟
ج) ملاک تشخیص مجرد یا مزید بودن فعل کدام صیغه است؟
د) همزه فعل امردر باب افعال چه حرکتی دارد؟  

  8 – کلمات زیر از چه باب هایی هستند؟

یَسْتضعفُونُ                        جاهدی                       تبسّم                       یتعارضُ  

  9 – اسم فاعل و اسم مفعول بسازید

ثلاثی مزید (اعْتَمَد) اسم فاعل:                                 اسم مفعول:

ثلاثی مجرد (کَتَبَ) اسم فاعل:                                         اسم مفعول:  

 10 – عیّن نوع المشتق:

بدیع :                         منجمد:                    افْضلْ:                           رنّان:  

 11 – در جمله «انتما تشکرون ربکما» ضمیرهای زیر را مشخص کنید:

الف) ضمیر متصل فاعلی
ب) ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه:
ضمیر منفصل :  

  12 – در جمله زیر به جای هُوَ، أنتَ قرار دهید و جمله را بازنویسی کنید و تغییرات لازم را بدهید.

هُوَ یَشکُرُ ربّهُ  

13 – عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی الکلمات الّتی تحتها خطّ
قالت الفراسةُ الصغیرة للطبیعة

قالت :
الف) ماضٍ ، للغائب، مجرد، ثلاثی
ب) فعل مضارع ، للمخاطبة ، مزید ثلاثی
ج) فعل ماضٍ ، للغائبة ، مجرد ثلاثی
الصغیرةُ : الف) اسم، مثنی ، مؤنث ، مشتق
ب) اسم مفرد، مذکر ، جامد
ج) اسم ، مفرد ، مؤنث ( صفت مشبهه)  

 14 – ترجمه آیات زیر را کامل کنید :

الف) یا ایّهاالناسُ اعْبدوا ربکّم و لذی خلَقَکُمْ
ای مردم ، پروردگار ........را که ........را آفریده است پرستش کنید
ب) یا ایّها المدثّر فاَنذر و ربَکَّ فکبّر
ای جامه در سر کشیده، ، برخیز و بیم ده و پروردگارت را .......
ج) و یَخْرُجُ مِنْهُما اللؤلؤ المرجانُ
از هر دو دریا مروارید مرجان ..............
15 – اُکتب الکلمات التالیة مع ضمیر « الیاء»
أَمرَ                             مدرسة                                        ﺑ  

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

تکات ترجمه ای

چند نکته درباره مبحث ترجمه: در مبحث ترجمه، باید به نکات  زیر توجه داشته باشیم 1-   فعل :زمان فعل،ماضی، مثبت ومنفی بودن (استمراری،بعید،نقلی) ،مضارع مثبت ومنفی، امر، وصیغه ،لازم ومتعدی بودن ومعلوم ومجهول بودن و... 2-

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

انواع ما

 

نکته ترجمه ای مهم در مورد انواع "ما"

 

 

 

 

 

 

۱-ماهوأخطرُ الأمراضِ للانسان؟:

«خطرناک ترین بیماری هابرای انسان چیست؟»«استفهامیه»

۲-مانَسیتُ عَهدی ومسؤلیَّتی:

«پیمانم ومسئولیتم رافراموش نکردم.»«نافیه»

۳-ماتَفْعلوامِنْ خیرٍتَجِدْهُ عندَاللهِ:

«هرچه ازکارنیک انجام دهید،آن رانزدخدامی یابید.»«شرطیة»

۴-لِلهِ مافی السمواتِ وَمافی الارض:

«برای خداست آنچه درآسمانهاوآنچه درزمین است.»«موصول»

۵-ماأَبْعَدَ الخیرَ………:« نیکی کردن……… چقدردوراست!»«تعجّبیّة»

۶-ماجَلیسٌ بأفضلَ مِن الکتاب:«همنشینی بافضیلت ترازکتاب نیست

«مای شبیه به لیسَ»ویــــژه انسانی»

۷-إنَّما المؤمنون إخوةٌ:

همانامؤمنان برادرهستند»«کافّة»«مای حرفیه»انَّماازاداة حصرمی باشد.

 

 

 

 

     

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

راه تشخیص اسم مذکر ومونث

نــــــــکاتی پیرامون تشخیص مذکریامؤنث بودن برخی ازاسمها

 

 

 

۱-ازطریق اسم اشاره می توان فهمیدکه مشارالیه

(مذکریــامؤنث)است.   تــلک الدار 

 

۲-ازطریق صفت می توان فهمیدکه موصوف

(مذکریــامؤنث)است. یاأیَّتُها النفسُ المطمئنّة.

 

۳-ازطریق حال می توان فهمیدکه ذوالحال

(مــذکریـامؤنث)است.  جاء العلامةُ مسرعاً.

 

۴-ازطریق ضمیرمی توان فهمیدکه مرجعش

(مذکریـــامونث)است. مَن حَفَرَ بئراًلأخیه وَقَعَ فیها.

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

ترجمه صورت سوالهای کنکوری

 

ما هو الصحیح عن کلمه ..........؟ ---    کدام گزینه درباره کلمه ......درست  می باشد

ما هی العبارة الصحیحة و الکالمة؟ - کدام گزینه جمله درست و کامل را نشان می دهد؟

ما هو الخطأ عن جملة......؟ کدام گزینه درباره جمله ......نا درست است؟

ایُّ جوابٍ جاء فیه......؟ در کدام گزینه ........وجود دارد ؟

ایُّ جواب لیس فیه ............. در کدام گزینه ......وجود ندارد

ما هو الخطاء فیما یلی کدام یک از گزینه ها نادرست.

میّز الجملة التی ما جاء فیها ...............معیّن کنید جمله ایی که در آن........ وجود ندارد

ما هو المناسب للفراغ       کدام گزینه مناسب جای خالی مناسب است

ما هو الجواب المناسب للسوال التالیة؟

 کدام گزینه پاسخ مناسب برای سوال مورد نظر است

 ما هو مرادف الکلمة؟              مترادف کلمه ...........کدام است

من ایّ بابٍ فعلُ ..........؟فعل ............از کدام باب است ؟

 اّی جمعٍ مفرده الخطأ؟ کدام جمع مفرد آن نادرست است؟

میّز الفعل الّذی لا اعلال فیه ؟ معین کنید فعلی را که در آن هیچ اعلالی رخ نداده است

اّی نوع من المعتلات فعل ............؟ فعل ............چه گونه معتلی می باشد

ما هو مبنی للمجهول للفعل التالی؟ کدام گزینه مجهول فعل مورد نظر است ؟

 کیف تکون العبازة التالیة مع الفعل مبنی للمجهول ؟

 جمله مورد نظر با فعل مجهول چه گونه می باشد

ماهو الصحیح فی صیاغةامر الافعال التالیة؟

 کدام گزینه  ساخت صحیح فعل امر را از فعل های مورد نظر نشان می دهد

ایّ کلمات معربة؟ کدام یک از کلمات معرب می باشند ؟

 کدام یک از کلمات معرب می باشند

ایّ الاسماء کلها من المشتقات؟ اسامی کدام یک از گزینه ها همگی مشتق هستند ؟

کم اسما  ممنوعا من الصرف فی العبارة...........؟

در عبارت ........چند اسم غیر منصرف وجود دارد

ماهو الخطأ فی ترجمة المفرادات التالیة؟

 کدام گزینه تر جمه نادرست را از کلمات نادرست را نشان می دهد

ایّ الکلمات اعرابها بالحروف ( فرعی) ؟

 کدام یک از کلمات  دارای اعراب فرعی به حرف می باشد؟

ما هو دور الکلمة ....؟

نقش کلمه ............کدام است

کم مفعولا فی العبارة ..............؟

 در عبارت ........ چند مفعول وجود دارد  ؟

ما هی انواع المفاعیل فی جملة علی الترتیب؟

کدام گزینه انواع مفعول ها به تر تیب در جمله ............. نشان می دهد

میز الکلمة المناسبة لتکون تمیزا فی العبارة ؟

 معیّن کنید کلمه ایی که می تواند برای عبارت  .......... نقش تمیز داشته باشد

ما هو الصحیح فی التشکیل العبارة ................؟

کدام گزینه ....... عبارة ..........با اعراب گذاری(حرکت گذاری) صحیح نشان می دهد

عیّن المستثنی المفرغ ؟ در کدام گزینه مستثنی مفرغ وجود دارد

إقرأ النصّ التالی ثمّ أجب عن الاسئلة رقم .......حتی رقم ........... بما یناسب النصّ

متن مورد نظر را با دقت بخوانید سپس به سوالات  شماره ....... تا شماره ...........بر طبق آنچه با متن مناسبت دارد پاسخ دهید

ما هو الصحیح عن الاعراب والتحلیل الصرفی للکلمات التی اشیر الیها بخط فی الاسئلةرقم ..........حتی رقم ..........

 کدام گزینه درباره ترکیب وتجزیه کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است از شماره ..........تا شماره .............صحیح است

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

ترجمه دروس عربی 3 تجربی

اَلدَّرسُ الأوّلُ

إلَهى إلهَى فقیـرٌ أتاک!

إلَهى


 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

ترجمه دروس عربی 2 تجربی

 

 ترجمه دروس عربی 2 تجربی

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

ترجمه دروس عربی 1سال اول

درس اول و دوم

الدّرس الأوّل

﴿...هَبْ لـﻰ حُکْماً وَ ألْحِقْنـﻰ بِالصَّالِحینَ

یاربِّ

قَوِّ عَلَی خدمتِکَ جَوارِحـﻰ!             و شْدُدْعلی العَزیمةِ جَوانِحـﻰ!

فإلیکَ یا ربِّ       نَصَبْتُ وَجهـﻰ.

و إلیکَ یا ربِّ        مَدَدْتُ یَدﻯ.

یا سابغَ النِّعَمِ یا دافِعَ النِّقَمِ!

صَلِّ علی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و فْعَلْ بـﻰ ما أنْتَ أهْلُه.

درس اول

پروردگارا ، اعضای بیرونی بدن مرا برای خدمت به خودت قوی کن واعضای درونی بدن مرا برای برخورداری از عزمی راسخ ،استوار بدار (یاری کن) .

پرودگارا چهره ام را به سوی تو قرار دادم و ای پروردگار ، دستم را به سوی تو دراز کرده ام .

ای کسی که فراخیِ نعمت را به کمال داده است و ای بر طرف کننده ی  بلا ها . بر محمّد و خاندان محمّد درود بفرست و برای من آنچه را که تو شایسته آن هستی انجام بده .

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

نمونه سوال عربی 3

ردیف

 

نمره

ورقه

عدد:

نمره

تجدید نظر

 

 

 

 

حروف:

 

 

آزمون  عربی 3  رشته : تجربی و ریاضی      تاریخ : 15 / 10/84   مدت امتحان:75دقیقه     

نام ونام خانوادگی ................. نام کلاس........         نام دبیرستان:

 

بارم

1

للترجمه

الف:یوم تجدُ کلّ نفس ٍما عملتْ من خیر ٍ مُحضراً

 

ب: ماذا ینتفعُ الامراءُ بهذه الاعمال ِ. إنّکم لَتشُقّونَ علی أنْفسکم عبثا ً .

 

ج: القرآنُ یُخاطبُ جمیعَ ابناءِ البشرِ بثقافا تهمْ المختلفة ِ علی مرِّ العصورِ.

 

د:ذات یومٍ حمله علی ظهره لیَدعَه خارجَ المدینة .

 

لقد کان الانسانُ فی الماضی لا یستطیعُ أن یغوصُ فی أعماقِ البحار أکثر من عشرینَ متراً

 

ه:حکم الرومیونَ علی عالمهم بالسّجن مدی الحیاةِ فلمّا ماتَ إحرقوا جُثتَه.

 

3

2

 للتعریب :

الف: ما خدایمان را با اخلاص می خوانیم .    

5/0

3

المفردات:                                                                                  افضلُ(مترادف)........الدّوابّ(بالفارسیة)..........هسته(بالعربیة)......الذَکر(متضاد).........

1

4

انتخب الترجمة الصحیحة

 الف) اصبر صبراجمیلاً

 

 

صبر نیکو پیشه کن           به نیکی صبر کن

ب) کان المسلمون قد بلغوا منزلةً رفیعةً فی العلوم ِ

 

مسلمانان به منزلت بالایی از علوم رسیده بودند

 

 مسلمانان به منزلت بالایی از علوم رسیدند

 

ج)ابتسم لهم ابتسامةً الابِ الحنون ِ

 

 

- پدر مهربان به آنها لبخند زد      مانند پدر مهربان به آنها لبخند زد.

5/1

6

ردیف

 

ص2

 

آزمون  عربی 3  رشته : تجربی و ریاضی  تاریخ : 15 / 10/84   مدت امتحان:75دقیقه     

نام ونام خانوادگی ................. نام کلاس........         نام دبیرستان:دهخدا

 

 

5

أکمل الترجمة التالیة

قد أثبتتْ الاکتشافاتُ الحدیثةُ أنّ الشعاعَ الضوئیِ یتکوّنُ من سبعة الوانٍ

اکتشافات جدید ثبت کرده اند که .........از 7رنگ ...........

5/0

6

اعرب ما تحته الخط(ترکیب)

أنتَ تسالُنا عن عقله. انا اصدّقُ کلامَ فاطمة َ .انّی دعوتُ قومی لیلا ً ونهاراً.                               

 

5/1

7

 

صححْ الاخطاء فی الترجمة

الف)لا انسی حکایتی مع والدی. حکایتم را با پدر فراموش نکردم .(2غلط)

 

ب)کلّمَ اللهُ موسی تکلیما ً. خدوند با موسی سخن می گوید. (2غلط)

 

1

 

8

شکّلْ ماتحته الخط (حر کت گذاری) :یطلبُ الاطفال من النبی أن یتوقف لحظة عندهم

 

1

9

 للتحلیل الصرفی(تجزیه)

إنّنا نَأبی أنْ نأکُلَ منْ اموالِکُمْ شیئاً .

نَأبی

أنْ

شیئا ً

25/1

10

صحّحْ الاحطاء مع بیان السببِ.(غلطها را باذکر علت صحیح کنید)

هم ید عینَ ربّهم. قولوا قولٌ سدیدٌ .

75/0

11

اکتب مادة الافعال  التالیة(ریشه افعال زیر را مشخص کنید)

إبکِ – یَجدونَ َ – ذُقْ- سِرْنَ

 

1

12

املأ الفراغ مع القوسین(حرکات ضروری ا ست) جای خالی با توجه به داخل پرانتز پاسخ بدهید

الف)جال-ُ (مضارع للغائبات)..........  سار-ِ (امرللمخاطبة)...........حکَی(للغائبة)..............

 

25/1

ب)هنّ.........القرآنَ (تلا مضارع)

 ج)...... ولا تحزنْ إنّ الله معنا (یخاف مجزوم با  لا)

13

عیّن نوع المعتل

 فیقعُ علی قدمی ابیه وقال: یا ابتاه إرضَ عنّی

75/0

ردیف

 

 

ص 3

آزمون  عربی 3  رشته : تجربی و ریاضی    تاریخ : 15 / 10/84   مدت :امتحان:75دقیقه     

نام ونام خانوادگی ................. نام کلاس........         نام دبیرستان:دهخدا

 

بارم

14

عیّنْ مفعول المطلق ونوعه ومفعول فیه و المفعول به والصفة وخبر فعل الناقصه ونائب الفاعل

صباحَ احد الایام ِ کان الاطفالُ یلعبونَ بفرح ٍ.لایُرَی دمُه الاّباللون الاسودِ.

 

اُذکروا الله ذکرا ًجمیلا .احبُّ اللیلَ والنهار.

 

75/1

15

اجعل فی الفراغ مع المفعول المطلق

انا احْسَنتُ  الی الفقراء ...........الصادقین ِ

هویستغفرُ اللهَ ..................تامّاً

 

5/0

16

انتخب الصحیح

الف )انّ الحسناتِ یُذْهبْنَ..........( السیئات ِ – السیئاتَ- السیئاتُ )

ب)یُحاسَبُ الانسانُ.........القیامة ِ(یومُ – یومَ- یوما ً)

ج)عبادُالرحمن ِ الّذینَ...........علی الارض ِ هوناً(یمْشونَ- یمشینَ - تمشونَ)

75/0

17

إقرأ النص التالی ثمّ أجب الاسئلة(درک مطلب)

قد أثبتتْ الاکتشافاتُ الحدیثةُ  إنّ الشّعاعَ الضوئیَ یتکوّنُ من سبعة ِ الوان ٍ. فی اللون الاحمر ِ اولُ لون ٍ یختفی فی البحر ِ . آخرُ الالوانِ هو اللونُ الازرقُ الّذی یختفی فی عمْق ِ 200مترٍ ومن هناک ظلمةٌکاملةٌ.

الف)ما هو اولُ لون ٍیختفی فی ظلمة البحر ِ؟

ب) أینَ یختفی اللونُ الازرقُ

ج)اعرب ماتحته الخط(کلماتی زیر آها خط کشیده شده است ترکیب کنید)

د) عیّن فی النصّ الصفة والمضاف الیه(در متن صفت و مضاف الیه مشخص کنید)

 

2

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥

نمونه سوال عربی 2 تجربی

                                   

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

تست ضمایر

    ‹‹ الضـمائـر››

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

نمونه سوال عربی 2

1 . للترجمة :                                                                                                                   بارم

 الف )  القـرآن دستور لحیاتـنـا الیـومیـة و لـیـس کتابـاً یـتـحـدث عـن العـلوم  با لـتـفـصـیـل .                              1

 

 ب ) فی إحـدی هـذه الرحـلات أمـضـیت أسـبـوعاً کامـلاً فی إحـدی الـجـزر الإسـتـوائـیـة .                                1

 

 ج ) " المـرء علی دین خـلـیـلـه و قـریـنـه ." فالـذی صادق الأخـیـار فـهـو مـنـهـم .                                        1

 

 د ) فی ازدیا د  العـلم إرغام العـدی                  و جمال العـلم إصـلاح الـعـمـل                                         1

 

 

2 . اکتب للکلمات :                                                                                                               1

     اتـبـع ( بالفارسیة ) : .....................                             گران بها ( بالعربیة ) : ...................

     الزاهر ( المرادف ) : ....................                             الأولیاء ( المتضاد ) : .....................

 3 . شکل الجملة التالیة :                                                                                                       5/1

                                 هـرب الذئب نـحو المزرعة فاشـتـعـلـت المـحاصـیـل .

4 . للتعریب :                 آیا آرزوهای خود را در زندگی کم کرده ای ؟ ( للمذکر)                                     1    

 

 5 . صحح الأخطاء مع بیان السبب :                                                                                           1

                                 السلام علی فاطمة الزهراء َ .    //        إن اللهَ لا یحبّ المعـتـدی .

 

 

 

6. عَـیِّـن المعارف و أنواعها :                                                                                                75/0

              إنـما مـن یـتـقـی الله الـبـطـل .

7 . عَـیِّـن علامات الإعراب الفرعیة :                                                                                           2

     الف) أیـها الزاهـد ! إلی مـتی تعـبـد فی مـساجـد فی هـذه الدنـیـا و تـتـرﻚ لـذاتـها ؟

 

     ب ) لـقـد کان فی یوسـف و إخـوتـه آیات للسـائـلـیـن .

 

« الصفحة الثانیة »

8 . عین الموصوف و الصفة و المضاف و المضاف إلیه :                                                                   2

              حـیـنـئـذ رأیـت ظبـیـاً جـمـیـلاً یـمـشـی بـهـدوء عـلی الرمـل طـول النـهـار .

 

_____________________________________________________________________

 9 . اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :

   کان السکاکی شخصاً أمـیـاً . لما شاهـد المکانـة الرفـیـعة للعـلماء فی محافـل عـدیـدة عـزم علی الذهـاب إلی مدارس

فی خوارزم ، فی بدایة الأمر ما شاهـد تـقـدماً فی درسـه . فحزن و تـرﻚ الدرس و المدرسة .

 الف) متی عزم السکاکی علی الذهاب إلی خوارزم ؟                                                                         5/0

 ب) هل شاهد فی بدایة الأمر تقدماً ؟                                                                                            5/0

 ج) ماذا فعل عندما حزن ؟                                                                                                      5/0

 د) أعرب ما أشیر إلیه بخط :                                                                                                   5/1

      المکانة :                                     عدیدة :                                     مدارس :

     فی بدایة :                                      الأمر:                                      المدرسة :

 

 10 . عین الصحیح :     الف ) اسم المضاف إلی یاء المتکلم فی کل الحالات إعرابه تقدیری .                           1

                               ب ) الفعل المضارع مرفوع بحذف نون الإعراب .

11. الف ) للإعراب :                                                                                                          75/1

                         هو الذی أرسل رسوله بالهدی .

 

 

  

        ب ) للتحلیل الصرفی :                                                                                                    1

                           الذی :

                           أرسل :

                            ــه :

                           هدی : 

 

أرجو لکن النجاح الدائم

حقیقی

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

درسهای معلمی

درسهای معلمی

اسکناس کهنه

معلمی که می خواهد با روشهای سی سال قبل درسهای امروز را تدریس کند مثل کسی عمل می کند که می خواهد اسکناس از رده خارج شده را در بازار خرج کند.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

تاثیر زبان فارسی برعربی

تاثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات عرب

زبانهای دنیا را 6 هزار دانسته اند. بعضی از این زبانها بسیار به هم شبیه هستند .بنابراین همه زبانها را می توان در 20 گروه عمده جای داد. یکی از مهمترین گروههای زبانی هندو ایرانی است که تمامی زبانهای شبه قاره هند – ایران و اروپایی را دربرمی گیرد

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

نمونه سوال عربی 2

آزمون عربی 2 دوم تجربی نوبت دوم

تاریخ امتحان :20/3/88   

زمان : 75   دقیقه                                                

نام نام خانوادگی :                               

سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کوثر

دبیرستان دخترانه الزهراءکوثر

شماره صندلی:

شماره دانش آموزی:

تعداد سؤالات : 16  

انتخابات سرمایه گذاری عظیم وسپرده گذاری ملت برای اداره صحیح کشور ودستیابی به آینده ای روشن است. (مقام معظم رهبری)

  1

لِلتّرجمةِ :

1. ُلَن تَنالوا البرَّ حَتّی تَنْفِقوا ممّا تُحبّونَ .

2.قَدْ اُسْتُشْهِدَ عَدَدٌ مِنَ خِیَرَهِ صحابهِ رسولِ اللّهِ .

3.اِذْهَبْ إلَیْهِ لِتَحْصُلَ علـی شـﻰءٍ  مِنَ الْمالِ.

4.لَیْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً .

3

2

الف) تَرْجِم اللّغَتینِ :           بِالفارسیّه (الکوکب )                  بِالعربیّه ( نان )

ب) اُکْتُبْ ما طُلِبَ مِنکَ :     المتضادّه ( الحارّ )                     المرادفة( الإنتفاع )

5/.

5/.

3

لِلتّعریبِ :

1- صبرکن تا حقوقم را از بیت المال بگیرم .                                  

2-این قانون زندگی است .

1

4

صحّح الأخطاء الموجوده فی ترجمه العبارتَینِ :

1-  « فَأمَرَ أنْ یُکْتَبَ عَلَی جدارِ المسجدِ » پس دستور داد روی در مسجد بنویسند .

2-  « العلماءُ المسلمونَ کانوا قَدْ اکْتَشفوا هذا القانون » :

 دانشمندان مسلمان این قانون را کشف کردند .

5/1

5

عیّن انواعَ المَعارفِ فیما تحتَه خطٌْ  :         أنا ذلک العبدُ الّذی حَمَلَ مَعَک القربهَ .

1

 

6

الف) عیّن نائبَ الفاعل وَ اذْکُر نوعَه :

اتّبعوا ما انزل الیکم من ربّکم .

ب) غیّر الفعلَ المبنی للمعلوم مبنیّاً للمجهولِ :

« بَعَثَ اللّهُ النّبیَّ لإتمامِ مکارمِ الأخلاقِ »

1

 

75/.

7

عیّن علاماتِ الإعراب الفرعیّه :    ألیسَ اللّهُ بأعْلمَ بِالشّاکرینَ .

 

5/.

8

صَحّح الأخطاءَ :  1-   إنَّ اللّهَ بَعَثَ الأنبیاءُ لِهدایةَ البشرِ .

               2-  المسلمونُ منتصرینَ مادامَ متّحدینَ .

ادامه سوالات  درصفحه دوم

1

9

صفحه دوم

الف) عیّن اسمَ الأفعال الناقص وَ خبرَه :

   لیسَ الأعداءُ قادرینَ عَلی أنْ یَتسلّطوا عَلینا .

ب) عیّن اسمَ الحرف المشبّه بّالفعلّ وَ خبرَه :

   لیتَ السّرورَ دائمٌ فی الحیاهِ الدّنیا .

 

5/.

 

5/.

10

عیّن اعرابَ الأفعال المضارعه وَ علامة اعرابها :

1-  لَن تَنالوا البرّ حتّی تُنْفِقوا ممّا تُحبّونَ .

2-   الکُفّارُ لم‌یُؤمِنوا بِما اُنْزِلَ اللّهُ .

5/1

11

عیّن الصفه وَ المضاف إلیه :  « أیّامُ الدّراسهّ مِنَ الأیّامِ الجمیلهِ »

5/.

 

12

أکْمِل الفراغَ ممّا بینَ القوسینِ :

1-   لا ........... لمن لایعملُ . ( الجنةَ – جنةً - جنةَ )

2-   أنتم تَجتهدونَ فی أعمالِکم وَ ........ . ( تَنْجَحوا – تَنجحونَ – یَنْجَحونَ )

3-   إعمَل . . . . . فالحسناتُ مفاتیح السعادة . (الحسناتِ – الحسناتُ - الحسناتَ )

3-  اذهبا الی . . . . . انّه طغی . ( فرعونُ – فرعونِ – فرعونَ )

1

13

شَکِّلْ ما تحتَه خطٌّ(فقط حرکت گذاری کنید): «إنّ اللّه یرزق مَنْ یَشاءُ بِـــغیر حساب »

 

1

14

لِلإعراب ما تحتَه خطٌّ :

1-   القرآن  فی کلِّ  زمانٍ  جدید .

25/1

15

3-   لِلتّحلیلِ الصّرفیّ ما تحتَة خطٌّ :  إنْ تَنْصُروا اللّهَ یَنْصُرْ کم .

  تنصروا :

   کم :

1

16

اقْرأ النّصّ التالی ثمَّ أجبْ عَن الأسئلهِ :

    کانَ بینَ أصحابِ النبیّ (ص) شابٌّ اسْمُه شمّاسٌ . لَقَدْ تَحمَّلَ شمّاسٌ تَعذیباً شدیداً بِسببِ اسلامِهِ .

    فَأمَرَه الرّسولُ بِالهجرهِ إلی الحبشهِ و عَقَدَ الرسولُ الأکرم بینَه وَ بینَ حَنظله بن أبی عامر میثاقَ الأخوّهِ .  شارَکَ شمّاسٌ فی غَزوهِ اُحُدٍ وَ دافَعَ عَن رسول اللّهِ حتّی جُرِحَ وَ اسْتُشْهِدَ فی سَبیلِ اللّهِ .

1-   إلی أینَ هاجَرَ شمّاسٌ ؟

2-   فی أیّ غَزوهٍ شارَکَ شمّاسٌ ؟

3- لماذا تحمل شماس التعذیب ؟

4-   عیّن فعلاً مزیداً وَ اذْکُرْ بابَه .

2

 

 

جمع نمرات

 

نمره بعدد :                         نمره به حروف:                       امضاء دبیر

         

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

ترجمه صورت سوالات کتابهای درسی عربی

 

 

ضَعْ: قرار دهید

صُغْ: بسازید

عیّن: تعین کنید

غیّرْ: تغییر دهید

میّزْ: مشخص کنید

اجوبة: جوابها

أسئلة: پرسش ها

اسلوب: شیوه ؛ روش

الاعراب: تر کیب کردن

التحلیل الصرفی: تجزیه کردن

التعربب : به عربی برگردانید

حسب القوعد التی قرأنا ها حتی الان :

 با توجه به قواعدی که تاکنون خواندیم

الکلمات الیت اُشیرُ الیها بخط

: کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است

العبارات التالیة: عبارتهای زیر

الجمل التالیة: جملات زیر

مع بیان السبب: با ذکر علت ودلیل

ترجم بعبارت مألوفة: به عبارتهای روان ترجمه کنید

ما یلزم تغیره:آنچه که تغیرش لازم است

 الفعل المبنی للمعلوم : فعل معلوم

الفعل المبنی للمجهول: فعل مجهول

للغیبة: برای شش صیغه غایب

للخطاب : برای شش صیغه مخاطب

 

 

آعرب: ترکیب کنید

أجبْ : پاسخ بدهید

أکملْ: کامل کنید

أکتب: بنویسید

أذکرْ: بیان کنید

اِصنعْ: بسازید

اِجعلْ: قرار دهید

املأ: پرکنید

الخطاء : اشتباه

الاخطاء: اشتباهات

صیغه: ساخت وشکل

صیغ: صیغه ها

فراغ: جای خالی

قوسین : پرانتز(....)

النصّ : متن

 النموذج : نمونه

المحادثة: گفتگو

وفق: بر طبق

ابحثْ: جستجو کنید

انتخبْ: انتخاب کنید

آقرأ: بخوانید

بیّنْ : مشخص کنید

ترجمْ:ترجمه کنید

 رتّبْ: مرتب کنید

شکّلْ: حرکت گذاری کنید

صححْ : درست کنید

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

سوال بابهای مزید

ابواب مزید"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

ترجمه صورت سوالات تشریحی

 

 

 

 

به نام خدا

سؤالات تشریحی عربی 1  با ترجمه ی فارسی

ردیف

عربی 1

 

1.

اَکمَلْ الجدولَ التّالیَ ثُمَّ اُکْتُبُ الرّمْزَفی الْمکانِ المناسبِ :

جدول زیر را کامل کن سپس رمز را در مکان مناسب بنویس .

 

2.

تَرْجِمِ الاَفعال التّالیهَ ثُمَّ اَجعَل کُلَّ فعلٍ فی مکانه المناسب :

فعل های زیر را ترجمه کن سپس هر فعل را درمحل مناسب آن قرار بده .

 

3.

اِجعَل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للنَّهی :

درجای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده .

 

4.

اَکمْل الْجدولَ التّالیَ : 

جدول زیر را کامل کن .

 

5.

اُکتُبْ کُلَّ کلمهٍ فی مکانهاالْمناسبِ مِن جدول ثُمَّ اُذکُر مفردَها :

هرکلمه را در جای مناسب آن از جدول بنویس ، سپس مفرد آن را ذکر کن .

 

6.

اِجعَل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده .

 

7.

عیَّنْ إعرابَ‌ الْکلَماتِ‌ التّی اُشیرَ إلَیها بخَطّ:

اعراب کلماتی را که با خط مشخص شده اند مشخص کن .

 

8.

عیَّنْ التّرجَمَةَ الصَّحیحةَ :

ترجمه صحیح را معین کن .

 

9.

عیَّنْ الصَّحیحَ‌ علی حسَبَ النَّصَّ :

بر اساس متن (‌جملات)‌ صحیح را مشخص کن .

 

10.

اِجعَلْ فی الفرا‎غِ کلمةً مناسبةً مِن الدّوائِر:

درجای خالی کلمه مناسبی از دایره ها قرار بده .

 

11.

أکْمِلْ ترجَمة الْجملِ التّالیة :

ترجمه جمله های زیر را کامل کن .

 

12.

عیَّنْ الصَّحیحَ‌ علی حسَبَ النَّصَّ :

عبارات صحیح را مطابق متن درس ، تعیین کن .

 

13.

عَیَّن الأفعالَ الْمزیدةَ ثُم اکْتُبها فی مکانِها المناسبِ :

فعل های مزید رامعین کن سپس آن ها را در محل مناسب خود بنویس .

 

14.

اَکمْل الْفراغَ مناسِباً للضّمیر :

جای خالی را با کلمه ای مناسب با ضمیر پرکن .

 

15.

اُکتُب کُلَّ فعلٍ فی مکانه مناسب :

هرفعل را در محل مناسب آن بنویس .

 

16.

تَرْجِمِ الْعباراتِ ثُمَّ‌ عیّن اسمَ الْفاعل و اسمَ‌ الْمفعول :

عبارات زیر را ترجمه کن سپس اسم فاعل و اسم مفعول را مشخص کن .  

 

17.

تَرْجِمِ الْعباراتِ التّالیَة إلی الفارسیّة بعباراتٍ مألوفةٍ :

عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کن .

 

18.

عیَّن نوع المشتقَّ الَّذی اُشیر إلیه بخطّ و اکتبه فی الجدول :

نوع مشتقی که زیر آن ها خط کشیده شده را مشخص کن و آن را در جدول بنویس .

 

19.

عیَّن الصَّحیحَ فی التَّحلیل الصَّرفیِّ لکلماتِ‌ الَّتی تحتَها خطُّ :

گزینه صحیح را درمورد تجزیه کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است تعیین کن .

 

20.

أکمل الفَراغ َ بِضمیرِ مناسبٍ (‌مُنفصلٍ او مُتّصِلٍ )‌:

جای خالی را با ضمیر (‌منفصل یا متصل )‌ مناسب پرکن .

 

21.

صَحَّح الاخطاءَ فی ترجمة‌ العبارات التالیة :

اشتباهات را در ترجمه عبارات زیر اصلاح کن .

 

22.

اِجعَل فی الفراغ الموصولَ المناسبَ :

درجای خالی موصول مناسب قرار بده .

 

23.

أکمل الفَراغ َوفقَ النَّموذج :

جای خالی را مطابق نمونه کامل کن .

 

24.

عیَّن الصَّحیحَ فی الترجمة‌ الْعبارات التالیة :

در ترجمه عبارت های زیر (‌ترجمه )‌ صحیح را معین کن .

 

25.

اِجعَلْ الْکلَماتِ‌ التّی تحتَها خطُّ فی مکانٍ مناسبٍ مِنَ الجدول :

کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را در مکان مناسب از جدول قرار بده .

 

26.

عیَّن الْمعربَ والْمبنیَّ مِن الأفعال الّتی اُشیر اِلَیها بخطٍّ :

از میان افعالی که زیر آن ها خط کشیده شده است  معرب ومبنی را مشخص کن .

 

27.

صِلْ کُلَّ کلمةٍ فی العمودِ الاوَّل بما یُنـاسِبها من الْعمود الثّانی :

هرکلمه درستون اول را به کلمه مناسبش در ستون دوم متصل کن .

 

28.

عیَّن الصَّحیحَ فی ترجمة‌ الْعبارات التالیة :

ترجمه درست را در عبارت زیر معین کن .

 

29.

عیَّن الصَّحیحَ أوالْخطأ فی الْعبارات التالیة :

درجمله های زیر صحیح و غلط را معین کن .

 

30.

تَرْجِم النّصَ إلی الفارسیّة عَیَّن الفاعل و نوعَه والمفعولَ‌ به :

متن را به فارسی ترجمه کن و فاعل و نوع آن و مفعول به را معین کن .

 

31.

أکْمِل الفراغَ بالصیغةِ المناسبةِ :

جاهای خالی را با صیغه ی مناسب کامل کن .

 

32.

ترْجِم إلی الفارسیّة بعبارات مألوفةِ :

با عباراتی روان به فارسی ترجمه کن .

 

33.

صَحَّح الاخطاءَ فی الإعرابِ و التَّحلیل الصَّرفیّ :

در تجزیه و ترکیب اشتباهات را اصلاح کن .

 

34.

عَرَّب العبارات التالیةَ :

عبارتهای زیر را به عربی ترجمه کن .

 

35.

اِجعل الْجُملَ التالیة‌ فی مکانٍ‌ مناسبٍ من الجدولِ :

جمله های زیر را در مکان مناسب از جدول قرار بده .

 

36.

اِجْعَل الفاعلَ مُبتدأ و المبتدأ فاعلاً و غیرً مایَلْزَمُ :

فاعل را مبتدا و مبتدا را فاعل کن و تغییرات لازم را انجام بده .

 

37.

اِملأ الْفراغَ‌ فی کُلَّ صورةٍ :

جای خالی را در هر تصویر پرکن .

 

38.

میَّز الخطأ فی کلَّ عبارةٍ ثُم اکتُب الصَّحیحَ :

در هرعبارت خطا را مشخص کن و سپس صحیح آن را بنویس .

 

39.

أکْمِل الفراغَ فی الإعراب و التَّحلیل الصَّرفیّ :

جای خالی را در ترکیب و تجزیه ها کامل کن .

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

توانایی مدیران

تواناییهای مورد نیاز مدیران از نظر قران و نهج البلاغه

قران کریم مسئولیت را امانت الهی تعریف می نماید و در کنار صفت تخصص و توانایی لازم برای انجام کار، شرط امانت داری را برای تصدی مقام لازم می داند . این موضوع در آیات 58 سورد نساء ، آیه 39 سوره نحل، آیه 26 سوره قصص و آیه 55 سوره یوسف مورد تاکید قرار گرفته است .

گزینش و انتخاب مدیران در قران نیز مورد توجه قرار گرفته است ، تا آنجا که طی تحقیقات به عمل آمده در سالهای اخیر ، 10 شرط و ویژگی برای مدیران از دیدگاه قران کریم شمرده شده است که ذیلا به آن اشاره می گردد:

صفات و ویژگی های مدیران که در سوره های قران کریم آمده است

ردیف

عنوان

تعداد آیه های قران کریم در رابطه با عنوان

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

اهل ایجاد و ابداع

دوری از اسراف و تبذیر

حلیم و بردبار

اهل عدل و حکم از روی انصاف

عدم جبن و ترس

اهل ثبات و مداومت

اهل عفو و اغماض

خداترس

اهل ملایمت  و ملاطفت

اهل تعاون و یاری کردن

 

29آیه

5آیه

28آیه

5آیه

11آیه

5آیه

8آیه

7آیه

5آیه

3آیه

 

مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب (ع) نیز در نامه ای به نماینده و فرماندار آذربایجان (اشعث بن قیس ) می فرمایند :"مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست ، ولی آن مسئولیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است ، از تو خواسته است که نگهبان آن باشی . و نیز سایر ویژگی ها و توانایی های مورد نیاز مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) در فرمان معروف ایشان به مالک اشتر قید گردیده است که شاید بتوان گفت دقیق ترین شرح شغل و شرایط احراز شغل از منظر مدیریت دینی است . در این فرمان حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند:

" افرادی با تجربه و باحیا را جستجو کن که از خاندان صالح و پیشگامان در اسلام باشد، زیرا ایشان از نظر اخلاقی برجسته ترین و ازجنبه حیثیت قابل اعتماد ترین و کمتر به فکر طمع کاری بوده و در عواقب کارها باریک بین ترند.

درسایر قسمتهای نامه می توان نکات ذیل را در انتخاب مدیران مدنظر قرار داد:

تجربه ، اصالت خانوادگی ، حیا، آگاه به قدرومنزلت خویش ، باریک بینی و حسن شهرت ، صدق در گزارشگری، قابل اعتماد، دور اندیش ، پیشگام در اسلام

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

فعل لازم وفعل متعدی

فعل از نظر التزام و تعدی

 

فعل از نظر نیاز به مفعول دو نوع است: لازم و متعدی.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

نکات مهم واطلاعات عمومی

اسمهای علم در قرآن

اسمهای علم منصرف در قرآن :

قریش ، شعیب ، صالح  ، یهود ، انجیل ، توراة ، شیطان ، مسیح ، روح القدس ، هود ، عاد ، سبأ ، کعبه ، ودّ ، سواع ، نسر ( نام سه بت جاهلی ) نوح ، محمد ، لوط ، عزیز ، ابو لهب .

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

مرفوعات سال اول

                                     ‹‹ مرفـوعـات ››

  1. میـّـِزالفاعـل فی " المُهـَذ َّبـونَ یَحْـتـَرِمـُونَ الکبیرَ" :

  الف) المهـذبون            ب) ‌' ون' در یحـترمون     ج) الکبیر          د) 'واو' در یحـترمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

        

1

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

افعال ناقصه

 

افعال ناقصه از نظر تصرف وعدم تصرف سه دسته اند:

۱-«لَیسَ» و«مَادامَ» همیشه به یک حالتند و مضارع وامر واسم فاعل ومفعول ندارند .

۲-مَازالَ-مَافتِئَ-مَابَرِحَ ومَاانفَکَّ تصرف ناقص دارند وفقط مضارع آنها استعمال می شود .

۳-کانَ -أمسی-أصبح-أضحی-ظلَّ-باتَ وصار تصرف تام دارند وبصورت ماضی ومضارع وامر به کار می روند .

 

 

اصطلاح مفرد در موارد زیر به کار می رود:

۱-مفرد در مقابل مثنی وجمع مانند :الانسان الارنب

۲-مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف در باب منادی و اسم لای نفی جنس مانند: یا رجل - یا علی

۳-مفرد در مقابل جمله و شبه جمله در باب خبر و حال مانند: العلم نور

۴-مفرد در مقابل مرکب در باب انواع علم مانند: عبد الله

۵-مفرد در اعداد به عدد سه تا نه اطلاق می شود

    نصب اسم پس از الّا در موارد زیر واجب است:

۱-مستثنی  متصل و کلام تام و موجب باشد مانند: « ذهب الطلاب إلّا سعیداً »

۲-مستثنی منقطع باشد چه موجب وچه غیر موجب مانند:   « عاد الغائبون الّا دوابََّهُم » و

 «ما احترقت الدارُ ‌‌إلّا الثیابَ »

۳-مستثنی بر مستثنی منه مقدم شود چه متصل باشد چه منقطع مانند: « جاء الّا فرساً القومُ » و

 « فما لی الّا آلَ احمدَ شیعة

  اگر(ان مخففه) بر جمله اسمیه داخل شود معمولا عمل نمی کند ودراین صورت بر سر خبر لام می آید تا با( ان نافیه) اشتباه نشود که به آن لام ابتدا یا

لام فا رقه گفته می شود مانند:

(ان البدر لطالع) واگر بر افعال نواسخ مبتدا وخبر وارد شود به هیچ وجه عمل نمی کند مانند:

(وان  یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر)

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

عربی1

به نام خدا عربی یک

1- للترجمة : ( 3 نمره)
الف) یا رسولَ الله ابحث عن طریق لحل هذه المشکلة.
ب) الامراض شائعة ولیس لنا مستشفی مناسبٌ.
ج) هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمونَ.
د) علینا اداءالواجب نحن مبشرون ومنذرونَ.

2-عین الترجمةالصحیحة: ( 5/1 نمره)
الف) العاجزمن عجز عن اکتساب الثواب.
1-ناتوان از به دست اوردن ثواب غاجز است. 2- ناتوان کسی است که از به دست اوردن ثواب عاجز است.

ب) انتم تتعلمون اللغة العربیة لانها لغة القران.
1-- شما زبان عربی را فرا میگیرید چون ان زبان قزان است. 2- آنها زبان عربی را فرا میگیرند چون زبان قران است.

ج) القران هو دلیل ارشد الی خیر سبیل.
1- قران دلیل است وبه راه خوب ارشاد می کند. 2- قران راهنماست وبه بترین راه راهنمایی میکند
1- صحح الخطاء فی الترجمة: ( 5/1 نمره)
الف) عندئذ سکت الامیر وعجز عن جواب الفتی الصغیر.
در این هنگام امیر خوشخال شد واز پاسخ عا جز ماند.
ب) ان الذی یخرج من مکة النبوة لیس غلیظاً ولا ظالماَ .
همانا کسانی که از مکه خارج میشوند(برای پیامبری)نه خشن است ونه ستمگر.
ج) سجن فرعون عالم الهندسة اقلیدس.
عالم هندسه اقلیدس فرعون رازندانی کرد.
2- ترجم الکلمات. ( 1 نمره)
شَجَّعَ= متضاد رخیصٌ =
ترساند= مترادف الثوم =
3- اقرا النص ثم اجب عن الاسئلةِ: ( 2 نمره)
سافر شخص الی بلاد کثیرة وشاهد انواعا مختلفة من الحیاة.فساله احد اصدقائه: لقد رایت مدن العالم واشکالاً مختلفةً من الحیاة خلال سفرک. فما اجمل شیء رایته؟
الف) الی این سافر الشخص .؟
ب)ماهو اجمل شی بنظر الشخص . ؟
ج) ماذا شاهد الشخص ؟
د) عین الفاعل رایت؟

4- للتعریب : ( 5/0 نمره)
علم انسان را به خدا نزدیک میکند.

5- اکمل الفراغ: (5/2نمره)
الف) ..............الحق بالباطلِ(نهی تلبسونَ)
ب) ربنا افرغ الینا صبراً و ......................اقدامنا.(ثبتوا- ثبتَ.)
ج)الامهات هن ............تعبن من اجلنا. (الذین - اللاتی – التی)
د) ............... تشکرون ربَّ................... ( ضمیر مناسب)
المومنُ هو الذی یتوکلُ عَلی اللهِ فی الحیاةِ.
ه) المومنةُ .......... .......... ............ علی الله فی الحیاة.
و) ................. المومنونَ وَ لا ............. ابداً. ( یَصدق- یَکذبُ – یَصِدقُ- یَکذِقُونَ- یَصدِ قُونَ – یَکذِبونَ )

8- اکتب مصادر الافعال التالیة و بابها : ( 1 نمره)
الف) اِستَکَبَرَ= ب) احسَنَ=

9- عین نوع المشتق : ( 1نمره)
الف) امارة = ب) منتظر=

10- اکتب الکلمات التی تحتها خط فی الجدول. ( کلمات مشخص شده را تجزیه کنید .): ( 1نمره)
الف) لا تَتَکاسَل فانَّ طریقَ العزِّ صَعبٌ . ب) هُم وَجَدُوا طریقةً لحلَّ هذهِ المشُکلةِ.
المــــــــــــعـــــــــــــــــر ب الــمــبــنـــی
مرفوع منصوب مجــرور مجزوم علی الفتح علی الکسر علی الضم علی السکون
11- عین الخبر ونوعه والفاعل و نوعه : ( 1 نمره )
الف- المومنن مجتهدون فی حیاتهم . ب- ذهب التلامیذ الی صفوفهم .

12-اجعل الفاعل مبتدا و المبتدا فاعلا .( 1 نمره )
الف- ذهب التلامیذ الی المدرسة . ب- المومنون یجتهدون فی اعمالهم .

13- شکل ما اشیر الیه بخط . ( 1 نمره )
الف- استقبل المدیر التلمیذ المثالی . ب- العسل مفید لکل الامراض .

14- للتحلیل و الاعراب مما اشیر الیه بخط . (2 نمره )
الف- نهض اویس من مکانه ب- القرآن یشجع المسلم الی الاستفادة من الطیبات .

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

نمونه سوال عربی پیش 1

ردیف

آزمون عربی1(شهریور)

پایه:پیش دانشگاهی

تاریخ آزمون:  /6/88

مدت آزمون:70دقیقه

 

سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کوثر

مرکز پیش دانشگاهی ................

نام ونام خانوادگی:

 

نام کلاس:

شماره داوطلب:

رسول خدا(ص):رمضان ماه امت من است.

1

للترجمه:

الف:اذا کانَ لقاءُ المظلومینَ لا یلیقُ بالحاکمِ فلا یلیقُ بالحاکمِ اَن یَبقَیَ فی منصبهِ.

ب:مَنْ دبّرَ الآراءَ دامَ لهَ              صفواً وجاءَ الیه الخطبُ مُعتذراً.

ج:تامرتْ قوی الظلمِ علی المسلمینَ فنحَّتْهم عن قیادهِ الرّکبِ العلمیِّ فترهً مِن الزمانِ.

د:اِنّی اُغیرُ عَلی المزا              رعِ آکلاً اَثمارُها.

هـ:مَن لم یُصلِحْه الکرامه اَصلَحَه الهَوانُ.

و:الطّالبُ هو البحر الزاخرُ الذی تستسقی منه الجداولُ والغدرانُ.

2

المفردات:

المختبرات:                فریاد زد(بالعربیه):                متضاد الشجاع:             الرَّهبه:              

3

اَعرب ما تحتُه خطُّ:

1-لا یتّخذ المومنونَ الکافرینَ اولیاءَ.                             2-شهرُ رمضان الذی اُنزِلَ فیه القرآنُ.

 

3-الرجل الذی یلقاکَ مُتبسّماً لیسَ صغیر النّفسِ

 

4

اَجِب بالعربیه:ایّ َفرعٍ تُحبُّ؟

5

اِقرا هذه العبارات ثمّ اَجب:

    اِنَّ کثیراً مِن الناسِ معتقدونَ اَنَّ هناکَ اشخاصاً مُنِحوا قُدرهً عَلی التّفوُّق مِنْ غیرِ جُهدٍ وعلی قلب الترابِ ذَهَباً بِعصاًسحریّه.

1-عیّن اسماً مقصوراً؟

2-میّز جمعاً سالماً واذکُر اعرابَه؟

3 _ بما یعْتقَد بعض الناس؟

4-اَعرِب ما اُشیرَ الیه بِخطٍّ:

 

6

للتعریب:1-خدا به تو علم داده است:  

          2-ای دانش آموز بلند همت باش:

7

اجْعَل هذه الکلمه فی جمله المفیده: المومنون:

 

8

عین ضمیر الفصل ونوعَ الخبر فی هذه الجمله:قال النمر: هذا هو الرایُ الصواب:

9

صحّح الاخطاء مع بیان السبب:

المعلّمین المخلصینَ عمادُالامّه.                 الثّورهَ الاسلامیهُ انْتَصَرَ بفَضل ِاتحاد الجماهیرُ

 

10

میّز انواعَ المعارف فی ما تحتُه خطُّ: تَقدّمَ فی هذه الأیه اَنَّ کفرَ فرعونَ لم یتعدَّ الی زوجتـــِه.

 

11

املا الفراغ بالکلمه المناسبه:

 الف:اسم تفضیل مِنْ(تقدَّمَ):.................                    ب: ..............یُربّینَ الجیلَ القادم(ضمیرُمناسب)

ج:المحْتَرف(الجمع):................                                  د:الغُرفه(الجمع):................    

                                           

12

للاِعراب والتحلیل الصرفی: المدرّسونَ یَحُثّونَ التلامیذَ عَلی الدراسهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفَّقَکُم الله

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

سوال نحو کاربردی

 

امتحان میان ترم نحو کاربردی 3    نیمسال اول 90-89  دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

نام ونام خانوادگی:                                                          شماره دانشجویی:

 

1

کدام اسم فعل به معنای  امر نیست؟

1-هلم                      2-شتان                                 3-دونک                          4-بله

 

2

ارکدام مورد صیغه تعجب ساخته می شود؟

1-کرم                                   2-عمی                      3-نعم                       4-کان  

 

3

اعراب ایوب درعبارت ریر جیست؟ نعم العبد ایوب

1-خبر                          2-فاعل                            3- مبتدا                      4-مفعول

 

4

کدام طرف با بقیه فرق دارد؟

1-یوم                        2-حول                           3-سنه                          4-قبل

 

5

کدام مورد دربردارنده مفعول له است؟

1-اکرمت العالم ذلک الاکرام          2-ضرب زید ابنه تادیبا              2-سرت والیل       4-حمدا  وشکرا

 

6

کدام مورد به جمله اضافه می شود؟

1-کلا                   2-وحد                3-سوی                      4-حیث

 

 

 

 

 

 

 

 

اللهم العن قتله حسین(ع)

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

اهمیت نحو

کلام نخستین:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاًسدیداً*یُصلح لَکم اعماالَکم ویَفغر لَکم ذنوبکم ومَن یُطع اللهَ ورسولَه فقدفازفوزاً عظیماً 

ای اهل ایمان متقی وخداترس باشید وهمیشه به  حق وصواب سخن بگویید*تاخدا اعمال شما را به لطف خود اصلاح فرماید واز گناهان شمادرگذردوهرکه خدا ورسولش را اطاعت کندالبته به سعادت وپیروزی بزرگ نائل گردیده است.

احزاب 71-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

قواعد نحوی

قواعد نحویة

بناء الفعل الماضی على الضم و السکون
الفعل الماضی مبنی على الفتح دائماً الا اذا اتصلت به :
واو الجماعة فإنه یبنى على الضم .

 
 
 
       
       

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

حال

الحال.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

سوال عربی 1

سؤالات امتحان درس عربی

(1) عمومی

پایه:اول 

 نوبت:خرداد ماه، 1386

ردیف

                      ســــــــــــؤالات

1

لِلتّـــرجمــة:3

الف)الاَطبّاءُ یَستعملونَ البصلَ فی علاج الامراضِ

ب)القرآنُ هُوَ الـدّلیلُ ،یُرشدُ إلی خَیرِ سَبیلٍ

ج)نبعثُ رسولاً معَ هدایا إلی حاکم الحبشةِ.

د)لِماذا لایَقدرُ الاَطبّاءُ معالَجةَ هؤلاء المَرضَی.

ه)صَدیقُکَ مَنْ صَدَقَـکَ لا مَنْ صَدَّقَـکَ.

و)بَعدَ ساعـاتٍ اَنا فی خدمـةِ حَبیبـی

2

لِلتّــعریب: (تبدیل به عربی)1

علم انسان رابه خداوند نزدیک می کند.

3

أجِبْ :1

الف) بالفارسیّة: الجراثیم (                 )                        

ب) بالعربیِة: گرگ(                 )

ج) متضاد: الحقّ (                         )                                   

د)مترادف: الثوم (                   )

4

اِنتَخب التَّــرجمـةَ الصَّحیحــةَ:5/1

الف)لایستَسلِمُ الاحرارُ لِلظلمِ:انسانهای آزاده در برابر ظلم...................

1)تسلیم نشدند            2)تسلیم نمی شوند           3)تسلیم نخواهند شد

ب)قالت الفراشةُ الصغیرةُ للطبیعةِ. 
1)طبیعت به پروانه کوچک گفت             2) پروانه کوچک به طبیعت گفت
ج) اِرکَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدوا ربَّکُم:

1)رکوع وسجود کنید وپروردگارتان را بپرستید.  

 2)رکوع وسجود کردند وپروردگارشان را پرستیدند.

5

صَحِّـح الاَخطــاءَ فی التَّــرجمـةِ:(در هر جمله دو اشتباه وجود دارد)5/1

الف)طریقُ الملوکِ محفوفٌ بِالاَزهارِ:خانه پادشاه با گلها پوشیده شده است.

ب) الله یَعلَمُ و انتُم لا تعلمونَ : خداوند می داند و آنها نمی دانند.
ج)بَعدَ اَیّامٍ فَتَحَ السَّجّانُ بابَ السِّجنِ فَوَجدَ اُقلیدُس مَیِّتاً:

بعد از یک روز زندان بان درِ زندان را باز کرد واقلیدس را بیمار یافت .

 

6

عَیِّن المفهوم الصَّحیح: (مفهوم صحیح آیه کدام است؟)   25/   

 «کُلُّ نفسٍ بِما کسَبَت رَهینةٌ»:           الف)مسؤولیت انسان نسبت به اعمالی که انجام می دهد.  

ب)جان انسانهارا نباید بازیچه قرار داد.            ج)نکوهش شرط بندی 

7

الف)عَیِّن نوع الْمشتق:5/

1)اَمّارة(                )                2)مُحَمَّد(                            )

 

ب)اُکتُبْ:5/

1)اسم الفاعل مِنْ«فَتَحَ»:(           )      2)اسم المکان مِن«سَجَدَ»: (                  )

ج) إجعَل فی الْفـراغ الکلمةَ المناسَبةَ:1

1) .............. دخلوا فی بلادی ففی أمنٍ و راحةٍ. ( الّذینَ / الَّذی / الَّتی )

2)...........تَتَعَلَّمِینَ اللغةَ العربیّةَ.(اَنتُنَّ /هُنَّ / اَنتِ)

3)..........الاُمَّهاتُ اَنفَسَهُنَّ فی تربیةِ الاَولادِ.(تُتعِبُ /یُتعِبْنَ / تُتْعِبنَ)

4) المُؤمنون ..........ولا یَکذِبُ أَبداً.(ی یَصدُقُ /َیَصدُقونَ / یَصدَقانِ)

د)أًَکمــل الْجــدولَ:   5/           

       المــاضی

   المضــارع

  المصـــدر

شاهَدَ

 

 

 

8

 

 

عَیِّن فی العبارات التالیه:{ الفاعلَ ونوعَه ، المفعول به والجار والمجرور،المبتدا،الخبر ونوع الخبر}75/1

1) یُبَشِّرُ اللّهُ المؤمنَ بِرحمتِه .           2)الصِّدقُ رأسُ الفضائلِ.

المبتدا

الخبر   و   نوعه

الفاعل   و  نوعه

المفعول به

الجار والمجرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

عَیِّن الْمُعربَ والْمَبنیَّ مِمّا اُشیرَ اِلیه بِخَطٍ:1

الف) هَل یستوی الّذین یعلَمونَ والّذینَ لایعلَمونَ.    ب)العاقلُ هوَ الّذی وَعَظَتهُ التّجاربُ.

 

1

مَیِّــز الخطَأ ثُمَّ اُکتب الصَّحیحَ:(اشتباه را مشخص کن ودرست آن را بنویس)5/

المعلِّمُ اَنبیاءُ الاَمّةِ.

11

شَکِّل الکلمات التی تحتها خطّ: (حرکت گذاری کنید)1

الف)العلم یحرسُکَ وانت تحرس المالَ .        ب)یضربُ اللّه الامثال  لِلنّاس .

 

12

أَکمِل الفراغَ حسبَ النموذج: (با توجه به نمونه کامل کن)1

الف)المُؤمنةُ هی الّتی تَعملُ الصّالحاتِ:

المُؤمناتُ ............یَعمَلنَ الصالحاتِ.

ب)هما شَکرا رَبَّهما:

  هم........ربـَّ....

13

صَحِّح الاَخطاءَ فی الاعراب والتّحلیل الصّرفی:(خطاها را مشخص واصلاح کن)2

  یغتَنِمُ العاقِلُ الفرصةَ فی الحیاةِ.

الف)یَغتَنمُ:فعل ماضٍ ،لِلغائب ،مجرد ثلاثی ،معرب /فعلُ مرفوع وفاعلهُ«الفرصة» والجملةَ اسمیة.

ب)الفرصةَ:اسم ،مفرد ،مذکر ،مشتق ،مبنی /فاعل ومنصوب

 

 

اقرأ النصَّ التـّالـی ثمَّ أجب عن الاسئلِة: (درک مطلب)  

سجنَ فرعون عالمَ الهندسةَ‌اقلیدس وقال له عَلِّمنی الهندسة‌َ فی ثلاثةِ ایام.قال اقلیدسُ:‌یافرعونُ!طریق ُالعلمِ محفوفٌ بالمصاعبِ

 صرخَ فرعونُ اِرجع الی السجنِ .بقی اقلیدسُ فی السجنِ  و ما غَیَّرَ نظرتَه .
الف)ماذا قال اقلیدسُ فی جوابِ فرعون ؟
ب) هل غیَّرَ اقلیدسُ نظرتَه ؟

ج)رَجعَ اُقلیدس اِلی السّجنِ: الصحیح  الخطَأ
د) باتوجه به متن نقش دو کلمه ی«عالمَ» و«السّجنِ»را ، بنویسید.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

زیر گروه چیست؟

زیرگروه چیست؟

در کنکور سراسری، مجموعه رشته های تحصیلی را که ضریب دروس امتحان آن ها یکسان است، تحت یک زیرگروه دسته بندی می ‌ کنند.در کنکور سراسری، گروه ریاضی 3، گروه تجربی 5، گروه علوم انسانی 5، گروه هنر 5 و زبان های خارجی 4 زیرگروه دارند.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

نمونه سوالات طبقه بندی شده

نمونه سؤالات طبقه بندی شده ی کنکور از درس اوّل

1- عَیِّن الصَّحیحّ عَن کلمةِ « یَصِیدُ»: ( انسانی سراسری 81)    « العصاﻓیرُ تشعُرُ بِأذیً کثیرٍ مِنَ الإنسانِ عِندَما  یَصیدُها  بعضَ الأحیانِ.»

الف-معتلّ  ناقص- لازمٌ- ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم- معربٌ/ فعلٌ مرفوعٌ و فاعلُهُ ضمیرُ «هو» المستتر

ب-مزیدٌ ثلاثیٌّ مِن بابِ إفعال – معتلّ و أجوف – ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم/ فعلٌ مرفوعٌ و مَعَ فاعِلِهِ جملةٌ فعلیة

ج-فعلٌ مضارعٌ – للغائب- معتلّ و أجوف – متعدٍّ – ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم – معربٌ/ فعلٌ و فاعلُهُ        « بعض»

د-فعلٌ مضارعٌ – مجرّدٌ - ثلاثیّ- معتلّ و أجوف- متعدٍّ/ فعلٌ وفاعلُهُ « هو» المستتر والجملة فعلیة

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

کتاب معجم الافعال المتعدیه بحرف

معجم الأفعال المتعدیة بحرف
المؤلف / موسى بن محمد بن الملیانی الأحمدی
عدد الأجزاء / 1


 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

مطالعه عربی وچند نکته

چند توصیه برای مطالعه درس عربی

۱-معلم و دانش آموز ، باعث ایجاد انگــــــیزه ی یادگیری برقراری ارتباط عاطفی میان معلم و دانش می شود.

۲- یکی از عوامل مؤثر در یادگیری، انجام پیش مطالعه است ، یعنی درسی که هنوز تدریس نشده است، مورد مطالعه ی قبلی دانش آموز قرار گیرد. داشتن اشتباه در این مورد ، امری طبیعی است.

۳- یادگیری کلمات جدید هر درس ، نقش بسیار مؤثری در فراگیری درس دارد. ترجمه ی متن درس و ترجمه ی جملات مربوط به تمرین ها ، در گرو دانستن معنی این کلمات است. برای خواندن کلمات جدید و یادگیری معانی آن ها ، دانش آموز در ابتدا به واژه نامه ی کتاب مراجعه می کند و از آن جا که ممکن است ، برخی کلمات به طور کامل در واژه نامه ، علامت گذاری نشده باشند ، کلمات مورد نظر را در متن درس می یابد و با توجه به تلفظ صحیح آن ها ، معانی کلمات را با تکرار و تمرین مناسب در ذهن نگه داری می کند.

۴- پس از یادگیری کلمات جدید درس و اطمینان از یادگیری کامل آن ها ، وظیفه ی   دانش آموز ، خواندن متن عربی و صحیح خوانی آن است. البته متن عربی درس حداقل یک  بار باید پیش مطالعه شده باشد. متن درس هر چه بیشتر خوانده شود ، در یادگیری مؤثرتر است. در خواندن متن درس در دفعات پایانی ، دانش آموز معمولاً توانایی خواندن متن را به شکل صحیح پیدا می کند و چگونگی بیان جملات را درمی یابد.

۵ – پس از خواندن متن ، دانش آموز نسبت به ترجمه ی آن به فارسی اقدام می کند. برای انجام این کار ، دانش آموز ، علاوه بر دانستن معانی کلمات جدید ، باید معنی کلمات خوانده شده ی قبلی را نیز بداند. به عبارتی باید معنی هریک  از واژه ها را بداند. برای دستیابی به معنی این کلمات ، بهترین کار ، مراجعه به این کلمات در درس های قبلی و یا کتاب های پایه ی اول و دوم است.

۶ – سعی شود جملات به فارسی روان معنی شوند و از حفظ کردن معنی جملات ، بدون دانستن معانی یکایک  کلمات خودداری شود. زیرا این امر یکی از عوامل خستگی دانش آموز است و این کار نه تنها سودی برای دانش آموز ندارد ، بلکه باعث افزایش کار دانش آموز و کاهش کارآیی او   می شود. زیرا معمولاً تعداد جملات از تعداد واژه ها بیشتر است و حفظ کردن معنی جملات سنگین تر از حفظ کردن واژه هاست.

۷ – دانش آموز ، پس از ترجمه ی جملات مورد نظر ، جهت اطمینان از پاسخ صحیح ، به پاکنویس خود مراجعه می کند و در صورت داشتن خطا ، مورد را ، بررسی و اصلاح می نماید. هنگام مطالعه ی پاکنویس ، جملات بعدی باید با وسیله ی مناسبی پوشانده شود تا چشم دانش آموز ، با آن ها برخورد نداشته باشد.

۸- قواعد درس در کتاب بسیار خلاصه است با توجه به شیوه های ابتکاری معلمان محترم – که به طورجزوه در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود  مورد بررسی قرار می گیرد.

۹ – پس از مطالعه و ترجمه ی متن و مطالعه ی قواعد ، به تمرین درک  مطلب پرداخته می شود.  ۱۰ – تمرین های بعدی با توجه به موارد گفته شده ، مورد بررسی و مطالعه ی دانش آموز قرار می گیرد.  ۱۱ – از دانش آموزان خواسته می شود که مطالب کتاب را در کتاب البته در برگه های الصاقی بنویسند تا در دسترس دانش اموز باشد.   ۱۲ – کتاب های کمک  آموزشی در درس عربی بر دو نوع اند: نوعی از آن ها ، متن   درس ها را ترجمه کرده و پاسخ تمرین ها را در اختیار دانش آموز قرار می دهند. دانش آموزی که از این کتاب ها استفاده می کند ، معمولاً قدرت تفکر خود را از دست می دهد و فقط به حفظ کردن پاسخ ها می پردازد. نوعی دیگر از کتاب ها ، با طرح سؤالات و  پرسش ها ی مختلف ، باعث ایجاد تفکر در دانش آموز می شوند که البته باید در انتخاب    آن ها دقت کرد. ضمناً برخی از این کتاب ها به طرح مباحث خارج از کتاب   می پردازند که ضرورتی به مطالعه ی آن ها نیست.    ۱۳ – در عربی دوم انسانی ، یادگیری درس اول از نظر قواعد ، اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا مجموعه ی این قواعد ، تشکیل دهنده ی ترکیب جملات که در درسهای ۹و۱۰ عربی اول است ، ضرورت دارد دانش آموز آن ها را بداند.

۱۴ – در عربی دوم ، یادگیری کل قواعد کتاب   اهمیت بسزایی دارد و دانستن درسهای ۸ و۹ و ۱۰ ضروری است.    15 – برای حل بسیاری از تمرین های ترجمه ای  در عربی دوم و حتی کنکورمی توان از درس اعراب فعل مضارع استفاده کرد و بطور کلی درس پرکاربردی است.

۱۶ – در عربی سوم بعد از اعلالها  بخش منصوبات ، بسیار مهم است. زیرا نه تنها در ترجمه ی متن ها به دانستن انها نیازمندیم ، بلکه برای قوی شدن ترکیب به دانستن این قواعد احتیاج داریم.   17 – در پایان پیشنهاد می شود که دانش آموزان ، جهت بالا بردن کیفیت یادگیری ، در  بحث های گروهی شرکت نمایند.

۱۸-دانش آموزان کنکوری باید بدانند که ۴۰%کنکور از سئوالات ترجمه ای می باشد و نکات ترجمه ای کتاب در حدود ۳۵ نکته راحت و قابل فهم میباشد که با کمی تمرین وممارست می توانید این ۸ سئوال را پاسخ دهید.

فعل از نظر تصریف به دو دسته تقسیم می شود: متصرّف و غیر متصرّف.
الف) متصرّف :فعلی است که ماضی، مضارع، امر و … داشته باشد. مانند: جلسَ، یجلِسُ، إجْلِسْ.
ب) غیر متصرّف:فعلی است که در تمام زمانها صرف نشود. مانند: لَیْسَ، حبَّذا (خوب است).
- مشهورترین افعال غیر متصرف:
1- لیسَ، مازالَ، مابَرِحَ، مافَتِیءَ، ماانفَکّ، از افعال ناقصه هستند (از لیس فقط ماضی و از بقیه ماضی و مضارع صرف می شود).
2- کَرُبَ (نزدیک شد)، کادَ (نزدیک شد)، أوْشَکَ (نزدیک شد)، عَسی (امید است)، حَری (امید است)، اِخْلَوْلَقَ (امید است)، طَفِقَ (شروع کرد)، أنشَأ (شروع کرد)، جعَلَ (شروع کرد) که از افعال مقاربه هستند. (از کاد و اوشک ماضی و مضارع و از بقیه فقط ماضی صرف می شود).
3- افعال مدح: نِعْمَ (چه خوبست)، حبَّذا (چه خوبست) مانند: نِعمَ الرجلُ علیٌ. حبّذا رجلاً علیٌ.
4- افعال ذمّ: بِئْسَ و ساءَ: بِئْسَ الرجلُ زیدٌ. ساءَتْ مصیراً.
5- فعل تعجّب: ما أفعَلَ و أفعِلْ بِه: ما أحسنَ علیاً، أحسِنْ بعلیٍّ.
6- افعال سه گانه: تعالَ (بیا)، هاتِ (بیا, بده)، هلُمّ (بشتاب، بیاور) هاءَ (بگیر). این افعال ماضی و مضارع ندارند.
7- افعال: تبارَکَ (منزه است)، خلا، عدا، حاشا (این سه فعل در استثناء بکار می روند)، شدّ (سخت است)، طال (دیر زمانی است)، کَثُرَ (زیاد است)، قَلَّ (کم است) مضارع و امر ندارند.
نکاتی درباره افعال ماضی ومضارع وامر:
«* هرگاه (قَدْ) پیش از فعل ماضی بیاید، معنی ماضی نقلی فارسی را می دهد. مانند: قَدْ جاءَ = آمده است.
* هرگاه (کان) پیش از فعل ماضی بیاید، معنی ماضی بعید فارسی را می دهد. مانند: کانَ قَدْ ذَهَبَ = آمده بود.
* هرگاه (لعلَّ) پیش از فعل بیاید، معنی ماضی التزامی فارسی را می دهد. مانند: لَعَلَّهُ جاءَ = شاید آمده باشد
* فعل ماضی در جمله دعایی ونفرین وتمجید وشرطی معنی مضارع میدهد. مانند: ساعدَکَ اللهُ (خدا کمکت کند) – لاأکَلْتَ (نخوری) – إنْ جَلَسْتَ أجْلِسْ (اگر بنشینی می نشینم).

«اگر به ابتدای صیغه های فعل مضارع (لَ) اضافه کنیم معنای حال می دهد. مانند: لَیَدْرُسُ ( دارد درس میخواند).
* اگر به ابتدای صیغه های فعل مضارع ( س یا سوف) اضافه کنیم، معنای آینده می دهد . مانند: سَیَجْلِسُ – سوفَ یَجْلِسُ. (خواهد نشست)
* فعل مضارعی که متضمّن طلب باشد معنی آینده میدهد: یَرْحَمُکَ اللهُ (خدا تو را بیامرزاد).
* فعل مضارع بعد از (لم) معنی ماضی منفی ساده فارسی را می دهد. مانند: لَمْ یَذْهَبْ = نرفت.
*فعل مضارع بعد از (لما) معنی ماضی نقلی فارسی را میدهد. مانند: لمّا یَجْلِسْ = ننشسته است.
* فعل مضارع بعد از (کان) معنی ماضی استمراری فارسی را میدهد. مانند: کانَ یذهبُ = میرفت.
* فعل مضارع بعد از (قد) دلالت بر تقلیل و تشکیک انجام فعل دارد مانند: قد یأتی = شاید بیاید.
* با افزودن (لای نهی) به فعل مضارع و جزم آن، فعل نهی ساخته می شود. مانند: لاتَضْرِبْ = نزن.

«همزه امر (همزه ای که در ابتدای فعل گذاشته می شود) همیشه مکسور است مگر در دو حالت زیر:
الف) از باب اِفعال باشد که در اینصورت همزه آن مفتوح خواهد بود. أکْرَمَ – تُکْرِمْ- أَکْرِمْ.
ب) عین الفعل مضارع، مضموم باشد که در اینصورت همزه امر نیز مضموم می شود. مانند: تَکْتُبُ: اُکْتُبْ
توجه: جزم فعل مضارع در صیغه های (1و4و7و13و14) به سکون حرف آخر است و در بقیه صیغه ها بجز جمعهای مونث غائب و مخاطب، به حذف نون آنهاست.
* اگر فعل مضارع، معتل ناقص باشد، جزم آن به حذف حرف عله می باشد. مانند: تَدْعُو: اُدْعُ
* همزه امر در باب افعال همزه قطع می باشد و در بقیه موارد وصل است

موارد امتناع اعلال:
در موارد زیر نباید اعلال صورت گیرد:1- در اسم آلت مانند: مِقْوَد.2- در افعل التفضیل مانند: أجْوَد.3- در صفت مشبهه مانند: أسْوَد.4- در فعل تعجّب مانند: ما أطْوَلَه.5- در اسم مرّه مانند: قَوْمَة.6- در نوع یایی مانند: حَسَنُ البِیعة

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

جمعهای مکسر کتابهای دبیرستان

جمع‌های مکسر پایه اول

درس اول

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الجوارح

العیوب

الجارحة

العیب

النعم

النعمة

النقم

النقمة

درس سوم و چهارم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الالبسة

الصحف

الاخلاق

الفقراء

اللباس

الصحیفة

الخلق

الفقیر

الاحذیة

الدروس

الجنود

المساکین

الحذاء

الدرس

الجندی

المسکین

الاخبار

الدقائق

الکفار

الاجیال

الخبر

الدقیقة

الکافر

الجیل

درس پنجم و ششم و هفتم و هشتم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الانواع

الاوراق

الغیوب

الجُمَل

الامراض

الآمال

العِباد

النوع

الورق

الغیب

الجملة

المرض

الامل

العبد

الدراهم

المیاه

الاموال

الاطباء

الاقسام

الروساء

الجدود

الدرهم

الماء

المال

الطبیب

القسم

الرنیس

الجد

السوابق

التُجّار

القصص

العلماء

النواحی

البلاد

البیوت

السابق

التاجر

القصة

العالم

الناحیة

البلد

البیت

درس نهم و دهم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

المظالم

الاصدقاء

المَصاعب

الاعناب

الملوک

الـمَنافع

الاعلام

الصبیان

المظلم

الصدیق

المَصعب

العنب

الملک

المنفعة

الَعلَم

الصبیّ

الرووس

المُدن

الانفس

العناصر

الجرایثم

المصابیح

الانبیاء

الاعداء

الرأس

المدینة

النفس

العنصر

الجرثومة

المصباح

النبی

العدوّ

الرسائل

الاقدام

الابدان

الاملاح

الاطمة

الفضائل

الحُکّام

الکِبار

الرسالة

القدم

البدان

الملح

الطعام

الفضیلة

الحاکم

الکبیر

  جمع‌های مکسر پایه دوم ریاضی و تجربی

درس اول و دوم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الخزائن

الاشراف

الذنوب

النعماء

البُوساء

الیتامی

املاک

الخزینة

الشریف

الذنب

النعمة

البائس

الیتیم

مُِلک

الابواب

الایدی

الاولیاء

السوابغ

الاطفال

الاحوال

سُقاط- ساقونُ

الباب

الید

الولیّ

السابغة

الطفل

الحال

ساقی

العلوم

الاسماء

الفواضل

الآلاء

الثغور

الفقراء

العلم

الاسم

الفاضلة

الاِلی

الثغر

الفقیر

درس سوم و چهارم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الکتب

المعابد

الاشرار

الانجم

الاغنیاء

الاثار

الاصول

الوصایاء

القادة

الکتاب

المعبد

الشر

النجم

الغنیّ

الاثر

الاصل

الوصیة

القائد

القرون

المحافل

الشموس

المعالم

الاسئلة

النعاج

الکواکب

الشباب

القرن

المحفل

الشمس

المعلم

السؤال

النعجة

الکوکب

الشاب

المساجد

المدارس

الاقمار

الابنیه

الادباء

المحاصیل

التجارب

القِیَم

المسجد

المدرسة

القمر

البناء

الادیب

المحصول

التجربة

القیمة

درس پنجم و ششم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

المناطق

القلوب

الأخطاء

الاوقات

الحقائق

الاکیاس

الآلاف

الاقفال

الصغار

الشروط

الاقالیم

المنطقة

القلب

الخطاء

الوقت

الحقیقة

الکیس

الألف

القفل

الصغیر

الشرط

الاقلیم

 

الجزر

الضعفاء

الرجال

الطلاب

الشهور

المشاکل

الاخبار

الصنادیق

الاعزاء

الشدائد

الافلاک

الجزیرة

الضعیف

الرجل

الطالب

الشهر

المشکل

الخبر

الصندوق

العزیز

الشدیدة

الفلک

 

المسالک

الایام

الإخوان

التلامیذ

البلاد

النعم

الاهداف

الزخارف

الاقرباء

العباد

الملائکة

المسلک

الیوم

الاخ

التلمیذ

البلد

النعمة

الهدف

الزخرف

القریب

العبد

الملک

 جمع‌های مکسر پایه سوم انسانی

درس اول و دوم و سوم و چهارم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الفرص

الامثال

المواضیع

الجواری

الانواء

الارزاء

الهزائم

احیاء

الفرصة

المثل

الموضع

الجاریه

النوء

الرزء

الهزیمة

حیّ

الابطال

القصص

النماذج

الاعداء

الامال

الانغام

جُنود

 

البطل

القصة

النموذج

العدَو

الامل

النغمة

جندیّ

العمَال

الامم

الاشراف

الامطار

العواصف

الاحیاء

العامل

الامَة

الشَریف

المطر

العاصفة

الحیّ

درس پنجم و ششم و هفتم و هشتم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

التجارب

الامور

الطیور

الاقمار

الابنیة

الآلام

العجایب

المجالس

الاسود

القواعد

المضامین

المعالی

الصّخور

الفوائد

الاسماک

التجربة

الامر

الطائر

القمر

البناء

الالم

العجیبة

المجلس

الاسد

القاعدة

المضمون

المعلاة

الصخرة

الفائده

السَمک

المتاعب

الانهار

الاوراق

الانجم

التحالیل

المفاصل

الانبیاء

الادعیة

العبید

المعاجم

الاشعار

القمم

الصُحف

الابخرة

المتعب

النهر

الورق

النجم

التحلیل

المفصل

النبی

الدَعاء

العبد

المعجم

الشعر

القمَة

الصحیفة

البخار

الشَدائد

النجوم

الشَموس

المعالم

الاعصاب

العیون

البیوت

الخناذق

الاحرار

الآثار

الشعراء

الاشواک

المواطن

الاملاح

الشدیدة

النجم

الشَمس

المـَعلم

العصب

العین

البیت

الخنذق

الحُر

الاثر

الشَاعر

الشَوک

الموطن

الملح

 جمع‌های مکسر پایه سوم انسانی

 

درس هفتم و هشتم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الطیور

الطغاة

السنن

الحصون

الکُفّار

الاعمال

الاصنام

الاغنیاء

المکارم

الطائر

الطاغی

السنة

الحصن

الکافر

العمل

الصنم

الغنی

المکرمَة

الحجار

الاشجار

العجائب

الحبوب

الانفس

الصحابة

الشیاطین

الاشیاء

الاصدقاء

الحجر

الشجرة

العجیب

الحبة

النفس

الصاحب

الشیطان

الشَیء

الصدیق

الغزاة

الاسرار

القلاع

الاعین

الاعراب

الاباء

الشهداء

الاضداد

الملوک

الغازی

السر

القلعة

العین

العرب

الاب

الشهید

الضدّ

المَلِک

درس نهم و دهم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

النماذِج

العظماء

اللیالی

الفوائد

الاقوال

الشعوب

الغیوم

الشعائر

المشاِیخ

الامانی

النمودج

العظیم

اللیل

الفائدة

القول

الشعب

الغیم

الشعیرة

الشیخ

الامنیة

الاجیال

المعالی

المصاعب

الضواحی

الاشخاص

الانوف

الحوائج

المصادر

الاخیار

العدی

الجیل

المعلاة

المَصعب

الضاحیة

الشخص

الانف

الحائجة

المصدر

الخیَر

العدو

الائمة

المعاصی

الحرّاس

الوحوش

الدیار

الانهار

الحدائق

البطون

البدع

الامام

المعصیة

الحارس

الوحش

الدار

النهر

الحدیقة

البطن

البدعة

 جمع های مکسر پایه سوم انسانی

 

درس نهم و دهمو یازدهم و دوزادهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

المعاصی

الاصوات

الوجوه

الجدران

التوابیت

البشائر

الخصایص

المفاتیح

الغرف

الموک

الاعضاء

المطالب

الاوائل

العزائم

الافکار

الاباط

البطون

الاخیار

الخضر

العراة

القضبان

المواضیع

الوشاة

المعصیة

الصَوت

الوجه

الجدر

التَابوت

البشارة

الخصیصة

المفتاح

الغرفة

الملک

العضو

المطلب

الاول

العزیمة

الفکر

الابط

البطن

الخیر

الاخضر

العاری

القضیب

الموضوع

الواشی

اللیالی

العباد

الابریاء

الاکفان

الاجداد

النفوس

الودانع

الاقالیم

النوافذ

الطرق

الافاق

الارزاق

البصائر

الاذهان

الاثمار

الحوائج

المشایخ

التهم

الربوع

العظام

المشاعر

النعماء

اللیل

العابد

البری

الکفن

الجدَ

النفس

الودیعة

الاقلیم

النافذة

الطریق

الافق

الرزق

البصیرة

الذهن

الثمر

الحائحة

الشّیخ

التهمة

الرَبع

العظم

المشعر

النعمة

الرفقاء

الزَهاد

الضیّوف

الملایین

الازهار

الضمایر

الاسابیع

الافلاک

الابواب

السبل

الخلایا

الفواضل

القیود

السُفن

الورود

الامراء

الخدم

الشوون

الفحول

المعالی

النوّم

الرَفیق

الزَاهد

الضیَف

الملیون

الزَهر

الضَمیر

الاسبوع

الفلک

الباب

السبیل

الخلیة

الفاضلة

القید

السفینة

الورد

الامیر

الخادم

الشان

الفحل

المعلاة

النائم

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

تست ثلاثی مزید وضمایر

 

 

 

 

12-میز الفعل الثلاثی المزید :

الف)أعلَمُ ب)إعلَمْ ج)أعْلِمْ د)عَلِمتُم

13-عین الفعل الثلاثی مجرد :

الف)اُخرِجُ ب)اُخْرُجْ ج)اُخْرِجَ د)أخرِجْ 

14-حروف اصلی کدامیک از مصادر زیر » سوء « می باشد ؟

الف)إستِواء ب)مُساواة ج)سواء د)اساءة

فعل لازم و متعدی

1-فی ایِّ جوابٍ یکونُ الفعل لازماً :

الف)النبیُ جاءَ بدینِ الحق ب)ذهبْتُ الی المدرسة فی الیوم الماضی

ج)علیٌ ذهبَ بالکتاب الی المکتبةِ د)انَّما یریدُ الله لِیُذْهِبَ عنکُمُ الرجس

2-ایُّ بابٍ من ابواب المزید یستَعملُ للتعدیة :

الف)إفعال ب)تفعیل ج)مفاعلة د)موارد الف و ب

3-فی ایِّ جوابٍ یکونُ الفعلُ متعدیاً :

الف)إجتَمَعَ الطلابُ فی المدرسة ب)تجَمَّعَ الماءُ فی الشوارع

ج)إنجَمَدَ الماءُ لبُرودَةِ الهواء د)یا اُستاذ عَلِّمنی

4-فی ایِّ جوابٍ یکونُ الفعل ذا مفعولَینِ :

الف)إنّا أعطینا ک الکوثر ب)الاُمّهاتُ یُرَبینَ الجیلَ القادِمَ

ج)ولْننظُرْ بعدَ ذالکَ نظرةً خاطفةً د)یُطالِعُ التلامیذ دروسَهم فی المَکتَبَةِ

5-عین نوعَ المفعول فی العبارَتینِ التالیتین بالترتیب » الهی لا تَرُدَّ حاجتی

– ایاک نعبُدُ «

الف)اسم ظاهر - ضمیر ب)ضمیر بارز – ضمیر مستتِر

ج)ضمیر – اسم ظاهر د)اسم ظاهر – ضمیر مستتر 

6-عین الجواب الصحیح حول عبارة »فازَت التلمیذةُ النشیطَة فی المسابقات «

الف)فازَت :فعل لازم ب)الفاعل:ضمیر بارز ج)المفعول:اسم ظاهر د)فازَت :فعل وفاعل

7-میز الجملة التی ما جاءَ فیها فعلٌ متعدٍّ :

الف)الخیراتُ تقَرِّبُ الانسان من الله ب)العاقل یستعِدُّ لما بعدَ الموت

ج)الصلا ة تصعدُ بالانسان الی الله د)یُجاءُ بالعباد یومَ القیامَةِ

8-میز الجملَةَالتی جاء فیها فعلٌ متعدٍ :

الف)جاءَ النبیُ بدینِ الحق ب)یصعُدُ الملائکةُ الی السماءْ

ج)جاءَ النبیَ لهدایةِ الناس د)نَزَلَ جبرئیل علی النبی

9-کدام گزینه دررابطه با آیه شریفه » ربنا لا تزغ قلو بنابعد إذهدیتنا « صحیح است؟

الف)درآیه یک فعل لا زم و یک فعل متعدی است ب)درآیه یک فعل صحیح ویک فعل معتل است

ج)در آیه یک فعل أجوف و یک فعل ناقص است د)در آیه دو ضمیر مفعولی ویک ضمیر بارز فاعلی است

10-ایُّ جوابٍ یکونُ خَطأ حولَ عبارة » اُعطِیَ الفقیرُمایحتاج الیه«

الف)الفقیر:نائب فاعل ب)ما:مفعول به ج)ما:اسم موصول د)فاعل:اسم ظاهر

11-در جمله » لاتکُنْ عبدَ غیرِک فقد جعَلّکَ الله حُراً « به ترتیب ……فاعل و……مفعول وجود دارد .

الف)دو – دو ب)یک – دو ج)دو – یک د)دو – سه

12-عین إعرابَ ما اُشیرَ الیه بخطٍ : »ربِّ إجعل هذا البلد آمناً « بالترتیب :

الف)مفعولٌ به – مفعولٌ به ب)فاعل-مفعولٌ به ج)مفعولٌ به-صفت د)مفعولٌ به-حال

13-عین الجواب الخطاء حول هذه الدعاء » الهی هبنی کمال الانقطاع الیک «

الف)الهی:تقدیرامنصوب ب)هب:فعل معتل ج)فاعل ضمیربارز»ی« د)مفعول:ضمیرواسم ظاهر

14-کدامیک ازضمائر گاهی نقش فاعل وگاهی نقش مفعول دارد؟

الف)نا ب)ی ج)ن د)مواردالف وب

15-نقش»نا« درعبارات»وما أمْرُنا الا واحده«»والنبی أمَرَناان لا نعبد الا الله«»نحن أمَرْناکم بالتعلّم«به ترتیب جیست؟

الف)مضاف الیه-مفعول-فاعل ب)مضاف الیه –فاعل –فاعل

ج)مفعول-مفعول فاعل د)مضاف الیه-مفعول –مفعول

16-فی ای جواب یکون »نا«مفعولاً به:

الف)تَعَلَّمْناان الکذب مذموم ب)علَّمَنا أن لا نَتَکَلَّمَ بغیر الحق

ج)عَلِمْنا أنَّ النجاةَ فی الصدق د)عَلَّمْنا أن لا نظلِمَ أحَداً

 

 

 

 

عربی در نزد ایرانیان

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

الجمل التی لیس لها من الاعراب

الجمَل التی لها محل من الإعراب

 1 ـ إذا وقعت خبراً نحو: الشر قلیله کثیر.2 ـ إذا وقعت حالاً نحو: لا تحکم وأنت غضبان. 3 ـ إذا وقعت مفعولاً نحو: ظننتک تدعونی.4 ـ إذا کانت مضافاً إلیها نحو: إذا کنت ذا رأی فکن ذا عزیمة. 5 ـ إذا کان صفة نحو: أقمت فی بیت تحف به البساتین. 6 ـ إذا کانت جواب شرط جازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائیة نحو: من یتق الله فإنه سعید، ونحو: {وإن لم یعطوا منها إذا هم یسخطون}.7 ـ إذا کانت تابعة لجملة لها محل نحو: العلم ینفع ویرفع.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

تمییز

التمییز

تعریفه :

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

اشکالات عربی 2 انسانی

 

 

1- عربی د وم انسانی با وجود اینکه د ر سالهای قبل د و د رس تمارین عامه را حذ ف کرد ند اما با هم چاپ می شود و د بیران به صورت صیغه ای عمل می کنند . ( قزوین )

 

     

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

اخلاق معلمی

چکیده: کسانی خواهند توانست در جایگاه تعلیم و معلمی، نیک انجام وظیفه کنند و مسئولیتی را که به آنها سپرده شده است، هر چه بهتر و صحیح‌تر انجام دهند که افرادی لایق و کارآمد و در آموزش و تدریس، توانمند و با کفایت و به بیان دیگر آراسته به اخلاق معلمی در همۀ ابعاد آن باشند، بدین معنا که چه به لحاظ شخصیتی و رفتاری و چه از نظر علمی و آموزشی، آراسته به ویژگی‌هایی باشند که آنها را برای بر عهده گرفتن این مسئولیت، شایسته ساخته و در انجام هر چه موفّق‌تر و مطلوب‌تر آن یاریشان رساند. در همین باره می‌توان گفت از مهم‌ترین ویژگی‌هایِ شخصیتی و آموزشی معلم که از سخن و سیرۀ امیر‌مؤمنان (علیه السلام) قابل برداشت می‌باشد، آن است که معلم دارای بینش و بصیرتی ژرف باشد تا بتواند امور آموزش خویش را هر یک، در جا و زمان مناسب خود سامان بخشد، خوشنام و برخاسته از خانواده‌ای پاک و سالم بوده و از تخصص و توانایی علمی لازم در حوزۀ تدریس برخوردار باشد تا بتواند آموزشی ثمربخش و اثرگذار را به انجام رساند، رفتارهای آموزشی وی و تعاملاتش با شاگردان برخاسته از مخاطب‌شناسی باشد، بردباری و شکیبایی پیشۀ خود سازد تا بتواند آموزشی کامل و همه‌ جانبه ارائه نماید، از روی نادانی و تکلّف، سخن نگوید و به موقع خود، شهامتِ گفتن «نمی‌دانم.» را داشته باشد. با رفتار و کردار خود پیش از گفتار، به آموزش عملی شاگردان خویش بپردازد و در علم و اخلاق، الگویی نیک و نمونه‌ای در‌خور پیروی برای آنان باشد و برای ایشان الگوپردازی نماید، کیفیت و بازدهی آموزش خود را با رعایت نظم و وقت‌شناسی و برنامه‌ریزی در امور مربوط به تدریس و کلاس‌داری، هر چه افزون‌تر نماید، در انجام همۀ امور آموزشی همواره در راه معتدل و میانه گام بردارد و از هر گونه زیاده‌روی و کندروی بپرهیزد، از تندی و خشونت در رفتار و گفتار به دور باشد و با ملایمت و رفق‌ورزی به آموزش شاگردان خویش بپردازد، سطح تعلیم و تدریس خود را متناسب با قدرت درک و فهم و توانایی پذیرش شاگردانش قرار دهد و آموزشش تنها انتقال یکسری اطلاعات و معلومات نباشد بلکه معیارها و قوانین کلی را در علم و دانشی که تدریس می‌کند، به شاگردان خویش بیاموزد و سودمندترین، درست‌ترین و کاراترین آموزه‌هایی که بدان‌ها دست یافته است را به ایشان منتقل سازد؛ از آفت‌های آموزش و تدریس چون بخل‌ورزی در آموزش و پنهان داشتن دانسته‌ها، کسب نکردن آمادگی علمی پیش از تدریس، خودرأیی و خودمحوری در آرا و نظرات علمی بپرهیزد و همچنان در یادگیری و دانش‌اندوزی کوشا باشد و از فراگیری نادانسته‌های خویش سرباز نزند تا بدین وسیله به موفّقیّت هر چه بیشتر در عرصۀ تعلیم و تدریس دست یافته و آموزشش، اثر‌گذاری و ثمربخشی هر چه کامل‌تری را به دنبال داشته باشد.

خلاصه محتوای پایان‌نامه(یا خلاصه فهرست مطالب):مقدّمه/ کلیّات تحقیق/ فصل اوّل: مقدّمات/ علم و ارزش و اهمیت آن/ تعلیم و معلمی و اهمیت آن/ اخلاق/ اخلاق معلمی، اهمیت و ضرورت/ اهداف آموزش/ هدف اصلی: نجات از جهل و گمراهی/ دیگر اهداف/ فصل دوم: ویژگی‌های معلّم/ بینش و بصیرت/ توانایی علمی و تخصّص/ خوشنامی و سلامت خانوادگی/ مخاطب‌شناسی/ بردباری و شکیبایی/ سخن نگفتن از روی نادانی و بی‌تکّلفی در ‌این‌ باره/ شهامت «نمی‌دانم.» گفتن/ فصل سوم: رفتارشناسی معلّم در آموزش/ عمل پیش از سخن و آموزش عملی/ رعایت نظم و وقت‌شناسی/ اعتدال و میانه‌روی/ الگو بودن و الگوپردازی برای شاگردان/ پرهیز از تندی و خشونت/ توجه به توان شاگردان/ معیاردهی/ انتقال‌دهی صحیح و خالص/ فصل چهارم: آسیب‌شناسی آموزش/ بخل‌ورزی در آموزش و کتمان دانسته‌ها/ عدم مطالعه و کسب آمادگی علمی پیش از تدریس/ خودرأیی و خود‌محوری/ دست کشیدن از یادگیری/ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج: جمع‌بندی مطالب گفته شده و نتایجی که از این پژوهش به دست می‌آید را می‌توان به صورت زیر بیان داشت:

1. تعلیم و معلمی که از سوی پیشوایان دینی و به ویژه امیر‌مؤمنان (علیه السلام) مورد توجه و اهتمام بسیار قرار گرفته و ارزش و اهمیت والایی برای آن بیان گشته است، در اصل، در راستای انجام تعهد و وظیفه‌ای الهی است که خداوند بر دوش عالم و معلم نهاده و انجام آن را نسبت به شاگردان و فراگیران از ایشان خواسته است.

2. مسئولیت آموزش و تدریس، مسئولیتی است بزرگ و اثرگذار و معلمانی خواهند توانست به خوبی از عهدۀ انجام آن، برآیند که متخلّق به اخلاق معلمی در ابعاد مختلف آن باشند بدین معنا که به لحاظ شخصیتی و رفتاری و نیز علمی و آموزشی، آراسته به ویژگی‌هایی باشند که آنها را در انجام هر چه نیکوتر این مسئولیت، توانمند و با کفایت می‌سازد.

3. با توجه به سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام)، می‌توان هدف اصلی تعلیم و معلمی را ریشه‌کن کردن جهل و نادانی انسان‌ها و بیرون کشیدن آنان از ورطۀ گمراهی و سرگشتگی دانست.

4. هدف دیگری که در آموزش باید به دنبال تحقق آن بود، زنده و پویا کردن نیروی تعقّل و تفکّر دانش‌آموزان و افزایش توان تجزیه و تحلیل مطالب در ایشان است.

5. از دیگر اهدافی که می‌توان برای تعلیم و معلمی برشمرد، از میان بردن پندارهای غلط و سنت‌های نادرست و زدودن شبهات و عقاید خرافی و بی‌پایه از ذهن و فکر دانش‌آموزان است.

6. از مهم‌ترین مشخصه‌های یک معلم موفق، بینش و بصیرت است. معلم با این ویژگی خواهد توانست آموزشی صحیح و پرثمر را محقق سازد و در پرتو آن از هشیاری و توانایی لازم برای اینکه زمان صحیح هر کار و هر اقدام و محدودۀ آن را در آموزش تعیین کند، برخوردار خواهد شد.

7. توانایی علمی معلم ویژگی دیگری است که بر آموزش وی و نتیجۀ آن تأثیر بسیار و بسزایی دارد و بسیار مطلوب خواهد بود که این توانایی در حد تخصص یا حداقل یک تخصص نسبی باشد زیرا هر چه توانمندی علمی معلم بیشتر و کامل‌تر باشد، می‌توان شاهد نتایج بهتر و موفقیت‌های بیشتری در آموزش بود و لذا معلم باید این ویژگی را با یادگیری مداوم و مطالعه و پژوهش مستمر، تقویت نماید و از پراکنده‌کاری و پراکنده‌خوانی و وارد شدن در رشته‌ها و علوم مختلف، بدون کسب تخصص مذکور، بپرهیزد.

8. مسئولیت آموزش و تدریس باید به دست معلمانی سپرده شود که نیک‌ نام و خوش ‌‌پیشینه و پرورش‌یافته در خانواده‌هایی پاک و سالم باشند تا درس و تدریسشان از سوی مخاطبان آنها مورد قبول واقع گردد و بتوانند در انجام این مسئولیت خطیر، موفق و منشأ اثر باشند و از این جهت، آسیبی متوجه کارایی ایشان و تأثیر آموزش و تدریسشان نشود.

9. مخاطب‌شناسی از دیگر ویژگی‌های مهم یک معلم است. این شناخت، از جمله لوازم ضروری برای آموزش و تدریسی اثرگذار و ثمربخش به شمار می‌رود و می‌توان گفت معلم هر چه مخاطبان خود را در اموری که به حوزۀ آموزش و تعامل وی با ایشان مربوط می‌شود، دقیق‌تر و کامل‌تر بشناسد، بهتر می‌تواند در رفتار و برنامه‌ریزی آموزشی خود، راه و روش مناسب‌تر و جهت‌گیری مؤثرتر را برگزیند و بدینسان ارتباط سازنده‌تر و موفق‌تری با ایشان برقرار نماید.

10. از جمله ویژگی‌های مورد نیاز برای هر معلم و آموزش‌دهنده و اثرگذار بر کیفیت و استواری آموزشِ وی، بردباری و شکیبایی است، زیرا آموزش کاری است نیازمند صبر و حوصلۀ فراوان، چرا که مسائل، مشکلات و زحمت‌هایی را دربردارد که بدون شکیبایی و شرح صدر نمی‌توان از پس آنها برآمد و آموزش مطلوب، مؤثر و همه ‌جانبه‌ای را عملی ساخت و نتایج برجسته و چشمگیری را از آن انتظار کشید.

11. معلم باید از سخن گفتن، جواب دادن، نظر دادن و تدریس کردن از روی نادانی و نا‌آگاهی بپرهیزد، چرا که در غیر این صورت، راهنمایی و راهبری آموزشی و رشد و پیشرفت علمی، بر تعلیم و تدریس وی مترتب نخواهد بود و گذشته از آن، سخن گفتن از روی نادانی و بی‌اطلاعی موجب سلب اعتماد شاگردان به گفته‌ها و آموزه‌های وی می‌گردد و او را به ورطۀ تکلّف‌ورزی نیز درمی‌اندازد.

12. معلم باید شهامتِ گفتن «نمی‌دانم.» را در موارد لازم، داشته باشد به گونه‌ای که اگر از وی، مطلبی پرسیده شد که نمی‌دانست، به راحتی و بدون بیم و هراس یا خجالت، «نمی‌دانم.» را بر زبان جاری کند و خود را از آسیب‌های جواب متکلّفانه یا جواب گفتن از روی نادانی و بی‌دانشی برهاند.

13. معلم برای موفقیت در آموزش و تدریس خود باید عامل به گفته‌های خویش بوده و اَعمال و رفتار وی پیش از گفتارش، برای شاگردان درس‌آموز باشد و بدینسان به آموزش عملی آنان بپردازد، نه آن‌که در کردارش اثری از پند و اندرزها و سخنانش به چشم نخورد و تطابقی میان سخن و عملش وجود نداشته باشد چرا که گفتن بدون عمل کردن، تأثیر مثبت و آموزندگی مطلوبی در پی نخواهد داشت و نمی‌توان از آن نتایج درخور توجهی در تعلیم و معلمی انتظار برد.

14. از جمله امور بسیار اثرگذار بر آموزش و نتیجۀ آن، رعایت نظم و وقت‌شناسی در تعلیم و تدریس و برنامه‌ریزی آموزشی است. معلم برای آن‌که بتواند کیفیت آموزش خود را هر چه بالاتر ببرد و ثمربخشی آن را هر چه مطلوب‌تر نماید باید در کار خود منظم و با برنامه باشد و امور آموزشی را با برنامه‌ریزی و وقت‌شناسی و مطابق با طرح درسی حساب ‌شده انجام دهد، تا آموزشش از کارها و امور بی‌فایده که باعث اتلاف وقت کلاس و دور افتادن از سیر اصلی آموزش می‌شوند، به دور بماند و هر کار در موقع مناسب خود و به طور کامل به انجام رسد.

15. معلم برای آن‌که بتواند آموزشی سالم داشته باشد و تعلیم و تدریس خود را از کجروی و پیامدهای آن حفظ نماید، باید از هر گونه افراط و تفریط در آموزش و در امور مربوط به آن، بپرهیزد و به بیان دیگر در تعیین سطح تدریس و مطالب آموزشی و سطح تکالیف و پژوهش‌هایی که به شاگردان واگذار می‌کند یا در ارزشیابی‌های آموزشی و همۀ امور دیگری که در کار خویش با آنها سروکار دارد، همواره ملازم راه اعتدال و میانه باشد و به زیاده‌روی و کندروی کشیده نشود.

16. شایسته است معلم تا حد امکان، در علم، اخلاق و رفتار، الگویی نیکو و نمونه‌ای درخور پیروی برای شاگردان خویش باشد و گذشته از آن، برای ایشان الگوپردازی نماید و ویژگی‌های افراد موفق و نمونه‌های درخور و برجسته در علم و عمل را برای ایشان به تصویر کشد تا شاگردان از آنان الگو گرفته و در فعالیت‌های علمی و مسائل اخلاقی و تربیتی، به جهت‌های صحیح هدایت شوند.

17. تندی و خشونت در تعلیم و تدریس موجب رویگردانی شاگردان از درس و تدریس معلم می‌شود و آنان را نسبت به علم و پیشرفت علمی بی‌علاقه می‌سازد لذا معلم باید در تعامل با شاگردان، نرمی و نرمخویی و در آموزش خود ملایمت و رفق‌ورزی در پیش گیرد و از هر گونه تندی و تیزی بپرهیزد.

18. معلم باید سطح تدریس خود را هم‌خوان و متناسب با قدرت درک و توانایی پذیرش شاگردانش قرار دهد و این مطلب را در همۀ امور آموزشی رعایت کند، زیرا انتظار بیش از اندازه و فراتر از تاب و توانِ شاگردان، آنان را وامانده ساخته و از رشد و پیشرفت مطلوب در درس و دانش‌ اندوزی باز می‌دارد و در حوزۀ علم و یادگیری آسیب‌هایی جدی بر ایشان وارد می‌سازد.

19. شایسته است معلم با معیاردهی به شاگردان خود و آموزشِ اصول کلی و قواعد پایه‌ای که در هر علم مورد استفاده قرار می‌گیرد، آنان را در سنجش و بازشناسی درست از نادرست در موارد مشابه یا مختلف، توانمند سازد نه آن‌که آموزشش تنها انتقال یکسری اطلاعات و بیان پاره‌ای از مصادیق و نمونه‌ها برای دانش‌آموزان، بدون در اختیار قرار دادن معیارهای کلی و اساسی باشد.

20. معلم باید در یاددهی و انتقال‌‌ اطلاعات و دانسته‌های خود، سالم‌ترین، درست‌ترین و سودمندترین آنها را برای شاگردان خود برگزیند و آموزش خود را از مطالب زائد و بی‌فایده که رهاورد مثبتی برای آموزش و دانش‌آموزان در پی ندارد، پیراسته سازد.

21. بخل‌ورزی در آموزش علم و پنهان داشتن دانسته‌ها، تعلیم و تدریس را دچار نقصان کرده و از تأثیر و ثمرات آن می‌کاهد و مانع ادا کردن کامل حقوق شاگردان می‌شود و بدینسان مطلوب آموزش حاصل نخواهد شد و لذا معلم باید از این ویژگی ناپسند در آموزش خود که موجب ستم به شاگردان می‌شود و عواقب ناگواری نیز برای خود وی به بار خواهد آورد، سخت بپرهیزد و از آموزش و تدریس کامل و شایسته، نسبت به شاگردان خویش دریغ نورزد.

22. از جمله اموری که به تعلیم و تدریس آسیب می‌رساند، عدم مطالعه و کسب آمادگی علمی پیش از تدریس است، از همین‌ رو معلم باید پیش از حضور در کلاس، دربارۀ درس یا موضوعی که قصد دارد تدریس کند یا به بحث از آن بپردازد، نیک مطالعه و بررسی نماید و با مرور و بازخوانی مطالب آموزشی و مطالعۀ پی‌گیر، هم دانش و دانسته‌هایش را در حوزۀ آموزش تقویت کند و هم توانایی علمی خویش را از آفت فراموشی حفظ نماید تا بدین وسیله در تدیس و بحث و حل مشکلات علمی دانش‌آموزان، هر چه موفق‌تر و مؤثرتر ظاهر شود.

23. خودرأیی و خودمحوری معلم در آرا و نظرات علمی، آسیب دیگری است که به آموزش و تدریس ضربه می‌زند زیرا چنانچه معلم در مسائل علمی و آموزشی تنها به فکر و علم خود تکیه کند و نظرات خود را بی‌نقص و بدون اشکال شمارد و حرف آخر تلقی کند و هر دیدگاهی مخالف دیدگاه خود را در اشتباه و گمراهی بداند، راه کسب دانش و یادگیری بیشتر را بر خود بسته است و تا زمانی که این ویژگی در او وجود داشته باشد، نمی‌تواند خود را از لغزش و اشتباه حفظ نماید و ضعف و نقایص گفته‌ها و نظراتش بر وی همچنان پوشیده می‌ماند و بدین‌گونه به توانایی علمی و شایستگی‌اش برای تدریس و آموزش ضربه وارد می‌شود و از این رهگذر آموزش و نتیجۀ آن دچار آسیب و کاستی خواهد شد.

24. دست کشیدن از یادگیری و بسنده کردن به دانش و دانسته‌ها، آفت دیگری است که بر توانایی علمی معلم و کارآمدی او برای تعلیم و معلمی آسیب وارد می‌سازد و بر بازدهی و ثمربخشی آموزشش اثر منفی می‌گذارد. معلم برای پرهیز از این آفت و پیامدهای آن و برای اینکه بتواند علم و اطلاعات خود را در حوزۀ تدریس هر چه کامل‌تر کرده و به روز نگه دارد، نباید یادگیری را کنار بگذارد و دوران دانش ‌اندوزی و علم ‌آموزی خود را پس از پرداختن به تعلیم و تدریس، تمام شده انگارد و از آموختن، حتی از پایین‌تر از خود، سرباز زند و آن را مایۀ کوچکی یا حاکی از نادانی خویش شمارد.

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

جدول صرف افعال معتل

 

                                                          1. فعل مثال ( معلوم )

 

قبل الإعلال

( الماضی )

بعدالإعلال

نوع الإعلال

 

قبل الإعلال

( المضارع )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

 

وَصَفَ

وَصَفَ

بدون إعلال

یَوْصِفُ

یَصِفُ

بالحذف

 

وصفا

وَصَفا

//

یَوْصِفانِ

یَصِفان ِ

//

 

وصفوا

وصَفوا

//

یَوْصِفونَ

یَصِفونَ

//

 

وصفـَتْ

وصَـفـَتْ

//

تـَوْصِفُ

تـَصِفُ

//

 

وصفـَـتا

وصفـَـتا

//

تـَوْصِفان ِ

تـَصِفان ِ

//

 

وصفــْنَ

وصفــْنَ

//

یَوْصِفنَ

یَصِفنَ

//

 

وصفتَ

وصفتَ

//

تـَوْصِفُ

تـَصِفُ

//

 

وصفتما

وصفتما

//

تـَوْصِفانِ

تـَصِفانِ

//

 

وصفتم

وصفتم

//

تـَوْصِفونَ

تـَصِفونَ

//

 

وصفتِ

وصفتِ

//

تـَوْصِفینَ

تـَصِفینَ

//

 

وصفتما

وصفتما

//

تـَوْصِفانِ

تـَصِفانِ

//

 

وصفتــُنّ َ

وصفتــُنّ َ

//

تـَوْصِفـْنَ

تـَصِفـْنَ

//

 

وصفتُ

وصفتُ

//

أوْصِفُ

أصِفُ

//

 

وصفنا

وصفنا

//

نـَوْصِفُ

نـَصِفُ

//

 

 

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

کتاب الازمنه فی اللغه العربیه

الأزمنة فی اللغة العربیة

 

***

 

 

تألیف

  فرید الدین آیدن

Feriduddin AYDIN

البرید الألکترونی للمؤلّف

ferid@maktoob.com

 

دار العِبَر للطباعة والنشر

Al-Ibar Publishing

 

 

***

 

 

 

 

إسطنبول - 1997

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیّدنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعین.

  

أما بعد: فإنَّ الأزمنةَ ذاتُ أهمّیّةٍ بالغةٍ من حیث علاقة الفعل بها، وإنْ لم تکن من المسائل الأساسیة للّغةِ . فإنَّ علماءَ العربیةِ وإنْ کانوا قد خاضوا مثارَ البحثِ والجدلِ فی دقائقِ علومِ اللغةِ، إلاّ أنّهم لم یکترثوا لهذا الأمرِ أو لم ینـتبهوا له بکلِّ ما یستحقُّهُ من اهتمامٍ. ولعلّ التقلیدَ قد حجبهم عن اکتشافهِ، وقد یکون ذلک ناشئاً من أسبابٍ أُخرىَ.

 

  

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

روش تست زنی

فنون زدن تست

فنون تست‌زنی، یکی از مهارت‌های لازم در دوران دبیرستان و به خصوص کنکور است. تسلط بر تست‌زنی در موفقیت کنکور تأثیر غیر قابل انکاری دارد. بحث درباره‌ی مجموعه‌ی مهارت‌هایی که منجر به افزایش توانایی عملکرد تستزنی می‌شود، بحثی چند بعدی خواهدبود.
با وجود گستردگی موضوع، سعی می‌کنیم به مواردی بپردازیم که ضروری‌ترهستند. قسمتی ازتوصیه‌های این مقاله عمومی است و برای کلیه‌ی دانش‌آموزان دبیرستانی و کنکوری در نظر گرفته شده‌است. قسمتی از توصیه‌ها هم خاص دروس به صورت جداگانه و تفکیکی است، این مطالب بیشتر به درد کنکوری‌ها می‌خورد.

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۱

تست عربی

آ زمون 1

1-ما هو الخطأ عن فعل « قُمْنَ » ؟ : قُمْنَ فعلی است …
1) امر
2) مبنی
3) ماضی
4) معرب

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۱

اسم تفضیل

اسم تفضیل

سؤال : چرا دراین جملات (( إنّ هذا القرآنَ یهدی للتی هی أقومُ )) عربی 2 تجربی صفحه 8

و((بشاشةُ الوجهِ خیرٌ مِنْ سخاءِ الکفِّ )) عربی 2 تجربی صفحه 8

و (( وَفِّقْنی لِلّتی  هی أزکی )) عربی 3 تجربی صفحه 1

کلمات ((أقومُ و خیرٌ و أزکی )) که هرسه نقش  خبر دارند ، به صورت مفردمذکر آمده اند ، با این که مبتدای آنها ((هیَ - بشاشة – هیَ )) مفرد مؤنث هستند ؟وبا این که قبلاً خواندیم مطابقت خبر مشتق با مبتدا لازم است ؟

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

روش تجزیه وترکیب

   

  للإعراب ( ترکیب ) و التحلیل الصرفی ( تجزیه ) :

   یکـﯽ از موارد بسیار مهم در زبان عربـﯽ است که دقت در آن موجب تکرار کل قواعد مـﯽ شود . و اما نکاتـﯽ که درهر یک قابل ذکر است ، از این قرار مـﯽ باشد :

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

جامد ومشتق

جامد ومشتق

 

 

جامد به کلمه ای گفته میشود که از کلمه دیگری گرفته نشده باشد .

مشتق به کلماتی می گویند که از کلمه دیگری گرفته شده باشد .

 

 

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

نمونه سوال عربی 2 انسانی

ردیف

نمونه سؤال عربی (2) ادبیات و علوم انسانی ـ نیمسال اول

بارم

1

للتَّرجمة:

1- رَفَعَ یَدیْه الی السّماء و دمُوعُهُ جاریهٌ مِن عَیْنیْهِ.

2- وَ اجْعلِ التّوفیقَ حظّی            و نصیبی فی الحیاه

3- فَتساقطُ علی الأرضِ مطراً یُنعشُ النّباتَ و الحیوانَ و البشرَ.

4- ربّنا إغفرْلَنا ذنوبَنا و کّفِّرْ عنّا سیّئاتنا.

5- فاقَ النّبیّینَ فی خَلْقٍ و فی خُلُقٍ         

 و لمْ یُدانوه فی علمٍ و لاکرمٍ.

6- فتباحثوا کثیراً فلمْ یَتّبعْ طالوتَ إلّا قلیلٌ منهمْ.

3

2

اللغات:

متضاد بروده: ...........     مترادف التلمیذ: ...........         انگشتری بالعربیه: ...........

سهم الموت بالفارسیة: ...........

1

3

للتعریب:

دانش‌آموزان امیدها آینده هستند.

دوست دارم که در همه درسها قبول شوم.

1

4

صحّحْ الأخطاءَ فی التّرجمة:

هذان خصمان اختَصموا فی ربِّهمْ.   

این دو گروه دشمن یکدیگر هستند که درباره پروردگار با هم ستیز کردند.

لمّا یدخُلِ الایمانُ فی قلوبکم.         

هنگامیکه ایمان به دلها راه نمی‌یابد.

تُنَزَّلُ علینا النّعمُ السّماویّهُ.          

 نعمتهای آسمانی را نازل کردیم.

5/1

5

عَیِّنْ التّرجمة الصحیحة:

العصفورُ علی الشّجرةِ.   گنجشک روی درخت است. ¨          گنجشک روی درخت قرار گرفت. ¨

تَعاونوا علی البرِّ و التّقوی:  

   در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید. ¨  

                در نیکوکاری و پرهیزکاری کمک کنیم. ¨

إنَّ المؤمنینَ لنْ یطلبوا الدّنیا فی معصیة اللهِ.    مومنان دنیا را در نافرمانی خدا نمی‌خواهند. ¨

                        مومنان دنیا را در نافرمانی خدا نخواهند خواست. ¨

5/1

6

إقرأ النّصّ و أجبْ عن الأسئلة:

ذَهبَ ملکٌ لعیادةِ وزیرهِ، فَوجدَ إبنَهُ الصّغیرَ بجانبهِ، فقَصَدَ أنْ یختبِرَ ذکاؤهُ. فقالَ له: أ قصری أحسنُ أم قصرُ أبیکَ؟ فقالَ الولدُ. قصرُ أبی أحسنُ مادامَ مولایَ فیهِ. فَسُرَّ الملکُ مِنْ جوابِهِ.

أیْنَ ذهبَ الملکُ؟                  ما قصدُ الملکُ منْ هذا السّؤالِ؟

ماذا أجابَ الولدُ؟

عَیّنْ الفعل المضارعَ المنصوبَ و اسماً ممنوعاً من الصرف فی النصّ.

2

7

عیّن المعارفَ و نوعها:

قالّ النبیُّ: أنَ اللهَ قدْ بعثَ لکمْ طالوتَ ملکاً.

1

8

عیّن علامات الاعراب الفرعیّة فی العبارة التالیة:

یذهبُ کثیرٌ مِن المسلمینَ فی ذی الحجّه الی مکّهَ.

75/0

9

عیّن الأفعالَ المضارعة و إعرابها:

تواضَعْ یرفَعْکَ اللهُ.

أسألُ اللهَ أنْ تنجحوا فی حیاتکم.

75/0

10

إجعل الجملة مجهولةً:

یُرْشِدُ المعلّمُ التّلمیذاتِ فی المدرسهِ.

1

11

صحّحْ الأخطاء مع بیان السبب:

أمرَ اللهُ المسلون أن یتعاونوا علی التّقویِ.

1

12

أعربْ ما تحته خطّ:

یحکمُ القاضیُ بما أنزلَ اللهُ.

لاتُبطلوا صدقاتِکمْ بالأذی.

نُصِرَ المؤمنون ببدرٍ.

الحجابُ یحفظُ المسلماتِ.

2

13

أکمل الفراغ:

الف) جَهّزَ طالوتُ جیشاً حتّی ........... الأعداءَ (یحاربُ / یحاربَ / یحاربوا)

 

ب) المؤمنانِ ........... ربَّهمْ (یشکران / یشکرا / یشکرون)

 

ج) قرأتُ ........... فی المکتبهِ (المجلّاتُ / المجلّاتِ / المجلّاتَ)

 

د) إنْ تصبروا ........... (تتغلَّبوا / تتغلَّبون / تتغلَّبْ)

 

ه‍) العمّالُ یوصلـ  ........... البلاد الی الإکتفاء الذاتی (انِ / ینَ / ونَ)

 

و) التّلمیذاتُ هنَّ ........... یحفظنَ حجابهنّ

 

(الّتی / اللتانِ / اللّاتی)

 

ز) الجّنهُ تحتَ أقدامِ الأمّهاتِ (نوع خبر ...........)

 

ح) علَّمَ آدمَ الأسماءَ (نوع فاعل ...........)

 

ط) اسم الآله مِن «کَنَسَ» ...........

 

ی) اسم مکان مِن «عَبَدَ» ...........

 

۲/۵

14

للتحلیل الصّرفیّ:

هذانِ الطّالبانِ یَصدُقانِ فی حیدثهما.

1

 

 

ردیف

نمونه سؤال عربی (2) ادبیات و علوم انسانی ـ نیمسال اول

بارم

1

للتَّرجمة:

الف) بِاسمکَ الُحلوِ هَتفنا                        یا ولیَّ المؤمنین.

ب) غَضِبَ الخلیفةُ غضباً شدیداً و أمرَ الجلّادینَ بِقَطعِ لِسانِ هذا العالمِ الشُّجاع.

ج) اُصبِحُ مجنوناً کلَّ یومٍ مرَّةً فی مثلِ هذه الساعةِ.

 

د) أعزِزْ جارَکَ فَبِذلکَ تثُبتُ لکَ سیادَتَکَ.

 

هـ) له قصیدةٌ فی 180 بیتاً أنشَدَها حینما کانَ فالِجاً

 فَاستشفَعَ بها إلی اللهِ.

5/3

2

إقرأ النَّصّ ثَّم أجبْ عن الأسئلةِ

الف) ذهبَ رجُلٌ إلی بیتِ صدیقِه و بقَی عندَهُ أیّاماً مُتوالیَةً حتّی ضَجِر صاحِبُ البیتِ مِن إقامتِه فَفَکّرَ فی حیلةٍ لِیتخلَّصَ مِنه. فَاقَترحَ علی ضیفِه أن یتَسابَقا فی القفزِ غداً حتّی یعرِفا مَنِ الفائِزُ؟

   1) ما اقترَحَ صاحبُ البیتِ علی ضَیفِه؟             2) ما هو دلیلُ اقتِراحِ السِّباقِ؟

ب) أحدثَ رجلٌ محسنٌ مسجداً فَسألَه بهلولٌ عن سببِ البِناءِ المسجدِ فَقالَ الرّجلُ: أحدثْتُه لإکتسابِ الثّوابِ. قصدَ بهلولٌ إختبار الرجلِ فَکتبَ علی جِدارِ المسجدِ: قد أحدثَ هذا المکانَ المُقدّسَ بهلولٌ.

   1) ما قالَ الرّجلُ لبِهلولٍ حینَ سأله عن سببِ بناءِ المسجدِ؟

   2) ما فعلَ بهلولٌ لاِختبارِ الرِّجلِ؟

2

3

عیّن التّرجمةَ الصّحیحة:

الف) اللهمَّ اجْعلِ الیقینَ فی قلبی:

                 1. خدایا یقین را در قلبم قرار ده. ¨

                                                 

 ۲.خدایا یقین ر ا در قلبم قرار داد. ¨

ب) لّما شاهَدَ بهلولٌ هذا العملِ إبتَسمَ

   1. بهلول این کار را مشاهده کرد و لبخند زد. ¨

                                                       

 2.هنگامی که بهلول این کار را دید لبخند زد. ¨

ج) و ما نُرسِلُ المرسَلینَ إلّا مُبشِّرینَ و منذِرینَ.

   1. ما فرستادگان را نمی‌فرستیم مگر آنکه بشارت دهنده و بیم دهنده باشند. ¨

   2. ما پیامبران را نفرستادیم جز آنکه به آن بشارت داده شده و هشدار دهنده باشند. ¨

د) قد جاءَکم مِن اللهِ نورٌ و کتابٌ مبینٌ.

   1. به راستی از سوی خداوند روشنایی و کتاب روشنگر برای شما آمد. ¨

   2. به راستی شما را از سوی خدا نوری و کتابی روشنگر آمده است. ¨

هـ) ما رأیُکَ فی الحجّاجِ؟

   1. چه چیزی در مورد حجاج دیدی؟ ¨

                2. نظرت در مورد حجاج چیست؟ ¨

و) اللهُ یُبارِکُ فی کسبِه.     1. خداوند در کسب و کارش برکت می‌دهد. ¨

                2. خداوند در کسب و کارش برکت داد. ¨

5/1

4

صحِّح الأخطاءَ فی التّرجمةِ:

الف) لن تَنالوا البِرَّ حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ.

   هرگز به نیکی دست نیافتند مگر از آنچه برای خود دوست داشتید انفاق کرده باشید.

ب) مَن ظلمَ الِعبادَ کانَ اللهُ خصمَه.

   هرکس به بندگان ستم کرد خداوند دشمن او بود.

ج) تُنَزلُ علینا النِّعمُ السّماویّةُ.

   نعمتهای آسمانی بر ما نازل شد.

5/1

5

لِلتّعریبِ:

الف) دانش‌آموزان امیدهای آینده هستند.           ب) چرا علوم انسانی را انتخاب کردی؟

1

6

تَرجِم الکلماتِ إلی الفارسیّةِ:

هزَمَ:                                      الکَونَینِ:

5/0

7

تَرجِم الکلمات إلی العربیّة:

فریادرس:                                      دشنام داد:

5/0

8

إملأ الفراغَ بِالکلمةِ المُناسبةِ:

الف) یا قومُ ........... نِعمةَ اللهِ. (اُذکُروا - اُذکُرْ - اُذکرا)

ب) ولا ........... أهل الکتابِ إلّا بِالّتی هی أحسنُ. (تُجادلونَ - تُجادلُ - تُجادلوا)

ج) الاُمّهاتُ ........... علی راحةِ أولادِهنَّ.

 (ساهراتُ - ساهرونَ - ساهراتٌ)

د) فضَّلَ اللهُ ........... بِأموالِهم.

(المجاهدینَ - المجاهدونَ - المجاهدانِ)

هـ) خَلَقَ اللهُ ........... و الأرضَ بِالحقِّ.

 (السّماواتِ - السّماواتُ - السّماواتَ)

و) النّاسُ یُجبّونَ ........... العادِلَ.

 (القاضی - القاضیُ - القاضیَ )

ز) لِفاطمةَ فضائلُ لانجِدُها فی ...........

(الآخرانِ - الآخرینَ - الآخرونَ)

75/1

9

عیِّن الفعلَ المزیدَ و المجرد:

الف) علّمَ آدم الأسماءَ کلَّها. ب) ألم نشرحْ لکَ صدرکَ.               ج) إذا زُلزِلتِ الأرضُ زلزالَها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« باسمه تعالی »

 

 آموزش و پرورش منطقه یک

            تهران

     مرکز پیش دانشگاهی

          امام رضا(ع)

رشته : علوم انسانی

ساعت شروع : 30/10

نام درس : عربی

تاریخ امتحان : 9/10/1386

نام دبیر :

    هذبی ، حقیقی

مدت امتحان : 80 دقیقه

نام و نام خانوادگی :

نیم سال : اول

کلاس :

صفحه: 3(15نمره ای)

 

                                                       

ردیف                                                          سؤالات                                     تعداد : 10 سؤال   نمره

  1    ترجم العبارات التالیة إلی الفارسیة :

        الف) وَ ضَـرَبَ اللهُ مـثـلاً  للذیـنَ آمَـنـوا امـرأة َ فـرعـون .                                                            5/0

 

        ب )  المُسلمون هم الذینَ وَضَعُـوا أ ُسُـس صِناعة " الصیدلة " .                                                      5/0

 

        ج ) إن ّهـذا الـقـرآنَ یَـهـدِی للـتــﻲ هـــﻲ أقــوم .                                                                      5/0

 

        د ) یا بُـنـیَّ ! أیَّ رجلٍ من عـظـماء الرِّجال تـُحبّ أن تکونَ ؟                                                         5/0

 

        هـ) تَعَـلـّـمْ فـلیسَ المرءُ یُولـَدُ عالماً            و لـیـس أخو عـلمِ کمَـنْ هُـوَ جاهلُ                                     5/0

 

  2     اکتب معنی الکلمتین :                                                                                                   5/0

             اِشْـتـکـَی ( بالفارسیة ) : .........................           گرمای سوزان ( بالعربیة ) : .....................

  3    للتعریب :                                                                                                                  5/1

         الف ) او به من میراث پیامبران را عطا کرد .

 

         ب ) روزی از روزها سیلی آمد و گرگ را غرق کرد .                                                   

 

  4     أعرب الکلمات التـﻲ تحتها خط :                                                                                         1

         الف ) مَـهْـما تـَفـْعَلا من شیء یُـحاسِـبـْکما به الله ُ .

 

         ب ) یُـبْـنـَی الوطن علی سَـواعدِ المُخلصین مِن أبنائِـه .

 

 

                                      « ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم »

ردیف                                          « صفحه ی دوم »                                             نمره

 

  5    الف ) ضع الکلمة فـی جملة مناسبة :                                                                                  5/0

                                               الناجـح :              

 

        ب) عین المعارف و أنواعها :                                                                                         75/0

                                         یُـسَـبـِّحُ لـِلـه ِ ما  فـی السـمـوات . . .                        

 

       

        ج ) عین مرجع الضمیر فی هذه العبارة :                                                                              5/0   

                                   إنـما یُـسْـتـَـدَلُّ علی الصالحـیـنَ بـِما یُـجْـری اللهُ لهُم عَـلـَی ألْـسُـنِ عِـبادِه ِ .

 

       

        د ) اجعل الفاعل مبتدأ و غیر ما یلزم :                                                                                 5/0              

                                  یَـحـُثُّ المُدَرّسون تلامیذَهم علی الاجتهاد .

   

       

        هـ) عین الأسماء الممنوعة من الصرف و اذکر أنواعها :                                                            5/0

                                 الشهداءُ هـم الذین ضَـحُّوا بأثــْمَـن ِ ما عندهم .     

 

       

        و ) عین إعراب الفعل المضارع :                                                                                       5/0

                                إن اللهَ یُـحـبُّ الذینَ یُـقاتـلـون فی سَـبیلـه صَـفـّاً .

 

 

 6     املأ الفراغ :                                                                                                                1

        الف ) بَـشـِّر ................ بأنَّ لهُم من الله فضلاً کبیراً . ( الجمع من " المؤمن " )

        ب ) ................ صراطُ ربـﻚ مستقیماً . ( اسم الإشارة للقریب )       

        ج )

الکلمة

اسم الفاعل

اسم التفضیل

انتـَصَـرَ

...........................

..........................

ردیف                                                                                                           نمره

  7     صحح الأخطاء مع بیان السبب :                                                                                        5/ یُـبـْغِـضُ الناسٌ الکاذبون و الکاذبات َ .

                                                                                                                                 

8        اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :

هـناﻚ علی أطراف القـریة عجـوزٌ لم تـُبـْق ِ لها حوادثُ الدهـر إلا أربعَ نِعاج ٍ ، تـَأخذُ منها اللـبـنَ و الصُّوفَ

لـِتـُواصلَ الحیاة َ . و فی صباح ٍ استیقظت القریة مذعورة ًعلی صُراخ العجوز التی افتقدت نعاجَها بسبب السرقة .

الف ) کم کانت نعاجُ العجوز ؟                                                                                     5/0

    ب ) لماذا استیقظت القریة ُ مذعورة ً ؟                                                                                 5/

    ج ) عَـیِّـن فعلاً مجزوماً : .....................                                                                      75/0

               فعلاً منصوباً : ......................

               صلة الموصول : ...................

 9     للإعراب و التحلیل الصرفی  مما أشیر إلیه بخط :                                                                     5/1

أخوﻚَ مَـن یَـعـْرفُـ َ فی وقت الشدة .

           أخو : 

           یعرف :

           ﻚ ( فی " یعرفـﻚ " ) :

 

 10   عین الجواب الصحیح :                                                                                                   5/0

         الف ) العِـلمیّ : منقوص ؛ العُـقـَلاء : ممدود                   ج ) رضاً : مقصور ؛ العُـلـَی : منقوص

         ب ) الدنیا : مقصور ؛ هادٍ : منقوص                         د ) المُعتدی : مقصور ؛ الأبناء : ممدود

  

 

                                                 « نرجو لکن التوفیق الدائم و السداد . »                       جمع نمره     15

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال عربی 1

عربی ۱ نیمسال دوم

 ۱) به فارسی روان ترجمه کنید:

الف) علق المدیرُ علی عنفه وسام الاجتهاد

ب)العقلُ مُصلح کُل امر

ج) قالت القطهُ ساذهب الی بیت الفاره

د) أیتها البقره کیف أصبحت هکذا

۲) به عربی ترجمه کنید:

او نور حق را ندید و از حقیقت دور شد

۳) انواع فاعل را در جملات زیر مشخص کنید:

سافرَ شخصٌ الی بلاد کثیره و شاهد انواعا مختلفه من الحیاه . الحرُ  یقتربُ من الامام .

رب فاشهد ظلمو نا.

۴) جمله اسمیه زیر را به فعلیه تبدیل کنید :

المومنون یَصدقون و لا یکذبون ابدا

۵)در جمله زیر فاعل و مفعول و مجرور به حرف جر را مشخص گنید :

أرسل أ هلُ الکوفه الرسایل لدعوه الامام

۶) جمله صحیح را مشخص کنید:

الف) نجح المومنه (  )   ب ) نجحوا المومنون (   )  ج) نجح المومنون (   )   د) نجحت المومنون(   )

۷) مترادف (قمیص)..........متضاد (علیک)...........معنی (وسام ) ...........

۸) نوع ضمیر را مشخص کنید :

إیاک نعبدُ  .  إذبحوا خروفا  .  أنت القدر علی طلبتی .

۹) نوع مشتق را مشخص کنید:

نادم (                ) مفسد (                  ) مستضعف (                   ) صبور (                  )

۱۰)فرح یعنی : شادی کردن(       )   شادی می کند (    )  شاد (      )

۱۱)أنفق ب.......عندک فی سبیل الله ( ما -من - الذی - اللاتی )

۱۲)در جمله « یبشر اللهُ المومنَ برحمته » کلمات مشخص شده را تجزیه و ترکیب کنید:

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

مترادف ومتضادهای عربی3 تجربی

بنام خدا

مترادف و متضاد های عربی 3 تجربی

درس اول

معنی

متضاد

معنی

متراد ف

مرگ  # زندگی

حَیات# مَمات

بخشید

رفت

رها کرد

بهتر

می بینی

 

وَهَبَ : أعْطی ، جادَ

راحَ : ذَ هَبَ

وَدَعَ : تَرَکَ

اَزْکی : اَفْضَل

تَلقَی : تنْظُرُ

 

درس دوّم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

 

امتناع کرد # پذیرفت

 

اَبَی #  قَبِِلَ

 

ثروتمندان

خوشحالی

رسید

گناه

عذا ب

 

الأغنیاء : المُترَفُونَ

الفَرَح : السُّرور

نالَ : بَلَغَ

الخَطیئَة : الذَّنْب

العُقُوبة : العِقاب

 

درس سوّم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

روبرو #پشت

صبح #شب

بدی #خوبی

بالا # پایین

خوبی ها #بدی ها

...............

خوبی #بدی

پنهان # آشکار

مرد #زن

کم # زیاد

شب # روز

............

 

أمامَ  # وَراء                      صَباح # عِشاء                   إساءة  # إحْسان                  فَوْق  #  تَحْت                   حَسَنات # سیئا ت                قَبل # بَعد                         خَیر # شَرّ                         السِرّ # العَلانیة

الذّکر #الاُنثی

القَلیل # الکَثیر

اللّیل # النهار

الدنیا # الآخرة

دلیل ها

شادی

مهربانی

تاریکی

نگاه می کند

البَرا هین : الأد لّة

البَهْجَة : السّرور

التهنّن : الرحمة

الظُلْمُة : الظَّلام

یُشا هِدُ : یَنظُرُ

 

 

 

 

درس چهارم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

سرای باقی # سرای  فناپذیر

مردگان   # زندگان

بهشت # آتش جهنّم

..........................

شادی  # اندوه

...................

ساکت # سخنگو

روشنایی # تاریکی

الدار الباقیة #الدار الفانیة         الأموات # الاحیاء              الجنة # النار                      کا فرین # مسلمین             فَرَح #حُزْ ن

ایمان  # کفر                      صامِت # ناطِق

نُو ر  # ظَلام

رستگار شد

زیاد

جنگ

اندوه شدید

نیکی

احساس کرد

خبر

گریه

فروتن

برخاست

دگرگون شد

روبرو شد

انداخت

تربیت کرد

أفلَحَ : فازَ

جَزیل  : کَثیر

مَعرکة : حَرْب

الکابة :الحُزن الشد ید

البِرّ : الاحسان

شََعَرَتْ  : أحسّتْ

نبأ  : خبر

بُکاء  : عَو یل

خاضع : خاشع

نَهَضَ : قامَ

تَحَوّ لَ : تغیّرَ

واجَهَ : قابَلَ

أوْقعَ : ألْقی

نَشَأ : تَربّی

درس پنجم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

برتر#  پست

پایین تر # بالاتر

فَوْ ق # دُ وْن

أسفل # أرفع

مقام

جشن

مهربانی

مَقام : شأن

حَفلة : مرا سم

حَنا ن : رِفق

درس ششم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

ترس # دلیری

تلخی  # شیرینی

اندوه # شادی

جُبْن # اِ قدام                      المُرّ # الحُلْو

حُزْن # سُرُور

مهربان

بزرگی

تنبلی

رَؤُوْ ف  : عَطُو ف

شَرَف :  مَجْد

الکَسالة  : الخُمُول

درس هفتم

معنی

متضاد

معنی

مترادف

مرگ #  زندگی

نا امیدی#  امید

تنبلی  #  فعّالیت

دنیا #  آخرت

حلال کرد#   حرام کرد

آرامش #  حرکت

.......................

مَوْت # حَیاة

یَاْ س# رَجاء

کَسَل # نَشاط                      دُنیا # اُ خْری ( عقبی )        أحَلّ  # حَرّمَ

سُکُو ن # حَرَکة

الحَقّ # البا طل

آخرت

نعمت ها

دوام ، ثبا ت

ازدین برگشتگان

سنّت ها

 

آخرة : عقبی

مَواهب : النِّعَم

بَقاء : دَوام

مارقین : خارجین

سُنَن : قوانین

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

فهم سوالات کنکور

فهم سؤالات کنکور

1- ایُ منتخب = کدام گزینه                       2- ایُ مختار = کدام گزینه

3- جاء = أمده است                               ۴- کان = بوده

5- مناسبٌ = مناسب است                        6- تُناسبُ = مناسب است

7- یکون = می باشد                              8- یَتَضمن = شامل می شود- دربردار

9- ماجاء = نیامده است                         10- ماکان= نبوده

11- لایناسب= مناسب نیست                   12- لایکون = نیست‘ نمى باشد

13- لیس= نیست                               14- لااعلال فیه = هیچ اعلالى ندارد

15- دون اعلال = بدون اعلال               16- لم یستعمل = به کارنرفته است

17- لایتضمن = شامل نمى شود‘دربرندارد  18- لم یحذف = حذف نشده است

۱۹-عیِّن  = مشخص کن                       20- عن = درباره

21- ماهو= چیست؟(کدام)                     22- ماهی =چیست(کدام)

23- جمع التکسیر=جمع مکسر                24- فعل ماضِ= فعل ماضى

25- متعدِ= فعل متعدى                        26- الاعراب= ترکیب(نقش کلمات)

27- الاعراب = رفع- نصب- جر-جزم      28- صیاغة= ساختن

29- تشکیل = حرکت گذارى                 30- شکل= حرکت گذارى

31- الترجمة الدقیقة= ترجمه به فارسى     32- التعریب الدقیق= فارسى به عربی

33- مالا ینصرف=غیرمنصرف             34- الممنوع من الصرف=غیرمنصرف

35- تنوین ناپذیر= غیرمنصرف             36- لاالنافیة للجنس = لانفی جنس

37- لفعل واحد= براى یک فعل              38- له مفعولان= دومفعولى

39- نعت= صفت                            40- مضارعان مجزومان= دوفعل مضارع مجزوم

41- منعوت= موصوف                      42- مزیدبحرفٍ واحد= ثلاثى مزید یک حرفى

43- مزیدبحرفین= ثلاثی مزیددوحرفى     44- مزید بثلاثة حروفٍ= ثلاثى مزیدسه حرفى

45- کم نوعاَ= چندنوع                       46- کَمْ= چندتا‘چقدر.

47- المبنی للمجهول= فعل مجهول‘ جمله مجهول(ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

48- المبنی للمعلوم= فعل معلوم‘ جمله معلوم ( ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

49- صیاغة جملة مفیدة= ترتیب صحیح جمله( جمله فعلیه واسمیه وشرطیه وتعجبیه وندا)

50- ماهوالصحیح فی تشکیل العبارة = کدام گزینه از نظرحرکت گذارى صحیح است

51- کم اسم فاعل فی هذه العبارة= چنداسم فاعل دراین جمله وجوددارد

52- کم فاعلا فی هذه العبارة= چندفاعل دراین جمله وجوددارد

٭به تعداد فعلهاى معلوم فاعل داریم.

53- میزالخطافی استعمال لام الامر= درکاربردلام امرکدام گزینه غلط است

٭کاربرد لـِ امر باصیغه هاى مخاطب غلط است.

54- فی ای عبارة جاء کلمة"   "  مفعول فیه= درکدام گزینه کلمه"   " مفعول فیه است

٭اگربرظرف زمان یامکان دلالت کند مفعول فیه است.

55- اسلوب های جمله:

الف- اسلوب تمییز= اسم جامد نکره منصوب

×فی ای عبارة جاء کلمة"    " تمییزاَ= درکدام گزینه کلمه"  " تمییزاست

٭اگرجامدونکره ومنصوب باشدورفع ابهام کند تمییزاست.

ب- اسلوب حال= اسم مشتق نکره منصوب- جمله حالیه

ج- اسلوب شرط= ادات شرط+فعل شرط+ جواب شرط

د- اسلوب ندا= حرف ندا+ منادى

ه- اسلوب استثناء= ادات استثناء+ مستثنى

56- درک مطلب:

الف- میزالجواب الصحیح لهذاالسؤال = کدام گزینه درجواب این سؤال صحیح است

ب- میزالجواب الخطااهذاالسؤال= کدام گزینه درجواب این سؤال نادرست است

٭جوابها براساس کلمه سؤالى بصورت زیراست:

هل ‘ا(ایا):گزینه براساس مثبت یا منفی بودن بانعم یالا شروع می شود.

لِمَ         لِِم (چرا- براى چه): گزینه بالـِ یا لِانّ شروع می شود.یا گزینه داراى مفعول له.

لماذا:مانندلِمَ.

این(کجا):گزینه درست داراى قیدمکان است.

متى(چه وقت): گزینه درست داراى قید زمان است.

مَنْ( چه کسى؟)

ما(چه چیزى)

کیف(چطور- چگونه؟):گزینه داراى قیدحالت( حال مفرد) یاجمله حالیه درست است

 

ج- ماهوالاستفهام المناسب لهذه العبارة= سؤال مناسب برای این عبارت کدام است

٭جواب درست؛ براساس موارد موجود درقسمت الف وب شماره 56 است.

57- ماهواصل التمییز= اصل تمییزچه بوده است.

58- کم نایب الفاعل فی هذه الجملة= چند نایب فاعل دراین جمله وجوددارد؟

- به تعدادفعلهای مجهول نایب فاعل داریم.

59- عین مافیه تاکید على وقوع الفعل= درکدام جمله مفعول مطلق تاکیدى است.

60- عین المستثنى منه محذوفا  = درکدام جمله مستثنى منه حذف شده است.

61- عین الاصح والادق= صحیحترین ودقیق ترین جواب کدام است.

62- عین العبارة التی لیس فیهاابهام= کدام جمله ابهام ندارد.

٭جواب درست گزینه ای است که نیازبه تمیییزندارد.

63- عین الصحیح للفراغ لرفع الابهام = کدام گزینه برای رفع ابهام مناسب است.

٭ جواب درست گزینه ای است که جامدنکره ومنصوب باشد.

 

64      - عین الاصح والادق فی الجواب للترجمة اوالتعریب اوالمفهوم= صحیح ترین و دقیق

ترین جواب درزمینه ترجمه به فارسی یا ترجمه به عربی یا مفهوم کدام است.

65-        اقرا النص التالی ثم اجب عن الاسیله بمایناسب النص= متن رابه دقت بخوان سپس

مناسب بامتن به سؤالات جواب بده(درک مطلب).

66- عین < ما> الجازمة= درکدام جمله ماشرطیه هست.

67- عین مایحتاج الى التمییز= کدام جمله به تمییزنیازدارد.

68- عین الصحیح ( فی العلامات الفرعیة للاعراب)= درکدام جمله اعراب فرعی

بصورت صحیح بکاررفته است.

69- الف - عین العبارة التی تعین مکان وقوع الفعل= کدام جمله داراى ظرف مکان است.

ب-   عین العبارة التی تُعین زمان وقوع الفعل= "    "       "       "     زمان "    .

70- عین الخطا وفق اسلوب النداء = براساس انواع منادى جمله نادرست کدام است.

71- عین الصحیح فی تعیین نوع الخبر= کدام جواب از جهت نوع خبردرست است.

72- عین مالیس فیه الجملة الوصفیة= درکدام گزینه جمله وصفیه نیست.

73- عین الخطا فی تبدیل الحال المفردة الى الجملة= درتبدیل حال مفرد به جمله حالیه کدام

گزینه نادرست است.

74- عین الاستثناء غیرالمفرغ = کدام جمله دارای مستثنى مفرغ نیست.

75- عین الصحیح فی الصفة والاضافة = باتوجه به صفت ومضاف کدام جمله درست

است.

76- عین العبارة التی لیس فیهاالمضارع منصوبا= کدام جمله فعل مضارع منصوب ندارد.

ویژه انسانى:

1-   عین < حّتى > الناصبة= درکدام گزینه < حتى > حرف نصب است.

2-    عین الجملة التی تُخبرعن موضوع تحقق کاملا = درکدام جمله فعل بطورکامل تحقق یافته است.

3-    عین < کُل> المؤکدة= درکدام جمله کلمه < کل> مؤکد( تاکید معنوی ) است= میّزکُلّ للتاکید.

4-   عین مالیس فیه من التوابع= درکدام جمله توابع نیست.

5-   عین الصحیح فی نوع التشبیه = باتوجه به انواع تشبیه کدام گزینه درست است.

6-   عین مافیه المحسنات المعنویة( فی البدیع)= درکدام جمله محسنات معنوی هست.

7-   عین الحال یبین حالة الفاعل = درکدام گزینه صاحب حال فاعل است=عین مایبین هیئة الفاعل.

8-    عین العبارة التی فیها الحصر = درکدام گزینه حصروجوددارد.

9-    عین التشبیه غیر البلیغ= درکدام گزینه شبیه بلیغ نیست.

10- عین مالیس فیه الطباق = درکدام گزینه طباق وجودندارد.

11- عین غیر المناسب للفراغ لایجاد اسلوب التعجب= برای ایجاداسلوب تعجب کدام گزینه نادرست است.

12- عین مافیه التوکید المعنوی= درکدام گزینه تاکیدمعنوی وجوددارد.

13- عین تمییزا اصله مفعول به= درکدام گزینه تمییز دراصل مفعول به بوده است.

14- ابدل الحال من الجملة الاسمیة الی الفعلیة= حال جمله اسمیه رابه فعلیه تبدیل کن.

15- عین الجملة التی لیس فیهامن المسائل البلاغیة التی درستها= موضوعات بلاغی که خواندی درکدام گزینه نیست.

16- عین الصحیح فی البناء للمجهول= مجهول کدام جمله درست اس

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

ضرب المثل عربی ومعادل آن درفارسی

ضرب المثلهای عربی با معادل فارسی

 

3- الید الواحده لا تصفّق (یک دست صدا ندارد)

4- وهب الأمیر ما لا یملک (از کیسة خلیفه می‌بخشد)

5- و للناس فیما یعشقون مذاهب (سلیقه‌ها یکنواخت نیست)

6- هل یصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوی باز نیاید)

7- من یمدح العروس إلّا أهلها (هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است)

8- من کثر کلامه کثر ملامه (پرگو خطاگوست)

9- من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوینده یابنده است)

10- من طلب العلی سهر اللیالی (گنج خواهی در طلب رنجی ببر)

11- من طلب شیئاً وجدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)

12- من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ. (گل بی‌خار خداست یا کجاست)

13- من حفر بئراً لأخیه وقع فیها (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)

14- من جدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)

15- من صارع الحقّ صرعه (با آل علی هر که در افتاد بر افتاد)

16- المعیدی تسمع به خیر من أن تراه (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

17- المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)

18- لکلّ فرعون موسی (دست بالای دست بسیار است)

19- لکلّ مقام مقال (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)

20- ماحکّ جلدک مثل ظفرک (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)

21- ماهکذا تورد یا سعد الإبل (راهش این نیست) (این ره که تو می‌روی به ترکستان است)

2- الکلام یجرّ الکلام (حرف حرف می‌آورد)

23- کلم اللسان أنکی من کلم السنان (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)

24- کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)

25- کلّ رأس به صداع (هر سری دردی دارد)

26- کلّ شاه تناط برجلیها (هر کس را در قبر خود می‌گذارند)

27- لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ (کار امروز را به فردا میفکن)

28- لا یؤخذ المرء بذنب أخیه (گناه دیگری را بر تو نخواهند نوشت)

29- لکلّ جدید لذّه (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)

30- لکلّ صارم نبوه (انسان جایزالخطا است)

31- لا یلدغ المرء من جحر مرّتین (آدم یک بار پایش در چاله می‌رود)

32- علی نفسها جنت براقش (خودم کردم که لعنت بر خودم باد)

33- عند الشدائد تعرف الإخوان (دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی)

34- غاب القطّ إلعب یا فار (حال میدان برایت خالی شده هر چه می‌خواهی بکن)

35- فعل المرء یدلّ علی أصله (از کوزه همان برود تراود که در اوست)

36- فوق کلّ ذی علم علیم (دست بالای دست بسیار است)

37- کالشمس فی رابعه النهار (مثل روز روشن)

38- کلام اللیل یمحوه النهار (کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی‌کند)

39- قاب قوسین أو أدنی (کنایه از بسیار نزدیک بودن)

40- الصبر مفتاح الفرج (گر صبر کنی زغوره حلوا سازی)

41- الطیور علی أشکالها تقع (کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز)

42- عاد بخفّی حنین ـ عاد صفر الیدین (دست خالی بازگشت ـ دست از پا درازتر برگشت)

43- عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره (سرکه نقد به زحلوای نسیه)

44- ربّ سکوت أبلغ من کلام (چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است)

45- السکوت أخو الرّضا (سکوت علامت رضاست)

46- سبق السیف العذل (دیگر کار از کار گذشت)

47- زاد الطّین بلّه (خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد)

48- رحم الله إمری‌ء عمل عملاً صالحاً فأتقنه (کار نیکو کردن از پر کردن است)

49- حبه حبه تصبح قبه (قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود)

50- الحسود لا یسود (حسود هرگز نیاسود)

51- الحقّ مرّ (حرف حق تلخ است)

52- خیر الأمور أوسطها (اندازه نگهدار که اندازه نکوست)

53- خیر البرّ عاجله (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)

54- خیر الناس من ینفع الناس (بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند)

55- خیر الکلام ما قلّ و دلّ (کم گوی و گزیده گوی چون درّ تا جهان زاندک شود پر)

56- خالف تعرف (مخالفت کن و مشهور شو)

57- أین الثری و أین الثریّا (این کجا و آن کجا) (تفاوت از زمین تا آسمان است)

58- بات یشوی القراح (آه ندارد که با ناله سودا کند)

59- بلغ السّکین العظم (کارد به استخوان رسید) (کاسة صبرش لبریز شد)

60- بیضه الیوم خیر من دجاجه الغد (سرکه نقد به زحلوای نسیه است)

 

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

به وبلاگ من خوش آمدید

به وبلاگ من خوش آمدید

+   علی محمد اولیایی خلخال ; ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

+   پرشین بلاگ ; ٧:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir